Starzenie się człowieka to bardzo złożony proces. Jego zrozumienie wymaga spojrzenia na rozwój i dorosłość człowieka z wielu perspektyw. Neuronauka starzenia intelektualnego pozwala gromadzić wiedzę z zakresu wielu dziedzin i na jej podstawie przewidywać, jakie czynniki determinują przebieg zmian sprawności intelektualnej na przestrzeni dorosłego życia. Pozwala nam też pracować nad strategiami i  metodami wspierania zasobów seniorów.mgr Anna Maria Wieczorek-Taraday , doktorantka
Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych Uniwersytetu SWPS,
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Neuro
kognitywistyka

Czy wszyscy patrzymy podobnie na świat? Dlaczego niektóre obrazy pamiętamy przez całe życie?
Dzięki badaniom eyetrackingowym możemy sprawdzić, co nasz wzrok mówi o działaniu naszej pamięci i o nas samych.dr Max Bielecki
adiunkt w Zakładzie Psychofizjologii Procesów Poznawczych

Neuro
kognitywistyka

Neurokognitywistyka bada procesy zachodzące w mózgu kiedy myślimy, pamiętamy, kochamy, cierpimy. Zaglądamy do mózgu przy pomocy elektroencefalografii, rezonansu magnetycznego, okulografii i testów psychologicznych.prof. dr hab. Małgorzata Kossut
neurobiolog, kierownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Neuro
kognitywistyka

Jeden neuron, jak pojedynczy człowiek, choć piękny to nie może uczynić zbyt wiele.
Dopiero sieci neuronowe, jak sieci społeczne, stanowią nasz prawdziwy potencjał, naszą siłę.dr Kamila Jankowiak-Siuda
Dyrektor Instytutu Neuronauki Poznawczej i Behawioralnej

Neuro
kognitywistyka

Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię nie tylko jako klasyczną naukę o zachowaniach społecznych czy osobowości, ale także jako fascynującą część nauk przyrodniczych, która pozwala wyjaśniać i opisywać ludzkie zachowanie m.in. poprzez analizę aktywności układu nerwowego.

Opis specjalności

Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię nie tylko jako klasyczną naukę o zachowaniach społecznych czy osobowości, ale także jako fascynującą część nauk przyrodniczych, która pozwala wyjaśniać i opisywać ludzkie zachowanie m.in. poprzez analizę aktywności układu nerwowego.

Program studiów (studia stacjonarne)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Specjalność psychologiczna realizowana na 4 i 5 roku.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zainteresowanych psychologią, biologią, naukami przyrodniczymi oraz zaawansowanymi metodami analizy danych. Jest to specjalizacja atrakcyjna dla tych, którzy chcą poznać najnowocześniejsze metody badawcze, takie jak eyetracking czy metody neuroobrazowania.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Wydział Psychologii jest czwartą najwyżej ocenianą jednostką w kraju. Studia na Wydziale Psychologii otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji »

Unikatowe studia o profilu neuropsychologicznym

Uniwersytet SWPS prowadzi najbardziej praktyczne studia z zakresu neuropsychologii w kraju. Program ścieżki został opracowany przez wybitnych psychologów z naszej uczelni oraz naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego – wiodącej placówki prowadzącej tego rodzaju badania w Polsce.

Praktyczny program studiów

Neurokognitywistyka oferuje swoim studentom zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności korzystania z nowoczesnych metod badawczych, takich jak eyetracking, elektroencefalografia i metody neuroobrazowania. Są one przydatne nie tylko w pracy naukowej, ale też w coraz większej ilości zastosowań praktycznych, takich jak biofeedback, badania użyteczności stron internetowych i aplikacji czy neuromarketing.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Rozpoczynasz też realizację ścieżki, na którą składa się 12 modułów tematycznych poświęconych konkretnemu obszarowi zastosowań psychologii. Dzięki temu możesz dostosować program studiów do swoich zainteresowań.
Do wyboru masz następujące ścieżki: Mózg – umysł – technologia, Biznes, Relacje międzyludzkie, Zdrowie i rozwój. Ścieżką rekomendowaną dla specjalności Neurokognitywistyka jest Mózg – umysł – technologia.

Na trzecim roku kontynuujesz kształcenie w zakresie wybranej ścieżki. Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Wybierasz specjalność, którą będziesz realizować na czwartym i piątym roku. Specjalność składa się z 6 modułów poświęconych określonej dziedzinie psychologii.

Na czwartym roku studiów rozpoczynasz specjalność Neurokognitywistyka i seminarium magisterskie. Bierzesz udział w zajęciach dotyczących rezonansu magnetycznego oraz przezczaszkowej stymulacji magnetycznej – metod o istotnym znaczeniu zarówno w badaniach naukowych, jak i wielu zastosowaniach praktycznych. Moduły dotyczące diagnozy i statystyki uwzględniają m.in. specyfikę pracy psychologa zajmującego się neurorehabilitacją. To także czas na odbycie praktyk studenckich w wymiarze 2 x 90 godzin.

Na ostatnim roku studiów kontynuujesz poszerzanie kompetencji z zakresu nowoczesnych technik analizy danych oraz wykorzystania symulacji komputerowych do lepszego zrozumienia działania ludzkiego umysłu. W ramach zajęć z neurorehabilitacji zdobywasz umiejętności diagnostyczne i poznajesz metody interwencji niezbędne w pracy z pacjentami. Kontynuujesz praktyki. Kończysz seminarium magisterskie – w oparciu o zrealizowane badania piszesz pracę magisterską.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytutach naukowych i placówkach prowadzących neurorehabilitację, agencjach badawczych, agencjach reklamowych, firmach zajmujących się badaniami użyteczności stron internetowych i oprogramowania, firmach zajmujące się biofeedbackiem i treningami poznawczymi, agencjach badawczych prowadzących badania marketingowe i neuromarketingowe.

Kontynuacja nauki

Absolwenci Neurokognitywistyki mogą poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych oferowanych przez uczelnię. Mogą także wybrać karierę naukową i rozpocząć studia doktoranckie. Absolwenci realizują doktoraty m.in. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS.

Kadra

prof. dr hab. Małgorzata Kossut

neurobiolog, kierownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

dr Maksymilian Bielecki

adiunkt w Zakładzie Psychofizjologii Procesów Poznawczych

dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersyt…

koordynator Laboratorium Badań Psychofizjologicznych i Eksperymentalnych

prof. dr hab. Anna Grabowska

kierownik Katedry Neuropsychologii Eksperymentalnej

dr Kamila Jankowiak-Siuda

pełnomocnik dziekana ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Psychologii

mgr Anna Duszyk

neurokognitywistka

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie