Filologia angielska
z rozszerzonym językiem Chińskim

Istnieje wiele odmian i dialektów języków chińskich.
Język mandaryński, którego uczymy na Uniwersytecie SWPS, jest najpowszechniej używanym językiem na świecie. Posługuje się nim ponad 1,3 mld ludzi.dr Ting-yu Lee
socjolożka, lektorka języka chińskiego z Tajwanu

Filologia angielska
z rozszerzonym językiem Chińskim

dr Ting-yu Lee
socjolożka, lektorka języka chińskiego z TajwanuFilologia angielska to badania naukowe i kształcenie studentów w zakresie tłumaczeń, wiedzy o kulturze anglo-amerykańskiej, relacji biznesowych w środowisku wielokulturowym oraz nauczania języka angielskiego w różnych kontekstach edukacyjnych.prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
Dyrektor Instytutu Anglistyki

Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i chińskiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w przypadku chińskiego to nauka języka od podstaw. Studia uczą funkcjonowania w trzech językach – ojczystym i dwóch obcych.

Opis kierunku

Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i chińskiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w przypadku chińskiego – to intensywna nauka języka od podstaw (540 godzin). Studia uczą funkcjonowania w trzech językach – ojczystym i dwóch obcych.

pdf icon 48x48Program studiów (studia stacjonarne)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny
Czas trwania: 3 lata
Najbliższy nabór wiosną 2017 roku

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Kandydaci na studia powinni cechować się ciekawością świata, otwartością, predyspozycjami do nauki języków obcych oraz chęcią do nawiązywania komunikacji międzykulturowej. Osoby zainteresowane studiami powinny posiadać umiejętności językowe (jęz. angielski) na poziomie B2 lub wyższym według standardów europejskich (CEFR), potwierdzone wynikami matury lub stosownymi certyfikatami.

Ważny ośrodek studiów azjatyckich

Uniwersytet SWPS jest ważnym centrum studiów wschodnio-azjatyckich w Polsce. Na uczelni znajduje się najlepsza w kraju biblioteka multimedialna poświęcona współczesnym problemom Azji Wschodniej. Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS prowadzi badania tradycji (w tym politycznych, ideologicznych i religijnych), a także przemian współczesnych tego regionu świata (od Japonii i Chin aż po Birmę).

Nowoczesne technologie w nauczaniu

Studenci studiów filologicznych na Uniwersytecie SWPS korzystają z najnowszych narzędzi technologicznych wspierających naukę języków. Należą do nich: kabiny do tłumaczeń konferencyjnych, tablice interaktywne i programy CAT.

Najlepsza niepubliczna anglistyka w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Droga do dyplomu

Podczas pierwszego roku udoskonalasz znajomość angielskiego, zdobywasz podstawy wiedzy o języku, kulturze i historii krajów anglojęzycznych oraz kompetencje społeczne i psychologiczne dotyczące planowania własnej kariery i rozwoju zawodowego. Rozpoczynasz również intensywną naukę języka chińskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo (180 godzin rocznie).

Droga do
dyplomu

Drugi rok studiów to dalsza intensywna nauka języka chińskiego (180 godzin) i angielskiego oraz zajęcia z literatury i kultury, blok przedmiotów przygotowujących do zawodu nauczyciela oraz przedmioty zapoznające z warsztatem tłumacza. W czwartym semestrze rozpoczynają się zajęcia specjalizacyjne, które możesz profilować, uczęszczając na zajęcia na studiach azjatyckich. Przystępujesz także do egzaminu z języka angielskiego, który uprawnia Cię do uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość języka na poziomie C1.

Trzeci rok studiów to kontynuacja programu filologicznego wzbogacona fakultetami i przedmiotami z metodyki nauczania języka. Realizujesz zaawansowane zajęcia z wybranej specjalizacji i udoskonalasz znajomość języka chińskiego do poziomu B2 (180 godzin). W ramach seminarium licencjackiego przygotowujesz pracę dyplomową na wybrany przez siebie temat.

Specjalizacje

English in Business and Media – specjalizacja biznesowa

Studenci tej specjalizacji poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu ekonomii, marketingu i PR, specjalistyczne słownictwo z zakresu Business English, zdobywają umiejętności prowadzenia komunikacji w środowisku pracy (np. zebrań, negocjacji), a także pisania strategii biznesowej, biznes planu czy raportów stosowanych powszechnie w środowisku biznesowym.

Absolwenci specjalizacji English in Business and Media znają zasady wygłaszania prezentacji biznesowych, najważniejsze tematy i problemy związane z zarządzaniem organizacją oraz funkcje zarządzania i role menedżera; rozumieją wpływ środowiska biznesowego na organizacje i jego uwarunkowania rynkowe; są świadomi obowiązujących standardów pracy i etyki w pracy zawodowej w różnych organizacjach.

Translation Studies – specjalizacja tłumaczeniowa

Studenci zdobywają umiejętności językowe oraz podstawową wiedzę i kompetencje potrzebne w pracy tłumacza: zapoznają się z zasadami wykonywania przekładów ogólnych i specjalistycznych, poznają techniki i metody stosowane w tłumaczeniu pisemnym i ustnym. Wszystkie warsztaty tłumaczeniowe prowadzą doświadczeni translatorycy. Zajęcia specjalizacyjne przygotowane są zgodnie z wytycznymi Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przy Parlamencie Europejskim. 

Ponieważ studia na specjalizacji tłumaczeniowej rozwijają także kompetencje psychospołeczne ułatwiające współpracę z innymi osobami, absolwenci są przygotowani zarówno do dalszego kształcenia w wybranej dziedzinie tłumaczeń specjalistycznych, jak i efektywnego funkcjonowania w innych środowiskach zawodowych wymagających skutecznej komunikacji międzykulturowej.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w międzynarodowym środowisku biznesowym, organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych, agencjach reklamowych, domach mediowych, a także jako pożądani na rynku tłumacze języka chińskiego.

Kontynuacja nauki

Studenci mają możliwość podjęcia równolegle studiów na innych kierunkach I stopnia oferowanych na Uniwersytecie SWPS, takich jak kulturoznawstwo lub studia azjatyckie. Z kolei absolwenci mogą kontynuować studia na filologii angielskiej na poziomie magisterskim na specjalizacji tłumaczeniowej, nauczycielskiej lub w zakresie komunikacji w biznesie.

Kadra

dr hab. Jarosław Krajka, prof. Uniwersyt…

metodyka nauczania jęz. angielskiego

dr Ting-yu Lee

socjolożka, lektorka języka chińskiego z Tajwanu

prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski

sinolog-politolog, przygotowywał ekspertyzy strategiczno-polityczne dla rządów kilku państw, posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w biznesie

dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersyt…

literatura i kultura amerykańska, dziekan WNHiS

Dr Eliza Borkowska

literatura i kultura brytyjska, prodziekan ds. studenckich WNHiS

prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędi…

literatura amerykańska, komunikacja międzykulturowa, dyrektor Instytutu Anglistyki

prof. dr hab. Hanna Komorowska

bilingwizm, metodyka nauczania języka angielskiego, kierownik Katedry Językoznawstwa Stosowanego

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał

teoria literatury i kultury

dr Anna Warso

literatura amerykańska i translatoryka, koordynatorka ds. specjalizacji tłumaczeniowej

mgr Agnieszka Gadomska

koordynator ds. kształcenia praktycznego w zakresie języka angielskiego

mgr Paweł Pyrka

Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej

dr Katarzyna Cybulska

anglistka, koordynatorka praktyk pedagogicznych studentów filologii angielskiej i koordynatorka kierunku International Business Relations

mgr Marcin Szwed

tłumacz przysięgły

Andrew Buchanan

trener, specjalista od pracy z kadrą zarządzającą, wspierania rozwoju kariery i mentoringu

mgr Emma Oki

filolog i kulturoznawca

Bulent Akman

anglista, specjalista od komunikowania i wystąpień publicznych

prof. dr hab. David Malcolm

literatura brytyjska i irlandzka, tłumaczenie, film

Dr Barry Keane

literaturoznawca, tłumacz, przekładoznawca

mgr Antoine T. Martin

wykładowca języka angielskiego

Chris Gotowski

specjalista od Business English, pisarz, praktyk w działalności biznesowej na rynku nieruchomości

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Kierunek uruchamiany co dwa lata. Najbliższy nabór w 2017 roku.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek-piątek: 8.00-17.00

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.
 

Znajdź studia dla siebie