Filologia angielska
z rozszerzonym językiem niemieckimprof. dr hab. Klaus Bachmann
politolog, wykładowca Uniwersytetu SWPS

Filologia angielska
z rozszerzonym językiem niemieckim

Filologia angielska z językiem niemieckim daje klucze do współczesnej Europy – dwa dominujące języki i kultury, umożliwiające swobodne funkcjonowanie w europejskich realiach oraz rozumienie Ameryki Północnej.prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
Dyrektor Instytutu Anglistyki

Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w przypadku niemieckiego  to nauka języka od podstaw. Studia uczą funkcjonowania w trzech językach – ojczystym i dwóch obcych.

Opis kierunku

Studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w przypadku niemieckiego – to poznawanie języka od podstaw (540 godzin). Program studiów umożliwia naukę funkcjonowania w trzech językach – ojczystym i dwóch obcych.

pdf icon 48x48Program studiów (tryb stacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny
Czas trwania: 3 lata
Rekrutacja zimowa zakończona!

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które mają predyspozycje do nauki języków obcych. Kandydaci powinni posiadać umiejętności językowe (jęz. angielski) na poziomie B2 lub wyższym, według standardów europejskich (CEFR), potwierdzone wynikami matury lub stosownymi certyfikatami.

To dobry wybór dla osób zainteresowanych europejską kulturą i obyczajowością. Studia mogą być bardzo dobrym uzupełnieniem kompetencji dla absolwentów kierunków biznesowych, politologicznych i kulturoznawczych, którzy chcą podnieść swoje szanse na rynku pracy poprzez doskonałe opanowanie języka angielskiego i solidną znajomość niemieckiego.

Język niemiecki - dodatkowy atut na rynku pracy

Program studiów kładzie nacisk na solidną naukę języków obcych. Zaawansowany poziom angielskiego wzbogacony o znajomość języka niemieckiego oraz kultur krajów niemieckiego obszaru językowego daje asolwentom przewagę na rynku pracy i ułatwia znalezienie dobrego miejsca zatrudnienia.

Studia w międzynarodowym środowisku

Studenci kierunków filologicznych w Uniwersytecie SWPS studiują w wyjątkowo międzynarodowym środowisku, wśród młodzieży z kilkunastu krajów świata i pod kierunkiem międzynarodowej kadry, co przyczynia się do naturalnego i wszechstronnego podnoszenia kompetencji językowych.

Najlepsza niepubliczna anglistyka w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Droga do dyplomu

Podczas pierwszego roku udoskonalasz znajomość angielskiego, zdobywasz podstawy wiedzy o języku, kulturze i historii krajów anglojęzycznych oraz kompetencje społeczne i psychologiczne dotyczące planowania własnej kariery i rozwoju zawodowego. Rozpoczynasz również intensywną naukę języka niemieckiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo (180 godzin rocznie).

Droga do
dyplomu

Drugi rok studiów to dalsza intensywna nauka języka niemieckiego (180 godzin) i angielskiego oraz zajęcia z literatury i kultury, blok przedmiotów przygotowujących do zawodu nauczyciela oraz przedmioty zapoznające z warsztatem tłumacza w zakresie filologii angielskiej. W czwartym semestrze rozpoczynają się zajęcia specjalizacyjne. Rozwijasz znajomość języka niemieckiego. Przystępujesz także do egzaminu z języka angielskiego, który uprawnia Cię do uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość języka na poziomie C1.

Trzeci rok studiów to kontynuacja programu filologicznego wzbogacona fakultetami i przedmiotami z metodyki nauczania języka obcego. Realizujesz zaawansowane zajęcia z wybranej specjalizacji i udoskonalasz znajomość języka niemieckiego do poziomu B2 (180 godzin). Zdobywasz podstawy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego na zajęciach prowadzonych w języku niemieckim przez wybitnych specjalistów. W ramach seminarium licencjackiego przygotowujesz pracę dyplomową na wybrany przez siebie temat.

Specjalizacje

English in Business and Media – specjalizacja biznesowa

Studenci tej specjalizacji poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu ekonomii, marketingu i PR, specjalistyczne słownictwo z zakresu Business English, zdobywają umiejętności prowadzenia komunikacji w środowisku pracy (np. zebrań, negocjacji), a także pisania strategii biznesowej, biznes planu czy raportów stosowanych powszechnie w środowisku biznesowym. Uczą się zasad wygłaszania prezentacji biznesowych, zgłębiają najważniejsze tematy i problemy związane z zarządzaniem organizacją oraz funkcje zarządzania i role menedżera; rozumieją wpływ środowiska biznesowego na organizacje i jego uwarunkowania rynkowe; są świadomi obowiązujących standardów pracy i etyki w pracy zawodowej w różnych organizacjach.

Znajomość niemieckiego stanowi dodatkowy plus na rynku pracy. Gospodarka niemiecka jest liderem rozwoju gospodarczego Europy i głównym partnerem handlowym Polski.

Translation Studies – specjalizacja tłumaczeniowa

Studenci zdobywają umiejętności językowe oraz podstawową wiedzę i kompetencje potrzebne w pracy tłumacza: zapoznają się z zasadami wykonywania przekładów ogólnych i specjalistycznych, poznają techniki i metody stosowane w tłumaczeniu pisemnym i ustnym. Wszystkie warsztaty tłumaczeniowe prowadzą doświadczeni translatorycy. Zajęcia specjalizacyjne przygotowane są zgodnie z wytycznymi Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przy Parlamencie Europejskim.

Ponieważ studia na specjalizacji tłumaczeniowej rozwijają także kompetencje psychospołeczne ułatwiające współpracę z innymi osobami, absolwenci są przygotowani zarówno do dalszego kształcenia w wybranej dziedzinie tłumaczeń specjalistycznych, jak i efektywnego funkcjonowania w innych środowiskach zawodowych wymagających skutecznej komunikacji międzykulturowej.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwent anglistyki z językiem niemieckim może kontynuować studia II stopnia na filologii angielskiej lub kulturoznawstwie, a następnie podjąć studia doktoranckie w naszej uczelni.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci naszych studiów znajdą zatrudnienie w firmach tłumaczeniowych, szkołach językowych, mediach, wydawnictwach, szkołach publicznych i prywatnych oraz firmach międzynarodowych.

Kadra

dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersyt…

literatura i kultura amerykańska, dziekan WNHiS

prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędi…

literatura amerykańska, komunikacja międzykulturowa, dyrektor Instytutu Anglistyki

dr hab. Jarosław Krajka, prof. Uniwersyt…

metodyka nauczania jęz. angielskiego

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał

teoria literatury i kultury

prof. dr hab. Hanna Komorowska

bilingwizm, metodyka nauczania języka angielskiego, kierownik Katedry Językoznawstwa Stosowanego

prof. dr hab. Klaus Bachmann

politolog, historyk, publicysta

Dr Eliza Borkowska

literatura i kultura brytyjska, prodziekan ds. studenckich WNHiS

Andrew Buchanan

trener, specjalista od pracy z kadrą zarządzającą, wspierania rozwoju kariery i mentoringu

mgr Emma Oki

filolog i kulturoznawca

mgr Paweł Pyrka

Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej

mgr Marcin Szwed

tłumacz przysięgły

dr Katarzyna Cybulska

anglistka, koordynatorka praktyk pedagogicznych studentów filologii angielskiej i koordynatorka kierunku International Business Relations

mgr Agnieszka Gadomska

koordynator ds. kształcenia praktycznego w zakresie języka angielskiego

prof. dr hab. David Malcolm

literatura brytyjska i irlandzka, tłumaczenie, film

dr Anna Warso

literatura amerykańska i translatoryka, koordynatorka ds. specjalizacji tłumaczeniowej

Bulent Akman

anglista, specjalista od komunikowania i wystąpień publicznych

Dr Barry Keane

literaturoznawca, tłumacz, przekładoznawca

mgr Antoine T. Martin

wykładowca języka angielskiego

Chris Gotowski

specjalista od Business English, pisarz, praktyk w działalności biznesowej na rynku nieruchomości

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00

W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 905 zł
2 raty 4470 zł
1 rata 8600 zł
 

Znajdź studia dla siebie