Psychology
Social psychology is concerned with the character and causes of one’s behavior in interactions with other people.
One of the many fascinating topics examined by social psychologists deals with stereotypes, for example gender roles that we all perform within the society.Joanna Roszak, PhD
Head of the Psychology Track

Psychology‘There is nothing either good or bad, but thinking makes it so’.
William Shakespeare

Psychology helps us understand how using reason to reflect human behavior makes the world a wiser and more enjoyable place to live in.Łukasz Tanaś, PhD

Psychology is a discipline whose goal is to understand and improve functioning of individuals, groups, and societies as a whole. Some psychologists deal with diagnosis and treatment of mental health issues, but psychological knowledge and skills are necessary in a number of professions dealing with various challenges related to human mind and behavior.

What is Psychology?

Psychology is a discipline whose goal is to understand and improve functioning of individuals, groups, and societies as a whole. Psychologists deal with diagnosis and treatment of mental health issues. However, psychological knowledge and skills are also necessary in a number of professions dealing with various challenges related to human mind and behavior. Therefore, graduates of psychology program can pursue careers in a variety of fields, including education, healthcare, business, media, market research, marketing and advertising as well as IT research and design.


Level: Graduate Studies (M.A.)
Mode: Full-time
Duration: 2 years (4 semesters)

rokrokrokrokrok

Language requirements:
IELTS 6.0; CAE 47-51; TOEFL iBT 69-70;
TOEFL Computer-based 196; TOEFL Paper-based 525

Who May Apply?

The graduate level Psychology program is appropriate for students who hold an undergraduate degree in Psychology or another field of study with little exposure to Psychology. Students falling into the latter category are obliged to complete supplementary undergraduate psychology modules (i.e. Personality Psychology, Psychology of Emotion or Developmental Psychology), which will be assigned upon admission. These modules are provided free of charge and should be completed during the first year of study.

Top Private University in Poland

SWPS University of Social Sciences and Humanities is one of the best and well renowned psychology centers in Poland, both in terms of teaching and research. According to the 2016 ranking of higher education institutions by Perspektywy, a Polish influential magazine devoted to educational affairs, the Psychology Program at SWPS University ranks in the top three of the best programs of its kind in the country.

European Qualification Standard for Psychologists

Studies at the Faculty of Psychology follow European standards of education in the field of psychology. The program fulfills the requirements of EuroPsy, the European qualification standard for psychologists, established by the European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) in 2010.

Emphasis on Practical Implementation of Theoretical Knowledge

Students learn how to use acquired skills and theories in practice. The lecturers, who are also practitioners in the field of psychology, focus on cognitive and behavioral approaches and talk about their work experience.

Specializations

Clinical Psychology

Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, predict, and reduce maladjustment, disability, and distress as well as to support personal development. Clinical Psychology is a broad approach to human problems consisting of diagnosis, assessment, evaluation, consultation, treatment, prevention and research with regard to various populations (children, adults, families, couples and groups). More information »

Faculty

Łukasz Tanaś, Ph.D.

Lecturer in Ethics and Developmental Psychology, Master Thesis Advisor

Professor Paweł Boski

Culture and Psychology Expert, Lecturer in Cross-Cultural Competencies

Monika Suchowierska-Stephany, Ph.D.

Internationally Certified Behavior Analyst, Specializing in Autism

Roman Cieślak, Ph.D., SWPS University Pr…

Master Thesis Advisor at SWPS University,  Adjoint Professor at Trauma, Health, and Hazards Center, University of Colorado, USA

Barbara Arska-Karyłowska, Ph.D.

Lecturer in Abnormal Psychology, Child Psychotherapist Licensed in USA

Max Bielecki, Ph.D.

Lecturer in Statistics and Methodology

Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień, M.D.

Module Coordinator, Psychopathology in Relational Context

Anna Gabińska, Ph.D.

Lecturer in Ethics and Developmental Psychology, Master Thesis Advisor

Monika Tarnowska, Ph.D.

Lecturer in Abnormal Psychology, Therapist at SWPS University's Psychotherapy Center 

Dorota Bednarek, Ph.D.

 Lecturer in Childhood and Adolescence Onset Disorders, Research Assistant at the Nencki Institute of Experimental Biology

Paul Stephany, M.A.

Marriage and Family Therapist, US Board Certified Behavior Analyst

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 EUR.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 450 EUR
2 raty 2200 EUR
1 rata 4300 EUR
 

Znajdź studia dla siebie