Filologia angielska
studia II stopnia
Studiowanie języków obcych (przymiotnik) to także studiowanie języków „obcych” (rzeczownik w dopełniaczu liczby mnogiej), którzy dzięki temu stają się mniej obcy, bliżsi, czasem o wiele przyjaźniejsi niż sądzimy. Ten aspekt studiów filologicznych i kulturoznawczych uważam za najistotniejszy.prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
Kierownik Katedry Kultur i Literatur Krajów Anglojęzycznych

Filologia angielska
studia II stopnia
Filologia angielska to badania naukowe i kształcenie studentów w zakresie tłumaczeń, wiedzy o kulturze anglo-amerykańskiej, relacji biznesowych w środowisku wielokulturowym oraz nauczania języka angielskiego w różnych kontekstach edukacyjnych.prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
Dyrektor Instytutu Anglistyki

Filologia angielska
studia II stopnia
Kryminał, groza, fantastyka – czerpią wprost ze świadomości zbiorowej, opisując to, co nas fascynuje i przeraża. Pobudzają wyobraźnię, ciekawość świata i twórcze myślenie. To właśnie te cechy, obok świetnych kompetencji językowych, staramy się wykształcić u studentów kierunków filologicznych na Uniwersytecie SWPS.mgr Paweł Pyrka
Zastępca Dyrektora Instytutu Anglistyki

Filologia angielska II stopnia w SWPS to studia, które pozwalają pogłębić znajomość języka angielskiego oraz specjalistyczną wiedzę filologiczną dotyczącą: językoznawstwa, metodyki nauczania, komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz kultur krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwent tych studiów to nowoczesny i samodzielny praktyk, biegle posługujący się technologią, który potrafi sprostać wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy.

Opis kierunku

Studia pozwalają udoskonalić znajomość języka angielskiego oraz pogłębić specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa, metodyki nauczania, komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz kultur krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwent to samodzielny praktyk, biegle posługujący się nowoczesną technologią, który potrafi sprostać wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy.

pdf image Program studiów (studia stacjonarne)
pdf image Program studiów (studia niestacjonarne)Poziom: studia II stopnia
Tryb: stacjonarny
Czas trwania: 2 lata
Rekrutacja zimowa zakończona!

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia skierowne są nie tylko do osób z dyplomem licencjata filologii angielskiej, lecz także do absolwentów innych kierunków, w tym osób aktywnych zawodowo, których celem jest zdobycie dodatkowych kompetencji językowych. Oprócz dyplomu studiów I stopnia kandydaci powinni znać język angielski na poziomie C1 lub wyższym (według standardów europejskich CEFR) i móc potwierdzić umiejętności językowe stosownymi dokumentami.

Najlepsza niepubliczna anglistyka w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Nowoczesne technologie w nauczaniu

Studenci studiów filologicznych na Uniwersytecie SWPS korzystają z najnowszych narzędzi technologicznych wspierających naukę języków. Należą do nich: kabiny do tłumaczeń konferencyjnych, tablice interaktywne i programy CAT.

Studia w międzynarodowym środowisku

Poza gronem native speakerów, międzynarodowe środowisko na Uniwersytecie SWPS tworzą studenci z zagranicy, którzy stanowią połowę studentów filologii angielskiej na stacjonarnych studiach magisterskich. Codzienny kontakt z nimi pozwala polskim studentom rozwijać praktyczne kompetencje językowe w naturalny sposób.

Droga do dyplomu

Od pierwszego semestru rozpoczynasz zajęcia w ramach wybranej specjalizacji, uczęszczając jednocześnie na kursy językoznawcze i kulturoznawcze. Realizujesz zaawansowane zajęcia językowe zakończone kompleksowym egzaminem, którego dobry wynik umożliwi Ci uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka na poziomie C2. Pierwszy rok to także wybór promotora pracy magisterskiej, poprzedzony uczestnictwem w proseminarium, podczas którego zapoznajesz się z bieżącą ofertą seminariów i poznajesz zasady pisania prac magisterskich.

Droga do
dyplomu

Drugi rok to kontynuacja zaawansowanych zajęć specjalizacyjnych, seminarium i przygotowywanie pracy magisterskiej. Dodatkowo wybierasz interesujące Cię zajęcia fakultatywne z bogatej oferty Instytutu Anglistyki lub innych jednostek Uniwersytetu SWPS.

Specjalizacje

Teaching English as a Foreign Language – specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska to przede wszystkim nabywanie wiedzy i kompetencji w zakresie najnowszych metod i technik używanych w edukacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego. To również doskonalenie umiejętności w kształceniu językowym dla celów specjalistycznych (TESP). Studenci zostają merytorycznie przygotowani do nauczania języka angielskiego w różnych grupach wiekowych, w placówkach edukacyjnych oraz firmach. Zdobywają też praktyczne umiejętności pozwalające im pełnić funkcje konsultantów metodycznych w szkołach językowych.

Specjalizacja, zgodnie z zarządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, umożliwia uzyskanie uprawnień do nauczania w szkołach ponadpodstawowych – gimnazjach i liceach, pod warunkiem odbycia praktyk pedagogicznych.

Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zamknięta!

Communication in Business – komunikacja w biznesie

Program specjalizacji obejmuje kursy wprowadzające w teorię zarządzania, zajęcia z komunikacji i marketingu, psychologię relacji międzyludzkich i wywierania wpływu, a także warsztaty z profesjonalnych umiejętności praktycznych, np. prezentacji, wystąpień publicznych, pracy w zespole czy pisania na potrzeby środowiska biznesowego. Część zajęć jest prowadzona przez praktyków zarządzania oraz menedżerów firm. Studenci odbywają wizyty w różnego rodzaju organizacjach, mają spotkania ze specjalistami z rynku pracy, a także konsultacje i wywiady ze starszymi kolegami z branży.

Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego, umiejętnościom komunikowania się z klientami i partnerami gospodarczymi z różnych krajów i kultur oraz praktycznemu podejściu do problematyki biznesowej, absolwenci tej specjalizacji z łatwością odnajdują się w działach PR i marketingu, a także w zarządach korporacji i agencjach rządowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zamknięta!

Translation Studies – specjalizacja tłumaczeniowa

W ramach specjalizacji prowadzone są warsztaty z przekładu tekstów specjalistycznych, medialnych i literackich z języka polskiego na angielski i na odwrót. Studenci zdobywają umiejętność analizy tekstu, pogłębiają wrażliwość językową i kulturową, uczą się, jak korzystać z nowoczesnych narzędzi tłumaczeniowych CAT, czyli programów komputerowych wspomagających proces przekładu. Zajęcia specjalizacyjne prowadzą doświadczeni tłumacze. Program specjalizacji ma na celu wykształcenie:

 • profesjonalnych „odruchów” tłumaczeniowych z zastosowaniem strategii i technik dobranych stosownie do skopos tłumaczenia;
 • znajomości wymogów przekładu ogólnego, specjalistycznego, lokalizowanego;
 • dobrych nawyków zawodowych, jak organizacja pracy i tworzenie wartościowego warsztatu tłumacza, umiejętność pozyskiwania informacji ze wszelkich dostępnych źródeł oraz ocena ich przydatności w konkretnych przypadkach tłumaczeń.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w międzynarodowym środowisku biznesowym, organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych, agencjach reklamowych i domach mediowych. Mają także możliwość kontynuowania kariery akademickiej.

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich na Uniwersytecie SWPS, jak również poszerzać swoją wiedzę specjalistyczną w ramach studiów podyplomowych i szkoleń na kierunkach: Tłumaczenia specjalistyczne (audiowizualne, uwierzytelnione i prawnicze)Business EnglishMetodyczne (kwalifikacyjne) studia nauczania języka angielskiego.

Kadra

dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersyt…

literatura i kultura amerykańska, dziekan WNHiS

prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędi…

literatura amerykańska, komunikacja międzykulturowa, dyrektor Instytutu Anglistyki

prof. dr hab. Hanna Komorowska

bilingwizm, metodyka nauczania języka angielskiego, kierownik Katedry Językoznawstwa Stosowanego

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał

teoria literatury i kultury

dr hab. Jarosław Krajka, prof. Uniwersyt…

metodyka nauczania jęz. angielskiego

Dr Eliza Borkowska

literatura i kultura brytyjska, prodziekan ds. studenckich WNHiS

Andrew Buchanan

trener, specjalista od pracy z kadrą zarządzającą, wspierania rozwoju kariery i mentoringu

mgr Emma Oki

filolog i kulturoznawca

mgr Paweł Pyrka

Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej

dr Katarzyna Cybulska

anglistka, koordynatorka praktyk pedagogicznych studentów filologii angielskiej i koordynatorka kierunku International Business Relations

mgr Marcin Szwed

tłumacz przysięgły

mgr Agnieszka Gadomska

koordynator ds. kształcenia praktycznego w zakresie języka angielskiego

prof. dr hab. David Malcolm

literatura brytyjska i irlandzka, tłumaczenie, film

dr Anna Warso

literatura amerykańska i translatoryka, koordynatorka ds. specjalizacji tłumaczeniowej

Bulent Akman

anglista, specjalista od komunikowania i wystąpień publicznych

Dr Barry Keane

literaturoznawca, tłumacz, przekładoznawca

mgr Antoine T. Martin

wykładowca języka angielskiego

Chris Gotowski

specjalista od Business English, pisarz, praktyk w działalności biznesowej na rynku nieruchomości

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.
Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

pdf icon 48x48  Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN (80 EUR dla osób spoza UE).

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Czesne dla osób spoza Unii Europejskiej

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
1 rata 2500 EUR
 

Znajdź studia dla siebie