Wyniki wyszukiwania
Filologia angielska
SSSSSS Filologia angielska II stopnia w SWPS to studia, które pozwalają pogłębić znajomość języka angielskiego oraz specjalistyczną wiedzę filologiczną dotyczącą: językoznawstwa, metodyki nauczania, komuni ...

Czytaj dalej: Filologia angielska

Skandynawistyka
SSSSSS Skandynawistyka II stopnia to studia łączące w sobie zaawansowaną naukę języka szwedzkiego, zagadnienia z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia sp ...

Czytaj dalej: Skandynawistyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi
SSSSSS Zarządzanie zasobami ludzkimi to umiejętność tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej i budowania jej kapitału ludzkiego. Studia łączą wybraną wiedzę z takich dziedzin, jak soc ...

Czytaj dalej: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca
SSSSSS Specjalność Psychologia zmiany: konflikt - kryzys - współpraca: Psychologia zmiany to obszar zaawansowanej psychologii społecznej, który dotyczy szeroko pojętych zmian w świecie, zwłaszcza w życiu c ...

Czytaj dalej: Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu to praktyczna specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia kliniczna i zdrowia
SSSSSS Specjalność Psychologia kliniczna i zdrowia: Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakres ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia sportu i aktywności fizycznej
SSSSSS Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności człowieka w sporcie i aktywności fizycznej. Celem specjalności jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznyc ...

Czytaj dalej: Psychologia sportu i aktywności fizycznej

Clinical Psychology
SSSSSS Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, predict, and reduce maladjustment, disability, and distress as well as to support personal development. Clinical Psycholog ...

Czytaj dalej: Clinical Psychology

 

Znajdź studia dla siebie