Psychologia biznesu
Zrozumienie współczesnej polityki i mechanizmów nią sterujących jest konieczne, aby na nią wpływać, ale też żeby nie stać się ofiarą manipulacji.
Psychologia marketingu politycznego pomaga osiągnąć te cele.dr hab. Wojciech Cwalina prof. Uniwersytetu SWPS
psycholog, ekspert z zakresu marketingu politycznego

Image not available

Psychologia biznesu
Ta reklama budzi w Tobie lęk?
Właśnie dlatego jest skuteczna! Pod wpływem negatywnych emocji lepiej zapamiętujemy treści zawarte w reklamie. To wynik jednego z badań, jakimi zajmujemy się na Uniwersytecie SWPS.prof. dr hab. Andrzej Falkowski
Dyrektor Instytutu Psychologii Ekonomicznej

Image not available
Psychologia biznesu to praktyczna specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, psychologii marketingu i zachowań konsumenckich. Poznają psychologiczne mechanizmy rządzące gospodarką, a w trakcie praktyk uczą się te mechanizmy uruchamiać i kontrolować w konkretnych sytuacjach rynkowych.

Opis specjalności

Psychologia biznesu to praktyczna specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, psychologii marketingu i zachowań konsumenckich. Poznają psychologiczne mechanizmy rządzące gospodarką, a w trakcie praktyk uczą się te mechanizmy uruchamiać i kontrolować w konkretnych sytuacjach rynkowych.

pdf image Program studiów (studia stacjonarne)
pdf image Program studiów (studia niestacjonarne)


Poziom: studia II stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 2 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Kierunek adresowany jest do osób, które zamierzają aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym: kształtować otoczenie rynkowe w sposób pozwalający na polepszenie funkcjonowania firmy i dobrobytu konsumenta oraz zabezpieczenie interesów społeczeństwa. Program nie wymaga od kandydata wcześniejszego przygotowania w zakresie wiedzy psychologicznej. Zapraszamy absolwentów m.in. zarządzania, socjologii, dziennikarstwa, kulturoznawstwa.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Wydział Psychologii jest czwartą najwyżej ocenianą jednostką w kraju. Studia na Wydziale Psychologii otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji »

Współpraca ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych

Studenci mają możliwość prowadzenia badań z zakresu marketingu politycznego we współpracy ze studentami i profesorami ze Stanów Zjednoczonych. Występują ze wspólnymi referatami na krajowych i międzynarodowych sympozjach z dziedziny zachowań konsumenckich, marketingu i reklamy.

Projekty badawcze dla firm i instytucji

Studenci ściśle współpracują z firmami i instytucjami, m.in. z Cityboard Media, MWS Maspex (Tymbark, Lubella, Tiger), VOX, Everbe. Prowadzą dla nich projekty i badają problemy realnie występujące na rynku. Dzięki temu już na studiach zdobywają cenne doświadczenia zawodowe w zakresie analizy rynku oraz tworzenia i oceniania komunikatów perswazyjnych i reklam.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku pogłębiasz wiedzę w dziedzinie psychologii marketingu, uczysz się analizować dane marketingowe oraz prowadzić badania jakościowe i ilościowe w praktyce biznesowej. Opanowujesz także psychologiczne aspekty oceny, selekcji, kontroli efektywności i planowania rozwoju pracowników i firmy.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku pogłębiasz wiedzę dotyczącą psychologii rynków finansowych, oszczędzania i inwestowania oraz rozszerzasz wiedzę marketingową w dziedzinie kreowania wizerunku polityków, a także promocji regionów i budowania marki miasta. Zdobywasz nowe kompetencje społeczne podczas obowiązkowych praktyk indywidualnych w firmie zewnętrznej (2 x 90 godzin). Na seminarium magisterskim – przy współpracy z promotorem – przygotowujesz pracę dyplomową w oparciu o zrealizowane badanie.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Psychologii biznesu znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych i PR (np. Cityboard Media), bankowości (np. BPH, Millenium, Deutsche Bank), biurach promocji miast, centrach badania rynku, mediach, firmach farmaceutycznych (np. Novartis, Medtronic), instytucjach naukowo-dydaktycznych, kancelariach adwokackich obsługujących firmy gospodarcze działające na rynku konkurencyjnym.

Kontynuacja nauki

Absolwenci psychologii biznesu mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich w zakresie psychologii. Uniwersytet SWPS daje także możliwość poszerzania wiedzy na studiach podyplomowych, np. na kierunkach: Business English, Lider innowacyjności w organizacji – psychologia kreatywności w praktyce biznesowej, Projektowanie marki, Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji, Psychologia sprzedaży i marketingu, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kadra

prof. dr hab. Andrzej Falkowski

psycholog biznesu, członek International Society for Ecological Psychology oraz Association for Consumer Research

dr Kinga Padzik

psycholog zarządzania zasobami ludzkimi

dr Paweł Koniak

psycholog mediów, perswazji i komunikacji w biznesie

dr Robert Mackiewicz

psycholog poznawczy i ekonomiczny

prof. Tadeusz Marek

psycholog stresu w organizacji i zarządzania

prof. Joanna Sokołowska-Pohorille

psycholog podejmowania decyzji i ryzyka w biznesie

dr hab. Wojciech Cwalina, prof. Uniwersy…

psycholog marketingu politycznego i konsumenckiego oraz psycholog pracy

mgr Patrycja Śleboda

psycholog podejmowania decyzji

dr Magdalena Gąsiorowska

psycholog przedsiębiorczości i zachowań konsumenckich

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł

Specjalna cena dla absolwentów I stopnia psychologii Uniwersytetu SWPS

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 900 zł
2 raty 4330 zł
1 rata 8530 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3850 zł
1 rata 7575 zł
 

Znajdź studia dla siebie