Rzeczywistością najbardziej znaczącą dla naszej osobowości i umysłu jest świat relacji międzyludzkich. Zdobycie wiedzy o prawidłowościach tego świata i o tym, jak można się w nim odnaleźć, daje szansę bycia cenionym profesjonalistą, ale też daje ważny kapitał do wykorzystania we własnym życiu.prof. dr hab. Jerzy Trzebiński
specjalista w zakresie psychologii społecznej i osobowości,
Dyrektor Instytutu Psychologii Społecznej,
Kierownik Katedry Psychologii Osobowości

Relacje międzyludzkie
Ścieżka PsychologicznaCzłowiek jest istotą społeczną - relacje z ludźmi są dla nas najważniejsze, więc zwykle podporządkowujemy się zewnętrznym regułom zachowań społecznych. Jednak osobowość i umysł każdego z nas są unikalne i czasem pozwalają zmieniać te reguły.dr Marek Drogosz
specjalista w zakresie poznawczej psychologii społecznej

Relacje międzyludzkie
Ścieżka Psychologiczna

Psychologia - ścieżka: Relacje międzyludzkie. Ścieżka koncentruje się na analizie związków międzyludzkich oraz zmian, które w nich zachodzą, zarówno w wyniku naturalnego rozwoju danej relacji, jak i z powodu nacisków zewnętrznych oraz różnego rodzaju konfliktów i kryzysów. Przedmiotem badań są takie zagadnienia jak: rodzina, przyjaźń, grupy zadaniowe, organizacje biznesowe, edukacja oraz społeczeństwo.

Opis ścieżki

Ścieżka koncentruje się na analizie związków międzyludzkich oraz zmian, które w nich zachodzą, zarówno w wyniku naturalnego rozwoju danej relacji, jak i z powodu nacisków zewnętrznych oraz różnego rodzaju konfliktów i kryzysów. Przedmiotem badań są takie zagadnienia jak: rodzina, przyjaźń, grupy zadaniowe, organizacje biznesowe, edukacja oraz społeczeństwo.

Program studiów (studia stacjonarne)
Program studiów (studia niestacjonarne)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Ścieżka psychologiczna realizowana na 2 i 3 roku.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób zainteresowanych psychiką człowieka, jej udziałem w relacjach międzyludzkich i rolą w funkcjonowaniu różnego rodzaju wspólnot, od rodziny i związków miłosnych aż do wielkich instytucji biznesowych. To dobry wybór dla osób, które chcą diagnozować zjawiska psychospołeczne i na tej podstawie opracowywać profesjonalne ekspertyzy w biznesie, sporcie czy mass mediach.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Wydział Psychologii jest czwartą najwyżej ocenianą jednostką w kraju. Studia na Wydziale Psychologii otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji »

Warsztaty i staże z wybitnymi praktykami

W ramach współpracy z wieloma firmami oraz pracowniami, studenci biorą udział w spotkaniach z wybitnymi praktykami w zakresie doradztwa, coachingu, treningu i szkolenia psychologicznego, zarządzania kadrami. W ten sposób poznają praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej oraz realia pracy w różnych obszarach: biznes, wspólnoty społeczne (np. rodzina, związki interpersonalne), media, reklama.

Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce

Na większości zajęć studenci pracują nad wykryciem, zdiagnozowaniem a następnie zaprojektowaniem modyfikacji określonego zjawiska psychospołecznego dziejącego się w naszym otoczeniu. Staramy się, by przyswajanie wiedzy teoretycznej odbywało się w kontekście rozwiązywania ciekawego i ważnego problemu praktycznego.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Rozpoczynasz też realizację ścieżki, na którą składa się 12 modułów tematycznych poświęconych konkretnemu obszarowi zastosowań psychologii. W ramach ścieżki Relacje międzyludzkie zdobywasz wiedzę dotyczącą komunikacji między ludźmi. Poznajesz spektrum rozmaitych postaw i zachowań ludzi wobec siebie i grup. Dowiadujesz się, czym jest psychologia miłości, przyjaźni i bliskich związków. Poznajesz wyzwania i zagrożenia współczesnej rodziny.

Na trzecim roku kontynuujesz kształcenie w zakresie ścieżki. Odkrywasz arkany współczesnych mass mediów i rozwijasz umiejętności pozwalające organizować i zarządzać przekazem medialnym oraz szkolić innych w zakresie reklamy, marketingu oraz rozwoju i promocji talentów. Poznajesz odmienne kultury i tradycje wśród Polaków. Pogłębiasz swoją wiedzę z zakresu psychologii komunikacji interpersonalnej. Wybierasz specjalność, którą będziesz realizować na czwartym i piątym roku. Specjalność składa się z 6 modułów poświęconych określonej dziedzinie psychologii. Do wyboru masz jedną z 8 specjalności, np. Psychologia zmiany: Konflikt - Kryzys - Współpraca.

Na czwartym roku realizujesz moduły związane z wybraną specjalnością. Podczas zajęć wykładowych, warsztatów i ćwiczeń zdobywasz zaawansowaną wiedzę z danej dziedziny psychologii. Rozpoczynasz seminarium magisterskie: pod okiem promotora opracowujesz badanie niezbędne do analizy problemu opisywanego w pracy dyplomowej. To także czas na odbycie praktyk studenckich w wymiarze 2 x 90 godzin.

Na piątym roku kontynuujesz zajęcia specjalnościowe oraz praktyki studenckie. Na seminarium magisterskim – przy współpracy z promotorem – przygotowujesz pracę dyplomową w oparciu o zrealizowane badanie.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach doradczych i audytorskich w obszarach: biznes, instytucje polityczne i prawnicze, sądownictwo, kancelarie adwokackie, policja, organizacje rządowe i pozarządowe, instytucje UE, rodzina, szkoła, opieka społeczna, sport, imigranci, sytuacje kryzysowe; w działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą, organizacją pracy i zmianą w zespołach zadaniowych i instytucjach; w marketingu i sprzedaży; w ośrodkach badania opinii publicznej i analiz społecznych; w mediach.

Kontynuacja nauki

Studenci, którzy wybrali ścieżkę Relacje międzyludzkie, mogą kontynuować naukę na dowolnej specjalności psychologicznej, np. na specjalności Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca. Uniwersytet SWPS daje także możliwość poszerzania wiedzy na studiach podyplomowych, na takich kierunkach jak: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej, Negocjacje i mediacje oraz Praktyczna psychologia społeczna.

Kadra

prof. dr hab. Paweł Boski

psycholog międzykultkurowy, prekursor tej dyscypliny w Polsce

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

specjalista w zakresie psychologii społecznej i osobowości, dyrektor Instytutu Psychologii Społecznej, kierownik Katedry Psychologii Osobowości

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

psycholog społeczny, kierownik Katedry Psychologii Społecznej

dr Joanna Sweklej

specjalistka w zakresie roli procesów nieuświadamianych w regulacji zachowań społecznych

dr Dorota Wiśniewska-Juszczak

psycholog społeczny

dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała

psycholog, psychotraumatolog

dr Marek Cielecki

psycholog społeczny, kierownik Studium Zastosowań Psychologii

dr Małgorzata Wawrzyniak

psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany psychoonkolog, trener

dr Dariusz Parzelski

Certyfikowany Psycholog Sportu Klasy Mistrzowskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

dr Joanna Roszak

psycholog społeczny, specjalistka w zakresie tematyki gender

dr Konrad Maj

psycholog społeczny, specjalizuje się w zakresie wpływu społecznego, komunikacji i aktywizacji

dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersy…

psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry

dr Lucyna Kirwil

psycholog społeczny, kierownik polskiego zespołu badawczego EU Kids Online.

dr Kamil Henne

psycholog społeczny, ceniony specjalista w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów korzystania z Internetu

dr Katarzyna Growiec

psycholog społeczny, ceniona specjalistka w zakresie zaufania społecznego

dr Marek Drogosz

specjalista w zakresie poznawczej psychologii społecznej

dr Krystyna Doroszewicz

psycholog społeczny

dr Aleksandra Cisłak-Wójcik

psycholog społeczny, ekspertka od problematyki spostrzegania społecznego

dr Dorota Żelechowska

specjalizuje się w psychologii poznawczej

mgr Olga Białobrzeska

psycholog społeczny, specjalizuje się w badaniu poznania społecznego

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie