Clinical Psychology
Children... Autism... Progress... Dignity... Happiness...

This is my professional life as a clinical psychologist.Monika Suchowierska-Stephany, PhD
internationally certified behavior analyst

Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, predict, and reduce maladjustment, disability, and distress as well as to support personal development. Clinical Psychology is a broad approach to human problems consisting of diagnosis, assessment, evaluation, consultation, treatment, prevention and research with regard to various populations (children, adults, families, couples and groups).

What is Clinical Psychology?

Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, predict, and reduce maladjustment, disability, and distress as well as to support personal development. Clinical Psychology is a broad approach to human problems consisting of diagnosis, assessment, evaluation, consultation, treatment, prevention and research with regard to various populations (children, adults, families, couples and groups).

pdf icon 48x48Program of study (full-time studies)Level: Graduate Studies (M.A.)
Mode: Full-time
Duration: 2 years (4 semesters)

rokrokrokrokrok

Language requirements:
IELTS 6.0; CAE 47-51; TOEFL iBT 69-70;
TOEFL Computer-based 196; TOEFL Paper-based 525

Who May Apply?

The Clinical Psychology specialization is a good choice for students interested in mental and behavioral health, who want to help others to understand and overcome psychologically based distress and prevent emotional and social dysfunction in daily life. The graduate program is appropriate for students who hold an undergraduate degree in Psychology or another field of study with little exposure to Psychology. Students falling into the latter category are obliged to complete supplementary undergraduate psychology modules (i.e. Personality Psychology, Psychology of Emotion or Developmental Psychology), which will be assigned upon admission. These modules are provided free of charge and should be completed during the first year of studies.

Focus on Clinical and Research Program

The Clinical Psychology program follows the scientist-practitioner model, emphasizing both clinical and research training. The theoretically integrative program aims to expose students to a broad spectrum of theoretical and empirical approaches to clinical research and practice.

European Qualification Standard for Psychologists

The faculty of Clinical Psychology strictly adhere to evidence-based practices, therefore the program puts more emphasis on cognitive and behavioral approaches. Students develop competencies specified in the European Qualification Standard for Psychologists (EuroPsy), established by the European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) in 2010.

International Cooperation

Our Clinical Psychology Program was developed in cooperation with renowned scholars from California State University Stanislaus in the United States and Bangor University in Wales, UK. Every year, SWPS University organizes an international symposium devoted to clinical psychology and behavior analysis. In 2015, during the 11th Symposium, the university hosted scholars from the United Kingdom, United States, Ireland and Sweden. Our distinguished guests included Professor Dermot Barnes-Holmes, Ivonne Barnes-Holmes, Ph.D., Professor Gary Novak, Professor Harold Stanislaw, and Graciela Rovner, Ph.D.

Road to Graduation

The first year of study provides an intensive theoretical education accompanied by some clinical applications in certain modules. Students are expected to acquire extensive knowledge on child and adult psychopathology and possess basic understanding and skills in psychological help, assessment and clinical research. Moreover in the second semester, students begin working on their Master’s thesis.

Road to
Graduation

During the second year of study, students focus on psychotherapeutic process and on development of practical clinical skills. They are also expected to complete two 90-hour applied modules, which include clinical training. Additionally throughout the year, students continue working on their Master’s thesis and defend it at the end of the 4th semester.

After Graduation

Career Prospects

Graduates of the Psychology Program have numerous professional opportunities and may pursue many career paths. Depending on their specialization and professional certifications, they may build successful careers as clinical psychologist, psychotherapists, social workers, counselors, behavior analysts (especially in the area of autism therapy), neuropsychologists, educational and academic psychologists, cross-cultural consultants, and life coaches.

Further Education

The Faculty of Psychology has the authority to grant doctoral and post-doctoral degrees in the fields of Social Sciences and Psychology. Graduates of the Clinical Psychology program may continue their education by enrolling in Doctoral Studies at SWPS University.

Faculty

Łukasz Tanaś, Ph.D.

Lecturer in Ethics and Developmental Psychology, Master Thesis Advisor

Professor Paweł Boski

Culture and Psychology Expert, Lecturer in Cross-Cultural Competencies

Monika Suchowierska-Stephany, Ph.D.

Internationally Certified Behavior Analyst, Specializing in Autism

Roman Cieślak, Ph.D., SWPS University Pr…

Master Thesis Advisor at SWPS University,  Adjoint Professor at Trauma, Health, and Hazards Center, University of Colorado, USA

Barbara Arska-Karyłowska, Ph.D.

Lecturer in Abnormal Psychology, Child Psychotherapist Licensed in USA

Max Bielecki, Ph.D.

Lecturer in Statistics and Methodology

Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień, M.D.

Module Coordinator, Psychopathology in Relational Context

Anna Gabińska, Ph.D.

Lecturer in Ethics and Developmental Psychology, Master Thesis Advisor

Monika Tarnowska, Ph.D.

Lecturer in Abnormal Psychology, Therapist at SWPS University's Psychotherapy Center 

Dorota Bednarek, Ph.D.

 Lecturer in Childhood and Adolescence Onset Disorders, Research Assistant at the Nencki Institute of Experimental Biology

Paul Stephany, M.A.

Marriage and Family Therapist, US Board Certified Behavior Analyst

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 EUR.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 450 EUR
2 raty 2200 EUR
1 rata 4300 EUR
 

Znajdź studia dla siebie