PICT
PROJEKTOWANIE INTERAKCJI CZŁOWIEK - TECHNOLOGIA
Jeśli ktoś myśli, że zagadnienia interakcji człowiek-komputer to nie jest zajęcie dla psychologa, to jestem żywym przykładem na to, że się myli. Z powodzeniem zajmuję się zawodowo tematyką HCI, a wyniki moich badań były prezentowane na największej na świecie konferencji branżowej.
Nie ograniczam się do projektowania na ekran, tworzę też własne instalacje interaktywne w przestrzeni fizycznej.Olga Górnicka
absolwentka społecznej psychologii informatyki i komunikacji

PICT
PROJEKTOWANIE INTERAKCJI CZŁOWIEK - TECHNOLOGIAZapraszamy osoby, które chcą podjąć wyzwanie humanizowania technologii.
Kształcimy specjalistów potrafiących zbadać i zaprojektować technologię naturalną w użyciu, dostosowaną do potrzeb, harmonijnie wkomponowaną w nasze środowisko.Wiesław Bartkowski
projektant interakcji i badacz systemów złożonych

Psychologia - specjalność: Projektowanie interakcji człowiek - technologia. Studenci poznają podstawy teoretyczne i ćwiczą w praktyce cały proces tworzenia produktu interaktywnego. W oparciu o wiedzę i metody zaczerpnięte z psychologii, studenci dowiadują się, jak odkrywać rzeczywiste potrzeby i cele użytkownika oraz jak na tej podstawie tworzyć dobry produkt interaktywny. Ponadto studenci uczą się projektowania nie tylko w obecnie powszechnych kontekstach, takich jak web czy mobile, ale również tych nadchodzących, jak Smart Environment czy Wearable Technology.

Opis specjalności

Studenci poznają podstawy teoretyczne i ćwiczą w praktyce cały proces tworzenia produktu interaktywnego. W oparciu o wiedzę i metody zaczerpnięte z psychologii, studenci dowiadują się, jak odkrywać rzeczywiste potrzeby i cele użytkownika oraz jak na tej podstawie tworzyć dobry produkt interaktywny. Ponadto studenci uczą się projektowania nie tylko w obecnie powszechnych kontekstach, takich jak web czy mobile, ale również tych nadchodzących, jak Smart Environment czy Wearable Technology.

Program studiów (studia stacjonarne)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Specjalność psychologiczna realizowana na 4 i 5 roku.

Adresaci studiów

Specjalność adresowana jest do osób, które chcą podjąć wyzwanie humanizowania technologii. Obecne niemal w każdej dziedzinie życia, technologie cyfrowe, jeśli są dobrze zbadane i zaprojektowane mogą poprawić jakość naszego życia. Chcemy kształcić specjalistów, którzy potrafią sprostać temu zadaniu, czyli zaprojektować technologię tak, by stała się intuicyjna w użyciu, dostosowana do potrzeb, wspierająca, pożądana, harmonijnie wkomponowana w nasze środowisko.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Wydział Psychologii jest czwartą najwyżej ocenianą jednostką w kraju. Studia na Wydziale Psychologii otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji »

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu w dziedzinie projektowania interakcji

Uniwersytet SWPS to jedna z pierwszych uczelni przygotowujących studentów do pracy w tej dziedzinie. Nasi absolwenci współtworzyli współczesny rynek pracy w obszarze Human – Computer Interaction, Usability, User Experience czy Information Architecture.

Studia nastawione na realizowanie projektów studentów

Projekty studentów wychodzą w przestrzeń fizyczną. Nie ograniczamy się do projektowania na ekran. Uniwersytet SWPS to jedno z nielicznych miejsc, w których można nauczyć się kodowania kreatywnego oraz tworzenia instalacji interaktywnych i Arduino, a na pewno jedyne, gdzie to wszystko łączy się z psychologią.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Rozpoczynasz też realizację ścieżki, na którą składa się 12 modułów tematycznych poświęconych konkretnemu obszarowi zastosowań psychologii. Dzięki temu możesz dostosować program studiów do swoich zainteresowań. Do wyboru masz następujące ścieżki: Mózg – umysł – technologia, Biznes, Relacje międzyludzkie, Zdrowie i rozwój. Ścieżką rekomendowaną dla tej specjalności jest Mózg – umysł – technologia.

Na trzecim roku kontynuujesz kształcenie w zakresie wybranej ścieżki. Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Wybierasz specjalność, którą będziesz realizować na czwartym i piątym roku. Specjalność składa się z 6 modułów poświęconych określonej dziedzinie psychologii.

Na czwartym roku poznajesz zasady projektowania interakcji człowiek – komputer, uczysz się kodowania kreatywnego, poznajesz metody badań aplikacji i usług interaktywnych w szczególności zgłębiasz metody badań z wykorzystaniem okulografii. Zaczynasz seminarium magisterskie z zakresu human – computer interaction. Jednocześnie rozpoczynasz praktyki, by dowiedzieć się ,jak stosować zdobytą wiedzę w kontekście działania firmy. Do tej pory studenci PICT odbyli praktyki w następujących firmach: One2Trie, Senfino, Kalicińscy.com, 180heartbeats + JUNG v. MATT, Roche, Artegence, Uselab, Obserwatorium.pl, DDB Polska, Samsung Polska.

Na piątym roku kontynuujesz poszerzanie wiedzy i kompetencji z zakresu physical computing, embodied interaction, projektowania inteligentnego środowiska, wearable computing, jak również modelowania 3D produktów i koncepcji. Kontynuujesz praktyki i kończysz seminarium magisterskie – w oparciu o zrealizowane badanie piszesz pracę magisterską.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach badawczo-rozwojowych, agencjach kreatywnych/interaktywnych, firmach software’owych, firmach konsultingowych. Studia z projektowania interakcji przygotowują do zawodów już istniejących, takich jak: Interaction Designer, Usability Expert, User Experience Designer, ale także zawodów przyszłości: jak np. Smart Environment Designer, Human – Robot Interaction Designer czy Wearable Technology Designer.

Kontynuacja nauki

Absolwenci Projektowania interakcji człowiek – technologia mogą poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych oferowanych przez uczelnię lub kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Absolwenci realizują doktoraty m.in. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS.

Kadra

prof. Andrzej Nowak

psycholog, jeden z twórców tzw. dynamicznej psychologii społecznej

mgr Wiesław Bartkowski

projektant interakcji i badacz systemów złożonych

dr Krzysztof Krejtz

psycholog, specjalista w dziedzinie badań okulograficznych

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie