Psychology
Social psychology is concerned with the character and causes of one’s behavior in interactions with other people.
One of the many fascinating topics examined by social psychologists deals with stereotypes, for example gender roles that we all perform within the society.Joanna Roszak, PhD
Head of the Psychology Track

Psychology‘There is nothing either good or bad, but thinking makes it so’.
William Shakespeare

Psychology helps us understand how using reason to reflect human behavior makes the world a wiser and more enjoyable place to live in.Łukasz Tanaś, PhD

Applied Social Psychology is a field, which uses concepts such as attitudes, social influence, decision making strategies, and social cognition to investigate social processes and problems relevant to businesses, organizations and general population.

What is Applied Social Psychology?

Applied Social Psychology is a field, which uses concepts such as attitudes, social influence, decision making strategies, and social cognition to investigate social processes and problems relevant to businesses, organizations and general population.

pdf icon 48x48Program of Study (full-time studies)Level: Graduate Studies (M.A.)
Mode: Full-time
Duration: 2 years (4 semesters)

rokrokrokrokrok

Language requirements:
IELTS 6.0; CAE 47-51; TOEFL iBT 69-70;
TOEFL Computer-based 196; TOEFL Paper-based 525

Who May Apply?

Applied Social Psychology Program is a good choice for students interested in social psychological theory. During the course of study, students will acquire various skills, including statistics, research methodology, and research design procedures. They will also have an opportunity to meet influential practitioners and leading scholars in the field. Upon completion of the program, students will be well prepared to begin their professional careers and to make a positive change in the world.

The graduate program is appropriate for students who hold an undergraduate degree in Psychology or another field of study with little exposure to Psychology. Students falling into the latter category are obliged to complete supplementary undergraduate psychology modules (i.e. Personality Psychology, Psychology of Emotion or Developmental Psychology), which will be assigned upon admission. These modules are provided free of charge and should be completed during the first year of studies.

Applied and Research Training with Cross-Cultural Aspects

Applied Social Psychology program follows the scientist-practitioner model, emphasizing both applied and research training. Students are exposed to various aspects of psychology, including Cross-Cultural Organizational Psychology, Social Neuroscience, and the Use of Technology in Psychology (e.g. the use of mobile phone applications). Many modules are led by teams of academic lecturers and experienced practitioners.

European Qualification Standard for Psychologists

The faculty of Applied Social Psychology adhere strictly to evidence-based practices, therefore the program puts more emphasis on cognitive and behavioral approaches. Students develop competencies specified in the European Qualification Standard for Psychologists (EuroPsy), established by the European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) in 2010.

International Cooperation

Students of Applied Social Psychology have a chance to learn from specialists with international background, including Professor Piotr Winkielman - Professor of Behavioral Science at Warwick Business School, Professor Katarzyna Winkowska-Nowak - Lecturer at Florida Atlantic University and a recipient of 2011 Ashoka International Social Innovation Fellowship. Furthermore, students meet practitioners, who have experience in working with both international business and governmental organizations (e.g. Agnieszka Lenton, co-founder of the Polish Psychologists' Association in the United Kingdom).

Road to Graduation

During the first year, you will be introduced to the theory of complex systems, which explains how to understand multidimensional social situations. You will also learn how to conceptualize and implement change within individuals and organization. Additionally, you will practice the art of engaging public speaking. Overall, your courses will be based on the latest research in the field of social-neurobiology.

Road to
Graduation

The second year of study will center around more advanced topics in organizational psychology, with an emphasis on cross-cultural sensitivities. You will be learning about the use and miss-use of power, various leadership strategies and the art of influencing in marketing and other areas. Moreover, several applied modules will allow you to put the newly gained theoretical knowledge into practice. You might be given an opportunity to lead and co-organize a multi-disciplinary and multi-national conference at SWPS University and to practice influencing change in educational settings.

After Graduation

Career Prospects

Graduates of the Psychology Programs have numerous professional opportunities and may pursue many career paths. Depending on their specialization and professional certifications, they may build successful careers as consumer/marketing psychologists, cross-cultural consultants, educational psychologist, human resources and recruitment specialists, business training and coaching specialist as well as engineering psychologist (e.g. specializing in human-computer/technology interaction).

Further Education

The Faculty of Psychology has the authority to grant doctoral and post-doctoral degrees in the fields of Social Sciences and Psychology. Graduates of the Applied Social Psychology program may continue their education by pursuing a Doctoral Degree in Psychology or enroll in a specialized post-graduate business training in their favorite area of interest.

Faculty

Joanna Roszak, Ph.D.

Deputy Director of the Psychology Track, Social Psychology Expert, Lecturer in Interpersonal Relations

Professor Piotr Winkielman

Lecturer in Social Cognition at SWPS University, Lecturer at University of California, San Diego and Warwick Business School

Anna Gabińska, Ph.D.

Lecturer in Ethics and Developmental Psychology, Master Thesis Advisor

Magdalena Łużniak-Piecha, Ph.D.

Social and Organisational Psychology Specialist

Agnieszka Lenton, M.A.

Occupational Psychologist and Organizational Development Coach 

Katarzyna Winkowska-Nowak, Ph.D.

Psychologist, Director of GeoGebra Instiute of Warsaw

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 EUR.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 450 EUR
2 raty 2200 EUR
1 rata 4300 EUR
 

Znajdź studia dla siebie