PSYCHOLOGIA
SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJPsychologia sportu to praktyczna dziedzina wykorzystująca wiedzę psychologiczną w celu wspierania zawodników i trenerów w osiąganiu sukcesów w sporcie. Każdego dnia współpracując z zawodnikami, mam okazję towarzyszyć im w ich drodze na sportowy szczyt.dr Dariusz Parzelski
Certyfikowany Psycholog Sportu klasy Mistrzowskiej PTP, były psycholog kadry Polski w judo, współpracował m.in. z drużyną piłkarską Legii Warszawa

Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności człowieka w sporcie i aktywności fizycznej. Celem specjalności jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: poprawy wyników w sporcie wyczynowym oraz w sporcie dzieci i młodzieży, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz wspierania procesu rehabilitacji i powrotu do zdrowia, np. osób z chorobami krążenia lub chorobami narządów ruchu.

Opis specjalności

Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności człowieka w sporcie i aktywności fizycznej. Celem specjalności jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: poprawy wyników w sporcie wyczynowym oraz w sporcie dzieci i młodzieży, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz wspierania procesu rehabilitacji i powrotu do zdrowia, np. osób z chorobami krążenia lub chorobami narządów ruchu.

Program studiów (studia stacjonarne)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Specjalność psychologiczna realizowana na 4 i 5 roku.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z wykonywaniem zawodu psychologa sportu. Kierunek jest także atrakcyjny dla tych, którzy chcą wykorzystywać wiedzę i umiejętności psychologiczne w zawodzie np. trenera sportowego.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Wydział Psychologii jest czwartą najwyżej ocenianą jednostką w kraju. Studia na Wydziale Psychologii otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji »

Unikatowe studia w skali kraju

Uniwersytet SWPS jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studia w zakresie Psychologii sportu i aktywności fizycznej na poziomie magisterskim, z naciskiem na przekazanie fachowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem zawodników i trenerów w sporcie.

Droga do Certyfikatu Psychologa Sportu PTP

Ukończenie studiów dostarcza wiedzy teoretycznej i umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych dotyczących zarówno psychologii sportu i aktywności fizycznej, jak i nauk o sporcie. Program studiów jest skonstruowany tak, aby przygotować absolwentów do ubiegania się o Certyfikat Psychologa Sportu PTP.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Rozpoczynasz też realizację ścieżki, na którą składa się 12 modułów tematycznych poświęconych konkretnemu obszarowi zastosowań psychologii. Dzięki temu możesz dostosować program studiów do swoich zainteresowań. Do wyboru masz następujące ścieżki: Mózg – umysł – technologia, Biznes, Relacje międzyludzkie, Zdrowie i rozwój.

Na trzecim roku kontynuujesz kształcenie w zakresie wybranej ścieżki. Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Wybierasz specjalność, którą będziesz realizować na czwartym i piątym roku. Specjalność składa się z 6 modułów poświęconych określonej dziedzinie psychologii.

Rozpoczynasz zajęcia w ramach specjalności Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zdobywasz podstawową wiedzę z zakresu psychologii i nauk o sporcie. Dowiadujesz się, czym jest funkcjonowanie zawodników w sporcie i aktywności fizycznej oraz odkrywasz, jakie znaczenie mają czynniki mentalne, techniczne, taktyczne i fizyczne dla zawodników. Rozpoczynasz seminarium magisterskie z wybranym promotorem oraz praktyki.

Na piątym roku zdobywasz praktyczne umiejętności oraz poznajesz sposoby ich wykorzystania w pracy psychologa sportu i aktywności fizycznej. Masz także szansę wypróbowania ich działania na sobie samym. Zgłębiasz specyficzne zagadnienia z psychologii kontuzji oraz poszukujesz możliwości wsparcia psychologicznego dla realnie trenujących sportowców. Kontynuujesz seminarium magisterskie i przygotowujesz pracę dyplomową.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach przygotowań olimpijskich, klubach i stowarzyszenia sportowych, ośrodkach specjalizujących się w promocji zdrowia i centrach rehabilitacyjnych, klubach fitness, organizacjach zajmujących się przygotowywaniem masowych imprez sportowych, w agencjach marketingowych promujących produkty dla amatorsko i profesjonalnie trenujących sportowców.

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych oferowanych przez Uniwersytet SWPS, np. na kierunkach:  Akademia „Biegun” Uniwersytetu SWPS i Marka Kamińskiego, Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu, Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, Psychodietetyka, HARA – Health and Resilience Academy. Akademia Zdrowia i Odporności, Praktyczna psychologia motywacji. Mogą także wybrać karierę naukową i kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Kadra

dr Dariusz Parzelski

Certyfikowany Psycholog Sportu Klasy Mistrzowskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

mgr Zuzanna Gazdowska

psycholog, doktorantka na Wydziale Psychologii, golfistka

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie