prof. dr hab. Andrzej Kokoszka
ceniony psychiatra i psychoterapeuta, wykładowca

Zdrowie i rozwój
Ścieżka PsychologicznaCo wiemy o psychoterapii? Dlaczego wciąż boimy się korzystać z pomocy specjalistów?
Wraz z koleżankami z Naukowego Koła Psychoterapii zapoczątkowałam kampanię społeczną „Mam Terapeutę”, mającą na celu przełamywanie stereotypów związanych ze zdrowiem psychicznym.Joanna Gutral
studentka, Koło Naukowe Psychoterapii

Zdrowie i rozwój
Ścieżka Psychologiczna

Psychologia - ścieżka: Zdrowie i rozwój to ścieżka w ramach kierunku psychologia, która eksploruje zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zdrowia i rozwoju analizowanymi w perspektywie całego życia. Studenci uczą się rozpoznawania potrzeb i motywów postępowania innych osób. Poznają przyczyny trudności i sukcesów życiowych. Dowiadują się, skąd się biorą i jak się przejawiają zaburzenia psychiczne. Zdobywają także wiedzę dotyczącą pomocy psychologicznej oraz sposobów osiągania lepszego i bardziej satysfakcjonującego życia.

Opis ścieżki

Zdrowie i rozwój to ścieżka w ramach kierunku psychologia, która eksploruje zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zdrowia i rozwoju analizowanymi w perspektywie całego życia. Studenci uczą się rozpoznawania potrzeb i motywów postępowania innych osób. Poznają przyczyny trudności i sukcesów życiowych. Dowiadują się, skąd się biorą i jak się przejawiają zaburzenia psychiczne. Zdobywają także wiedzę dotyczącą pomocy psychologicznej oraz sposobów osiągania lepszego i bardziej satysfakcjonującego życia.

Program studiów (studia stacjonarne)
Program studiów (studia niestacjonarne)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Ścieżka psychologiczna realizowana na 2 i 3 roku.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które szczególnie interesują się zagadnieniami zdrowia psychicznego zarówno w aspekcie jego rozwoju i utrzymywania, jak i potencjalnych zagrożeń. Ścieżka stanowi też atrakcyjną kontynuację wykształcenia dla osób, które chcą wykorzystywać profesjonalną wiedzę psychologiczną w realizacji innych aktywności zawodowych (np. nauczycielskiej, logopedycznej, prawniczej czy medycznej).

Rekrutacja na tryb niestacjonarny zakończona

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Wydział Psychologii jest czwartą najwyżej ocenianą jednostką w kraju. Studia na Wydziale Psychologii otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji »

Nowatorski program studiów

Program studiów – w kontekście nauczania psychologii w Polsce – odchodzi od tradycyjnego akademickiego ujmowania poszczególnych zagadnień na rzecz uczenia problemowego. Taka formuła zajęć pozwala na analizowanie i weryfikowanie zdobywanej wiedzy na poziomie teoretycznym i praktycznym.

Najnowsza wiedza teoretyczna przełożona na kompetencje praktyczne

Ukończenie studiów daje solidne podstawy teoretyczne, które są uzupełnione o praktyczne umiejętności wykorzystywania narzędzi i metod oddziaływań psychologicznych w oparciu o sprawdzone empiryczne dane dotyczące ich skuteczności (ang. evidence based approach).

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Rozpoczynasz też realizację ścieżki, na którą składa się 12 modułów tematycznych poświęconych konkretnemu obszarowi zastosowań psychologii. W ramach ścieżki Zdrowie i rozwój poznajesz aktualną wiedzę psychologiczną dotyczącą zdrowia psychicznego, zasad pomocy psychologicznej, radzenia sobie ze stresem, tworzenia i utrzymywania bliskich związków międzyludzkich, opieki i wychowania oraz dobrego starzenia się.

Na trzecim roku kontynuujesz naukę w ramach wybranej ścieżki. Zgłębiasz zagadnienia związane z rozwojem osobistym i kryzysem emocjonalnym. Dowiadujesz się, jak rozpoznawać podstawowe trudności w uczeniu się i adekwatnie dobierać sposoby ich przezwyciężania. Poznajesz sposoby zmiany zachowań zdrowotnych, analizujesz współczesne spojrzenie na seksualność człowieka oraz zdobywasz najnowszą wiedzę dotyczącą najczęściej obecnie diagnozowanych zaburzeń psychopatologicznych. Wybierasz specjalność, którą będziesz realizować na czwartym i piątym roku. Specjalność składa się z 6 modułów poświęconych określonej dziedzinie psychologii. Możesz wybrać jedną z 8 specjalności, np. Psychologię kliniczną i zdrowia lub Psychologię kształtowania i modyfikacji zachowania.

Na czwartym roku realizujesz moduły związane z wybraną specjalnością. Podczas zajęć wykładowych, warsztatów i ćwiczeń zdobywasz zaawansowaną wiedzę z danej dziedziny psychologii. Rozpoczynasz seminarium magisterskie i pod okiem promotora opracowujesz badanie niezbędne do analizy problemu opisywanego w pracy dyplomowej. To także czas na rozpoczęcie praktyk studenckich.

Na piątym roku kontynuujesz zajęcia specjalnościowe oraz praktyki studenckie. Na seminarium magisterskim – przy współpracy z promotorem – przygotowujesz pracę dyplomową w oparciu o zrealizowane badanie.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w zawodach związanych z doradztwem zawodowym i zarządzaniem ludźmi (firmy świadczące usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe), w oświacie i jako pracownicy socjalni (w ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych), w różnego rodzaju organizacjach (np. pozarządowych czy samorządowych), w obsłudze klientów (usługi handlowe, bankowe itp.), w zawodach medycznych i prawniczych jako uzupełnienie wykształcenia profilowego, a także w służbie dyplomatycznej.

Kontynuacja nauki

Studencki, którzy wybrali ścieżkę Zdrowie i rozwój, mogą kontynuować naukę na dowolnej specjalności psychologicznej, np. na Psychologii klinicznej i zdrowia lub Psychologii kształtowania i modyfikacji zachowania. Uniwersytet SWPS daje także możliwość poszerzenia wiedzy na studiach podyplomowych: HARA – Health and Resilience Academy, Akademia Zdrowia i Odporności, Negocjacje i mediacje, Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne, Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania, Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.

Kadra

prof. dr hab. Ewa Trzebińska

czołowa specjalistka z zakresu psychologii pozytywnej, psychoterapeutka

prof. dr hab. Andrzej Kokoszka

doświadczony psychiatra i psychoterapeuta

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

ceniona specjalistka w zakresie neuropsychologii klinicznej i neurorehabilitacji

dr Barbara Arska-Karyłowska

ceniona znawczyni psychologii dziecka, jedna z wiodących psychoterapeutek dziecięcych w Polsce

Warto obejrzeć

Warto wiedzieć

Naukowe Koło Psychoterapii

W ramach działalności Naukowego Koła Psychoterapii studenci angażują się w kampanię społeczną „Mam Terapeutę" (www.mamterapeute.pl), która ma na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób korzystających z pomocy psychoterapeutycznej oraz rozpowszechnianie rzetelnej, naukowej wiedzy na temat psychoterapii. więcej informacji o KN »

Naukowe Koło Zaburzeń Nastroju

Członkowie Naukowego Koła Zaburzeń Nastroju zajmują się promowaniem w mediach rzetelnej wiedzy na temat zaburzeń nastroju oraz wspieraniem konstruktywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Studenci zorganizowali m.in. cykl otwartych spotkań pod tytułem „Różne spojrzenia na dwubiegunowość", podczas których specjaliści z dziedziny psychiatrii, psychoterapii i pomocy społecznej prezentowali swoje podejście do pracy z osobami z zaburzeniami nastroju. więcej informacji o KN »

Koło Naukowe SANITAS

Koło Naukowe SANITAS realizuje projekty z zakresu psychologii prokreacji, psychologii klinicznej w medycynie somatycznej, psychologii wzrostu oraz psychologii zaburzeń. Studenci zorganizowali cykl spotkań mentoringowych „Ścieżka Zawodowa Psychologa Klinicznego”, dwudniową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Diagnoza i Terapia ADHD” oraz warsztaty przybliżające uczniom warszawskich szkół wiedzę na temat schizofrenii. więcej informacji o KN »

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie