Internet i telefony komórkowe zmieniły sposób funkcjonowania społeczeństwa. Przemysły kreatywne stanowią coraz ważniejszą gałąź gospodarki. Zmienia się świat - od przestrzeni miejskiej, po poziom globalnych przepływów i relacji różnych kultur.
Na kulturoznawstwie na Uniwersytecie SWPS poznasz mechanizmy, które stoją za tymi procesami.dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS
Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa

Kulturoznawstwo
i komunikacja międzykulturowa

Kulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa to studia silnie osadzone we współczesności, świadome dynamicznych zmian – lokalnych i globalnych – zachodzących w ponowoczesnym świecie. Kierunek zaznajamia studentów z mechanizmami kulturowymi, co pozwala im aktywnie uczestniczyć w otaczającej rzeczywistości w roli badacza, animatora, krytyka czy twórcy. Kompetencje interkulturowe i lingwistyczne stanowią zaś nie tylko podstawę humanistycznego wykształcenia, ale przede wszystkim nieodłączny atrybut w świecie biznesu

Opis kierunku

Kulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa to studia silnie osadzone we współczesności, świadome dynamicznych zmian – lokalnych i globalnych – zachodzących w ponowoczesnym świecie. Kierunek zaznajamia studentów z mechanizmami kulturowymi, co pozwala im aktywnie uczestniczyć w otaczającej rzeczywistości w roli badacza, animatora, krytyka czy twórcy. Kompetencje interkulturowe i lingwistyczne stanowią zaś nie tylko podstawę humanistycznego wykształcenia, lecz także nieodłączny atrybut w świecie biznesu

pdfProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdfProgram studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia II stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 2 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Kierunek adresowany jest do absolwentów humanistycznych i społecznych studiów licencjackich, w tym zwłaszcza kierunków kulturoznawczych, filologicznych czy dziennikarskich. Do osób, które pragną podnieść kompetencje z zakresu komunikacji międzykulturowej i poszukują narzędzi pozwalających opisywać i oceniać kierunki lokalnych i globalnych przemian. Oferta jest również atrakcyjna dla kandydatów marzących o karierze akademickiej.

Transdyscyplinarność i kompetencje lingwistyczne

Studia łączą kursy kulturoznawcze z szeroką ofertą zajęć z zakresu komunikacji międzykulturowej, medioznawstwa, antropologii, socjologii czy wiedzy o współczesnych formach praktyk artystycznych. Studenci poszerzają swoje kompetencje lingwistyczne w trakcie takich kursów, jak: Oral Presentation Skills, Intercultural Communications, Translatorium.

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie SWPS jako jedyne w Polsce otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spośród ośmiu kryteriów jakościowych – aż w siedmiu uczelnia uzyskała najwyższą notę. To pierwsza tak wysoka ocena dla studiów kulturoznawczych w historii działalności Komisji.

Najlepsze niepubliczne studia kulturoznawcze w Polsce

Według prestiżowego rankingu szkół wyższych „Perspektyw”, opublikowanego w 2016 r., Uniwersytet SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na kierunku kulturoznawstwo. Więcej informacji »

Wybitni naukowcy i praktycy na zajęciach

Zespół Instytutu Kulturoznawstwa współtworzą znani profesorowie stanowiący gwarant naukowej jakości, aktywni młodzi dydaktycy realizujący autorskie zajęcia w oparciu o własne badania często prowadzone wspólnie ze studentami oraz praktycy ze świata mediów, sztuki i biznesu, którzy w trakcie zajęć chętnie sięgają po niekonwencjonalne, nowoczesne metody pracy.

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS jest jedyną jednostką niepubliczną w Polsce posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie kulturoznawstwo.

Szybki start zawodowy

Monitoring Ekonomicznych Losów Absolwentów przeprowadzony przez MNiSW potwierdził dobre przygotowanie naszych studentów do pracy zawodowej. Absolwenci kulturoznawstwa II stopnia na Uniwersytecie SWPS znajdują zatrudnienie na umowę o pracę w niespełna 1,5 miesiąca od ukończenia studiów. Ich średnie miesięczne wynagrodzenie po uzyskaniu dyplomu wynosi prawie 4100 zł. Więcej informacji »

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku badasz aktualne przejawy transformującej się nowoczesności, poznajesz antropologiczno-społeczne mechanizmy oraz polityczne konteksty współczesnej kultury. Odkrywasz rosnącą rolę strategii emancypacyjnych i praktyk oporu, które uzyskały nowy status w dobie kultury 2.0. Równocześnie zdobywasz kompetencje składające się na warsztat współczesnego kulturoznawcy oraz rozwijasz umiejętności komunikacyjne.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku poznajesz rolę polityki historycznej – od popkultury po muzea pamięci – w rzeczywistości postnarodowej. W ramach laboratoriów współczesnej kultury artystycznej wkraczasz w świat sztuk pięknych oraz studiujesz przemiany współczesnego kina. Bierzesz udział w dyskusjach poświęconych roli mediów w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Za sprawą MadiaLab uczysz się  najnowszych strategii animowania kultury, będących odpowiedzią na dynamicznie rozwijające się nowoczesne instytucje kultury. W ramach seminarium magisterskiego piszesz pracę dyplomową i przygotowujesz się do obrony.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie SWPS to atrakcyjna oferta dla tych, którzy marzą o karierze naukowej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w obszarze kulturoznawstwa. Kadra Instytutu już w trakcie studiów zapewnia dodatkową opiekę merytoryczną i organizacyjną (udział w konferencjach, projektach badawczych, publikacjach) dla osób pragnących związać swoją przyszłość ze środowiskiem akademickim.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kulturoznawstwa i komunikacji międzykulturowej znajdują zatrudnienie w takich obszarach i instytucjach jak: sektor kreatywny, korporacje medialne, media opiniotwórcze, muzea, galerie, domy aukcyjne, instytuty filmowe, teatralne, literackie, fundacje i stowarzyszenia kulturalne lokalne, krajowe i międzynarodowe, rynek wydawniczy, serwisy internetowe, administracja publiczna i instytucje samorządowe, struktury Unii Europejskiej oraz agendy międzynarodowe z obszaru kultury.

Kadra

prof. dr hab. Dorota Ilczuk

ekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, założycielka fundacji Pro Cultura, kierownik Katedry Zarządzania

prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta

kulturoznawca, kierownik Katedry Antropologii Kultury

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwers…

kulturoznawca, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

filozofka, kulturoznawczyni

dr hab. Mariusz Czubaj, prof. Uniwersyte…

kulturoznawca, antropolog kultury, dziennikarz, autor powieści kryminalnych

mgr Paweł Pyrka

Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej

red. Marek Kacprzak

dziennikarz, kulturoznawca, Polsat News

mgr Izabela Kurczewska

producent telewizyjny, medioznawca

dr Paweł Kuczyński

reżyser, scenarzysta

Edgar Bąk

grafik

Marta Dymek

blogerka, autorka kulinarnego bloga Jadłonomia.com

mgr Łukasz Biskupski

kulturoznawca, filmoznawca

dr Joanna Jeśman

kulturoznawczyni i anglistka

prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski

językoznawca, muzyk

dr Karol Jachymek

filmoznawca, kulturoznawca

dr Aleksandra Drzał-Sierocka

filmoznawca, kulturoznawca

dr Anna Warso

literatura amerykańska i translatoryka, koordynatorka ds. specjalizacji tłumaczeniowej

dr Karolina Charewicz-Jakubowska

kulturoznawca, filozof

dr Piotr Majewski

kulturoznawca

Absolwenci o kulturoznawstwie

Marek Kacprzak

dziennikarz i gospodarz autorskich programów w Polsat News

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie SWPS to dla mnie podwójna wartość. Z jednej strony otworzyły mi możliwość naukowej realizacji siebie. Poprzez rozpoczęcie pracy nad doktoratem, p...

czytaj więcej »

Nitzan Reisner

Instytut Adama Mickiewicza, bloggerka Spotted by Locals Warsaw

Dzięki studiom kulturoznawczym na Uniwersytecie SWPS odkryłam, że kultura miejska i problematyka tożsamości nie muszą być jedynie hobby, ale mogą stać się przedmiotem badań, prac n...

czytaj więcej »

Katarzyna Maksymowicz

specjalistka ds. komunikacji w Centrum Cyfrowym Projekt: Polska

Podczas studiów na kulturoznawstwie zafascynowała mnie tematyka mediów 2.0. Teraz łączę te zainteresowania z pracą w Centrum Cyfrowym – organizacji pozarządowej, której działalnoś...

czytaj więcej »

Zuzia Mockałło

współwłaścicielka Baru Studio (wcześniej Chłodna 25)

Studia kulturoznawcze były dla mnie pierwszym krokiem w stronę miejskiego aktywizmu. W ich trakcie podjęłam współpracę z klubokawiarnią Chłodna 25, która później zaowocowała współtworzeniem ...

czytaj więcej »

Gosia Tchorzewska

redaktorka i sekretarz redakcji Foch.pl w Gazeta.pl

Podczas studiów dużo czytałam, rozmawiałam z ciekawymi ludźmi, pisałam o tym, co mnie interesowało. W zasadzie robiłam to samo, co robię dziś, pracując w redakcji. Kulturozna...

czytaj więcej »

Dorota Groyecka

autorka książki „Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffé latte”, specjalista ds. PR w Kostrzewa PR

Studia kulturoznawcze na specjalizacji Miasto i sztuka otworzyły mi oczy na liczne fascynujące zjawiska w przestrzeni miej...

czytaj więcej »

Agata Godlewska

redaktor naczelna magazynu „Food Service”

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie SWPS pozwalają odnaleźć się w wielu branżach, nawet tych tylko pośrednio związanych z kulturą. Od ponad czterech lat pracuję w magazynie zajmującym się tematyką g...

czytaj więcej »

Ewa Kaleta

freelancerka, dziennikarka. Publikuje w Dużym Formacie, Wprost, Polityce, Tygodniku Powszechnym i Krytyce Politycznej

Z dziennikarstwem zaangażowanym swoją przygodę rozpoczęłam już w trakcie studiów. Kursy prowadzone przez cenionych antro...

czytaj więcej »

Marta Kłosińska

asystentka w galerii sztuki Quadrilion w Warszawie

O perspektywach zawodowych jakie otwiera kulturoznawstwo przekonałam się wielokrotnie. Atutem tych studiów jest wszechstronność, dzięki czemu absolwent może starać się o pracę w różnych branża...

czytaj więcej »

Sylwia Obrycka

specjalistka ds. marketingu i produkcji Best Film CO Sp. z o.o.

Pierwszą pracę w branży filmowej podjęłam już w trakcie studiów. Dzięki wykładom i warsztatom poświęconym funkcjonowaniu sztuki filmowej w mass mediach udało mi się dokładnie spre...

czytaj więcej »

Martyna Steckiewicz

koordynatorka projektów kulturalno-naukowych w Centrum Kultury Jidysz w Warszawie

Kulturoznawstwo to z pewnością nie tylko studia, które kończą się obroną pracy magisterskiej. To nieustanne przyglądanie się rzeczywistości z wielu nowych perspe...

czytaj więcej »

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00

W dniach 9-13 stycznia 2017 roku Biuro Rekrutacji będzie czynne w godzinach 8.00 - 16.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie