Wyróżnikiem współczesności są głębokie przemiany w umysłowości ludzi, ich interakcjach i funkcjonowaniu organizacji. Rozumienie mechanizmów tych zmian i „zarządzanie” nimi, stają się umiejętnościami pożądanymi na rynku pracy.prof. dr hab. Jerzy Trzebiński
specjalista w zakresie psychologii społecznej i osobowości,
Dyrektor Instytutu Psychologii Społecznej,
Kierownik Katedry Psychologii Osobowości

Psychologia zmiany
Konflikt - kryzys - współpraca

Człowiek jest istotą społeczną - relacje z ludźmi są dla nas najważniejsze, więc zwykle podporządkowujemy się zewnętrznym regułom zachowań społecznych. Jednak osobowość i umysł każdego z nas są unikalne i czasem pozwalają zmieniać te reguły.dr Marek Drogosz
specjalista w zakresie poznawczej psychologii społecznej

Psychologia zmiany
Konflikt - kryzys - współpraca

Specjalność: Psychologia zmiany: konflikt - kryzys - współpraca: Psychologia zmiany to obszar zaawansowanej psychologii społecznej, który dotyczy szeroko pojętych zmian w świecie, zwłaszcza w życiu codziennym – w rodzinie, instytucji, społeczeństwie. Pozwala na zrozumienie dynamiki procesów psychospołecznych, przewidywanie ich przebiegu i zarządzanie ich rozwojem. Studenci uczą się objaśniać zmiany i doradzać, jak się wobec nich zachować. Dowiadują się także, jak kształtować zmiany w pożądanym kierunku oraz tworzyć i wspomagać zmiany podnoszące jakość życia.

Opis specjalności

Psychologia zmiany to obszar zaawansowanej psychologii społecznej, który dotyczy szeroko pojętych zmian w świecie, zwłaszcza w życiu codziennym – w rodzinie, instytucji, społeczeństwie. Pozwala na zrozumienie dynamiki procesów psychospołecznych, przewidywanie ich przebiegu i zarządzanie ich rozwojem. Studenci uczą się objaśniać zmiany i doradzać, jak się wobec nich zachować. Dowiadują się także, jak kształtować zmiany w pożądanym kierunku oraz tworzyć i wspomagać zmiany podnoszące jakość życia.

pdf image Program studiów


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób, które uzyskały dyplom studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, i które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.
Specjalność adresowana jest do osób, które chcą poznać mechanizmy zmiany społecznej, a także zdobyć praktyczne umiejętności oddziaływania na społeczną rzeczywistość: wspomagania jednostki i grupy w rozwoju, prowadzenia ludzi w sytuacji konfliktu, kryzysu lub katastrofy oraz zwiększania jakości życia społecznego w różnych jego obszarach. Zapraszamy kandydatów zainteresowanych zarządzaniem zmianą społeczną w roli eksperta, doradcy, menedżera.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Wydział Psychologii jest czwartą najwyżej ocenianą jednostką w kraju. Studia na Wydziale Psychologii otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji »

Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce

Na większości zajęć studenci pracują nad wykryciem, zdiagnozowaniem a następnie zaprojektowaniem modyfikacji określonego zjawiska psychospołecznego dziejącego się w naszym otoczeniu. Staramy się, by przyswajanie wiedzy teoretycznej odbywało się w kontekście rozwiązywania ciekawego i ważnego problemu praktycznego.

Warsztaty i staże z wybitnymi praktykami

W ramach współpracy z wieloma firmami oraz pracowniami, studenci biorą udział w spotkaniach z wybitnymi praktykami w zakresie doradztwa, coachingu, treningu i szkolenia psychologicznego, zarządzania kadrami. W ten sposób poznają praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej oraz realia pracy w różnych obszarach: biznes, wspólnoty społeczne (np. rodzina, związki interpersonalne), media, reklama.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci podejmują pracę na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w wyspecjalizowanych firmach doradczych i audytorskich w obszarach: biznes, instytucje polityczne, prawnicze, sądownictwo, kancelarie adwokackie, policja, organizacje rządowe i pozarządowe, instytucje UE, rodzina, szkoła, opieka społeczna, sport, imigranci, sytuacje kryzysowe; w działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą, organizacją pracy i zmianą w zespołach zadaniowych i instytucjach; w działach marketingu, sprzedaży i zarządzania satysfakcją klienta. Znajdują zatrudnienie w roli trenera, w obszarach: biznes, zespoły zadaniowe, rodzina i edukacja; w roli mediatora lub negocjatora w sytuacjach kryzysów i konfliktów; analityka w ośrodkach badania opinii publicznej i analiz społecznych.

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w zakresie psychologii lub poszerzyć wiedzę na studiach podyplomowych, na takich kierunkach jak: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej, Negocjacje i mediacje czy Praktyczna psychologia społeczna.

Kadra

prof. dr hab. Paweł Boski

psycholog międzykultkurowy, prekursor tej dyscypliny w Polsce

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

specjalista w zakresie psychologii społecznej i osobowości, dyrektor Instytutu Psychologii Społecznej, kierownik Katedry Psychologii Osobowości

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

psycholog społeczny, kierownik Katedry Psychologii Społecznej

dr Joanna Sweklej

specjalistka w zakresie roli procesów nieuświadamianych w regulacji zachowań społecznych

dr Dorota Wiśniewska-Juszczak

psycholog społeczny

dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała

psycholog, psychotraumatolog

dr Marek Cielecki

psycholog społeczny, kierownik Studium Zastosowań Psychologii

dr Małgorzata Wawrzyniak

psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany psychoonkolog, trener

dr Dariusz Parzelski

Certyfikowany Psycholog Sportu Klasy Mistrzowskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

dr Joanna Roszak

psycholog społeczny, specjalistka w zakresie tematyki gender

dr Konrad Maj

psycholog społeczny, specjalizuje się w zakresie wpływu społecznego, komunikacji i aktywizacji

dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersy…

psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry

dr Lucyna Kirwil

psycholog społeczny, kierownik polskiego zespołu badawczego EU Kids Online.

dr Kamil Henne

psycholog społeczny, ceniony specjalista w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów korzystania z Internetu

dr Katarzyna Growiec

psycholog społeczny, ceniona specjalistka w zakresie zaufania społecznego

dr Marek Drogosz

specjalista w zakresie poznawczej psychologii społecznej

dr Krystyna Doroszewicz

psycholog społeczny

dr Aleksandra Cisłak-Wójcik

psycholog społeczny, ekspertka od problematyki spostrzegania społecznego

dr Dorota Żelechowska

specjalizuje się w psychologii poznawczej

mgr Olga Białobrzeska

psycholog społeczny, specjalizuje się w badaniu poznania społecznego

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie