Współczesne zarządzanie w kulturze i branżach kreatywnych, by było skuteczne, wymaga ścisłej specjalizacji. Rynek potrzebuje dziś nie tylko przedsiębiorców, producentów czy animatorów, ale także menedżerów konkretnych branż i obszarów kultury, takich jak agenci artystów, producenci gier wideo i sesji reklamowych, organizatorzy festiwali.prof. dr hab. Dorota Ilczuk
ekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, kierownik Katedry Zarządzania

Kulturoznawstwo
Menedżer - Agent - Producent

Kierunek odpowiada na potrzeby szeroko rozumianego obszaru kultury i przemysłów kreatywnych. Kształci menedżerów kultury, którzy łączą w sobie kompetencje producenta, agenta, organizatora wydarzeń artystycznych, a także przedsiębiorcy gotowego prowadzić własny biznes. Studenci zapoznają się ze specyfiką branży kulturowej zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym, co znacznie poszerza im wachlarz perspektyw zawodowych.

Opis kierunku

Kierunek odpowiada na potrzeby szeroko rozumianego obszaru kultury i przemysłów kreatywnych. Kształci menedżerów kultury, którzy łączą w sobie kompetencje producenta, agenta, organizatora wydarzeń artystycznych, a także przedsiębiorcy gotowego prowadzić własny biznes. Studenci zapoznają się ze specyfiką branży kulturowej zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym, co znacznie poszerza im wachlarz perspektyw zawodowych.

pdf image Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf image Program studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia II stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 2 lata
Ostatnie dni rekrutacji zimowej!

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Specjalność skierowana jest do absolwentów studiów zarówno humanistycznych jak i ekonomicznych, czy artystycznych, zainteresowanych dalszym rozwojem w obszarze zarządzania kulturą. To propozycja dla osób, które już pracują lub chcą zdobyć przygotowanie do pracy w roli przedsiębiorców, producentów, animatorów, jak i menedżerów kultury, w samodzielnie założonych firmach, organizacjach pozarządowych, publicznych instytucjach kultury, różnorodnym biznesie sponsorującym kulturę a także przemysłach kultury: w reklamie, fonografii, wydawnictwach, na rynku gier wideo, itp.

Zbalansowany program

Studia rozwijają wiedzę naukową studenta i zapoznają go z praktyczną stroną wykonywania pracy związanej z kulturą a także z przemysłami kreatywnymi. Zajęcia prowadzone są w urozmaicony sposób: wykłady z elementami konwersatorium, ćwiczenia, warsztaty, seminarium.

Praktycy na zajęciach

Pośród wykładowców oraz gości zapraszanych na zajęcia są uznani praktycy, przedstawiciele zawodów takich jak: designer, architekt, organizator festiwalu muzycznego, tancerz. Dzięki temu studenci poznają specyfikę przyszłego środowiska pracy i mają okazję nawiązać pożyteczne kontakty.

Kształcenie specjalistów

Kierunek kształci wysoko wyspecjalizowanych menedżerów konkretnych branż, np. specjalistów w obszarze organizacji festiwali, organizacji wydarzeń artystycznych, produkcji filmowych, etc.

Droga do dyplomu

Poznajesz podstawy zarządzania i księgowości zarządczej. Uczestniczysz w zajęciach z marketingu, podstaw ekonomii i przedsiębiorczości, co ułatwi Ci orientację w tematach poruszanych podczas późniejszych zajęć specjalizacyjnych i w przyszłej pracy. Zdobywasz wiedzę o prawnych aspektach działalności kulturalnej i zamówień publicznych oraz o ekonomii kultury. Bierzesz udział w warsztatach z zarządzania dziedzictwem kulturowym i dowiadujesz się, jak pozyskiwać fundusze na swoją przyszłą działalność.

Droga do
dyplomu

Uczestniczysz w zajęciach dotyczących rynku pracy artystów, rynku muzycznego oraz obrotu dziełami sztuki. Masz okazję wzięcia udziału w warsztatach podejmujących temat teatru publicznego, prywatnego i non-profit. Poznajesz prawo autorskie i pokrewne. Uczysz się ekonomiki mediów, polityki kulturalnej oraz przedsiębiorczości w sektorze kreatywnym. Bierzesz udział w spotkaniach z artystami, producentami, agentami i menedżerami kultury. 

W ramach przygotowań do napisania pracy magisterskiej uczestniczysz w Projekcie Zespołowym – pracując w grupie opracowujesz biznesplan i planujesz kampanię marketingową projektu. Osoby chętne mogą na drugim roku zrealizować nieobowiązkowe praktyki w takich instytucjach, jak np. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Bibliocreatio, Fundacja Pro Cultura.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Nasi absolwenci będą specjalistami średniego i wyższego szczebla w zakresie zarządzania w obszarze kultury i przemysłów kreatywnych. Będą mogli realizować się w zawodach takich jak: organizator festiwalu muzycznego, agent artysty, pracownik wydawnictw książkowych i płytowych, pracownik fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, przemysłów fonograficznego i kinematograficznego, designu, reklamy itd.

Kontynuacja nauki

Osobom, które chcą po studiach doskonalić swoje kompetencje zawodowe proponujemy studia podyplomowe np. w zakresie biznesu, zarządzania, marketingu, rozwoju osobistego etc. Absolwentów zainteresowanych kontynowaniem kariery naukowej na naszej uczelni zapraszamy na studia doktoranckie w obszarze kulturoznawstwa.

Kadra

prof. dr hab. Dorota Ilczuk

ekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, założycielka fundacji Pro Cultura, kierownik Katedry Zarządzania

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwers…

kulturoznawca, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa

prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta

kulturoznawca, kierownik Katedry Antropologii Kultury

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

filozofka, kulturoznawczyni

dr hab. Andrzej Kondratowicz

ekonomista, wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich

dr Teresa Dudzik

specjalizuje się m.in. w zarządzaniu marketingiem w sferze kultury

prof. Bogusław Nierenberg

ekonomista i dziennikarz, specjalizuje się w ekonomice mediów i zarządzaniu mediami

prof. Łukasz Gaweł

wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

Sylwia Stano

założycielka Bibliocreatio, agent literacki

Stanisław Trzciński

kreator kultury, promotor koncertowy, producent muzyczny

Joanna Nawrocka

teatrolożka, menedżerka teatru

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.
Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie