Skandynawistyka jest drogą do najbardziej stabilnego i dynamicznego rynku pracy w Europie.dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwersytetu SWPS
Kierownik Katedry Skandynawistyki

Skandynawistyka

Skandynawistyka II stopnia to studia łączące w sobie zaawansowaną naukę języka szwedzkiego, zagadnienia z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. O wyjątkowości tego kierunku stanowi ścieżka specjalizacyjna dotycząca zagadnienia przekładu artystycznego, audiowizualnego, tłumaczenia ustnego i przekładu. Języka uczą lektorzy neative speakerzy oraz wykładowcy dwujęzyczni.

Opis kierunku

Studia łączą zaawansowaną naukę języka szwedzkiego z zagadnieniami z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. O wyjątkowości tego kierunku stanowi specjalizacyjna ścieżka poświęcona kwestiom przekładu artystycznego, audiowizualnego oraz tłumaczenia ustnego. Studenci uczą się języka od neative speakerów i wykładowców dwujęzycznych.

pdf icon 48x48Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf icon 48x48Program studiów (tryb niestacjonarny)Poziom: studia II stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Limit miejsc: 20
Czas trwania: 2 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób posiadających zdolności językowe, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o Skandynawii. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem studiów I stopnia, najlepiej w zakresie filologii, nauk humanistycznych lub społecznych oraz znajomością języka szwedzkiego na poziomie zaawansowanym – min. B2. Studia te mogą być atrakcyjne również dla osób, które ukończyły kierunki techniczne, ekonomiczne, prawnicze, dziennikarskie, a nawet medyczne i pielęgniarskie, o ile znają język szwedzki.

Kontakt z twórcami szwedzkiej kultury

Uczelnię odwiedzają pisarze i artyści, m.in. Karin Wahlberg, Mons Kallentoft, Mari Jungstedt i Majgull Axelsson. W 2011 r. gościliśmy szwedzką parę królewską, w 2013 – wicepremiera, ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jana Björklunda, w 2014 – duet pisarski ze Szwecji, Erik Axl Sund i norweskiego pisarza Christera Mjåseta. Niektóre zajęcia prowadzą profesorowie skandynawscy: regionalista prof. Lars Rydén (Uppsala) i historyk prof. Kristian Gerner (Lund).

Możliwość zdawania egzaminów TISUS i Swedex

Studenci Uniwersytetu SWPS mogą zdawać państwowe egzaminy TISUS(poziom C1) oraz Swedex (poziom B1 i B2), ponieważ uczelnia posiada uprawnienia do ich przeprowadzania. Studenci zdobywają także bierną znajomość języka norweskiego.

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce i jedyna skandynawistyka w Warszawie

Według rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Droga do dyplomu

W trakcie pierwszego roku pogłębiasz znajomość języka szwedzkiego oraz zdobywasz wiedzę w zakresie kulturoznawstwa skandynawskiego, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Czeka Cię też wprowadzenie do runologii i socjolingwistyki oraz zajęcia z dramatu szwedzkiego. Ćwiczysz pisanie rozpraw w języku szwedzkim i rozpoczynasz seminarium magisterskie.

Droga do
dyplomu

Poznajesz podstawy języków norweskiego oraz nowoislandzkiego. Na specjalizacji przekładoznawczej uczysz się tłumaczyć teksty literackie i użytkowe, zapoznajesz się z przekładem audiowizualnym i ćwiczysz tłumaczenie ustne. Kontynuując seminarium magisterskie, przygotowujesz się do obrony i egzaminu dyplomowego. Jednocześnie przez cały rok udoskonalasz znajomość języka szwedzkiego.

Specjalizacje

Specjalizacja tłumaczeniowa

W trakcie realizowania specjalizacji studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie przekładu tekstów użytkowych, specjalistycznych, tłumaczenia ustnego i audiowizualnego. Poznają warsztat i narzędzia tłumacza, takie jak słowniki i specjalistyczne programy komputerowe. W trakcie realizowania specjalizacji największy nacisk kładziony jest na wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce i uzupełnianie kompetencji tłumaczeniowych o wiadomości z zakresu teorii przekładoznawstwa i analizy tekstów.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować karierę naukową na Uniwersytecie SWPS na studiach doktoranckich w dziedzinie kulturoznawstwa, które mogą mieć profil skandynawistyczny, a także w zakresie literaturoznawstwa. Mają także szansę poszerzać swoją wiedzę i kompetencje na studiach podyplomowych. Dyplom naszej uczelni jest także przepustką na studia na uczelniach skandynawskich.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach zorientowanych na Skandynawię – zarówno polskich, jak i skandynawskich szkołach językowych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach (obecnie ok. 30 wydawnictw oferuje przekłady literatury skandynawskiej). Mają także szanse dostać pracę jako organizatorzy życia kulturalnego, eksperci medialni, polityczni bądź specjaliści w branży turystycznej.

Kadra

dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwer…

językoznawca, skandynawista, kierownik Katedry Skandynawistyki

dr hab. Jan Balbierz

literaturoznawca

mgr Paulina Rosińska

filolog szwedzki, literaturoznawca, tłumaczka literatury pięknej

dr Piotr Zborowski

językoznawca

dr Oliwia Szymańska

norwegistka, językoznawca

prof. dr hab. Lech Sokół

teatrolog, literaturoznawca

mgr Paulina Jankowska

skandynawistka, psycholog

dr Małgorzata Kłos

skandynawistka  

Gabriel Stille

lektor języka szwedzkiego

Claes Wargskog

filolog i teolog

Michelle Uller

lektorka języka norweskiego

mgr Agnieszka Stróżyk

filolog szwedzki, literaturoznawca,tłumaczka wielu szwedzkich książek dla dzieci

dr Magdalena Domeradzka

skandynawistka, językoznawca

mgr Dominika Górecka

filolog szwedzki, literaturoznawczyni, tłumaczka literatury pięknej

Dokonania i projekty

Szwedzcy dostojnicy i artyści

Uniwersytet SWPS jest ważnym ośrodkiem współpracy polsko-skandynawskiej. W 2011 r. w murach naszej uczelni gościliśmy szwedzką parę królewską (króla Karola XVI Gustawa i królową Sylwię – na zdjęciu), w 2013 –wicepremiera Szwecji Jana Björklunda, a także wielu przedstawicieli świata nauki i kultury.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Upp55

Stowarzyszenie Upp55 jest inicjatywą grupy absolwentów skandynawistyki Uniwersytetu SWPS. Celem stowarzyszenia jest promowanie kultury skandynawskiej w Polsce. W roku 2012 stowarzyszenie zorganizowało festiwal „Jakby w zwierciadle”, podczas którego w warszawskim Kinie Luna można było oglądać adaptacje filmowe literatury skandynawskiej. Stowarzyszenie ma też na swoim koncie organizację kilku imprez z muzyką skandynawską.

Czytaj więcej

Koło Naukowe Skandynawistów

Koło Naukowe Skandynawistów skupia studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania skandynawistyczne także poza zajęciami przewidzianymi w programie studiów. Członkowie KNS organizują spotkania, podczas których dyskutują o zagadnieniach związanych z kulturą i życiem społecznym Szwecji. Koło ma też swój profil na Facebooku, na którym publikuje wiadomości dotyczące Skandynawii.

Czytaj więcej

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie