Wyniki wyszukiwania
Prawo
SSSSSS Prawo na Uniwersytecie SWPS to studia o profilu praktycznym oferujące zdobycie klasycznej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy prawnika. Nowoczesny program umożliwia studentom sp ...

Czytaj dalej: Prawo

Prawo dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Prawo w SWPS to studia praktyczne oferujące zdobycie klasycznej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy prawnika. Praktyczny program umożliwia studentom specjalizowanie się w wybran ...

Czytaj dalej: Prawo dla magistrów i licencjatów

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Biznes
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Biznes. Na ścieżce Biznes studenci zdobywają praktyczną wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów zachowań konsumenckich, podejmowania decyzji i oceny ryzyka w biznesie. Po ...

Czytaj dalej: Biznes

Mózg - umysł - technologia
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Mózg - umysł - technologia. Mózg – umysł – technologia to innowacyjna ścieżka studiów, łącząca wiedzę psychologiczną i odkrycia biologii dotyczące funkcjonowania naszego mózgu ...

Czytaj dalej: Mózg - umysł - technologia

Relacje międzyludzkie
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Relacje międzyludzkie. Ścieżka koncentruje się na analizie związków międzyludzkich oraz zmian, które w nich zachodzą, zarówno w wyniku naturalnego rozwoju danej relacji, jak i ...

Czytaj dalej: Relacje międzyludzkie

Zdrowie i rozwój
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Zdrowie i rozwój to ścieżka w ramach kierunku psychologia, która eksploruje zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zdrowia i rozwoju analizowanymi w perspektywie ca ...

Czytaj dalej: Zdrowie i rozwój

Neurokognitywistyka
SSSSSS Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię nie tylko jako klasyczną naukę o zachowaniach społecznych czy osobowości, ale tak ...

Czytaj dalej: Neurokognitywistyka

Projektowanie interakcji człowiek – technologia
SSSSSS Psychologia - specjalność: Projektowanie interakcji człowiek - technologia. Studenci poznają podstawy teoretyczne i ćwiczą w praktyce cały proces tworzenia produktu interaktywnego. W oparciu o wiedz ...

Czytaj dalej: Projektowanie interakcji człowiek – technologia

Psychologia kliniczna i zdrowia
SSSSSS Specjalność: Psychologia kliniczna i zdrowia: Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakre ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania
SSSSSS Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dostarcza odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie i w jaki sposób możemy zmieniać zachowania własne i innych ludzi, w celu uzyskania poprawy jakośc ...

Czytaj dalej: Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu to praktyczna specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca
SSSSSS Specjalność: Psychologia zmiany: konflikt - kryzys - współpraca: Psychologia zmiany to obszar zaawansowanej psychologii społecznej, który dotyczy szeroko pojętych zmian w świecie, zwłaszcza w życiu  ...

Czytaj dalej: Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca

Psychologia eksperymentalna
SSSSSS Psychologia eksperymentalna to specjalność, na której studenci poznają aktualne teorie i wyniki badań z całego obszaru wiedzy psychologicznej. Dużą uwagę w trakcie zajęć poświęca się zgłębianu podst ...

Czytaj dalej: Psychologia eksperymentalna

Psychologia sportu i aktywności fizycznej
SSSSSS Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności człowieka w sporcie i aktywności fizycznej. Celem specjalności jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznyc ...

Czytaj dalej: Psychologia sportu i aktywności fizycznej

Psychology
SSSSSS Psychology is a discipline whose goal is to understand and improve functioning of individuals, groups, and societies as a whole. Students interested in the unitary “long-cycle” 5 year Master program ...

Czytaj dalej: Psychology

Psychologia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umys ...

Czytaj dalej: Psychologia dla magistrów i licencjatów

 

Znajdź studia dla siebie