Badania to dynamicznie rozwijająca się gałąź biznesu. Obecnie bez nich nie da się sprawnie funkcjonować na rynku. Ważna jest także umiejętność odpowiedniego zakomunikowania wniosków płynących z badań do osób, które będą wdrażać zmiany.
Na studiach uczymy praktyki badacza, komunikacji, a także myślenia, które prowadzą do zmiany – zmiany na lepsze, czyli rozwoju.dr Ewa Jarczewska-Gerc
psycholog, trener biznesowy, opiekun kierunku Badania i rozwój w biznesie

Badania i rozwój
w biznesie

Studia na kierunku"Badania i rozwój w biznesie"  kształcą specjalistów zajmujących się planowaniem, organizacją i komunikacją badań ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnego problemu oraz kompleksową analizą wyników.u.

Opis kierunku

Studia kształcą specjalistów zajmujących się planowaniem, organizacją i komunikacją badań przeprowadzanych na zlecenia firm i korporacji oraz kompleksową analizą uzyskanych wyników. Studenci zdobywają nie tylko zaawansowane umiejętności analityczne niezbędne do profesjonalnego opracowania badań biznesowych, lecz także wiedzę psychologiczną i socjologiczną na temat człowieka. Wiedza ta ułatwia zrozumienie intencji i zachowań konsumenta, co z kolei umożliwia odpowiednie podejście do określonego zjawiska społecznego.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów socjologicznych o specjalności Badania i rozwój w biznesie.

pdfProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdfProgram studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Na rynku badań dla biznesu brakuje specjalistów, którzy oprócz umiejętności analitycznych posiadają wiedzę psychologiczną. Unikatowe studia oferowane na Uniwersytecie SWPS łączą te dwa komponenty, dlatego też skierowane są przede wszystkim do kandydatów, którzy mają zainteresowania z pogranicza nauk ścisłych i humanistycznych:

młodych ludzi, których ciekawi człowiek jako obiekt badań i rozważań; osób, które preferują badawcze metody poznawania rzeczywistości, nie boją się matematyki i statystyki, łatwo radzą sobie z liczbami i analizami, są zainteresowane szeroko pojętym biznesem i widzą się w przyszłości jako pracownicy korporacji lub samozatrudniający się przedsiębiorcy.

Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności

Studenci uczą się dobierać odpowiednie metody badawcze i projektować badania. Dowiadują się, jak przeprowadzać wywiady i obserwacje, a także jak moderować grupę dyskusyjną. Doskonalą umiejętność jakościowej i ilościowej analizy uzyskanych wyników oraz wyciągania praktycznych wniosków, które w formie rekomendacji będą mogły być wykorzystane w praktyce, przy planowaniu działań marketingowych lub rozwojowych.

Wizyty studyjne w firmach i korporacjach

Ćwiczenia i warsztaty prowadzą osoby, które wywodzą się z rynku biznesowego. Studenci uczą się zatem na konkretnych przykładach, poznają realne sytuacje i potrzeby, omawiają zastosowane rozwiązania. Część zajęć odbywa się w firmach i korporacjach. Dzięki temu mogą zobaczyć, jak wygląda codzienna praca działów prowadzących badania oraz instytucji, które je zlecają.

Business English w praktyce – zajęcia w języku angielskim

Oprócz tradycyjnych lektoratów program studiów obejmuje zajęcia prowadzone w języku angielskim. Studenci poznają specjalistyczny język biznesowy niezbędny do przygotowania i prezentacji badań dla zagranicznych firm i korporacji. Umiejętność efektywnego komunikowania się po angielsku ułatwia podjęcie pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Współpraca z PTBRiO

Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Polskim Towarzystwem Badaczy Rynku i Opinii – organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się zawodowo badaniami. Członkowie PTBRiO będą uczestniczyć w zajęciach. Dzięki temu studenci będą mieli bezpośredni kontakt ze specjalistami przeprowadzającymi profesjonalne badania. Pod ich okiem będą także realizować praktyki w agencjach badawczych oraz działach badawczo-rozwojowych wybranych firm i przedsiębiorstw.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku uczysz się podstaw warsztatu badacza, poznajesz rodzaje badań i sposoby ich wykorzystania. Zdobywasz wiedzę z zakresu psychologii społecznej, a także dowiadujesz się, jakie są techniki studiowania i docierania do baz danych oraz sposoby analizy danych pochodzących ze źródeł zastanych.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku uczestniczysz w intensywnych kursach badawczych. Zdobywasz wiedzę z zakresu badań jakościowych i ilościowych oraz sposobów analizowania wyników. Podczas zajęć statystycznych uczysz się metod przetwarzania danych.

Trzeci rok to szlifowanie warsztatu badacza oraz wiele kursów dodatkowych. Uczęszczasz na zajęcia z User Experience Design, a także z przedsiębiorczości, negocjacji i sprzedaży. Pod okiem wybranego promotora piszesz pracę licencjacką i przygotowujesz się do obrony.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą rozpocząć studia II stopnia w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, kulturoznawstwa czy psychologii biznesu. Istnieje również możliwość poszerzania swoich kompetencji w ramach studiów podyplomowych, takich jak: Projektowanie usług czy Psychologia sprzedaży i marketingu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdą pracę w obszarze badań i rozwoju. Będą mogli pracować w agencjach badawczych (dostawcy badań) lub w działach badań firm produkcyjnych i usługowych (odbiorcy badań). Osoby, które ukończą studia Badania i rozwój w biznesie będą mogły także szukać zatrudnienia w instytucjach państwowych, w których coraz częściej powstają działy badawcze.

Kadra

dr Konrad Maj

psycholog społeczny, specjalizuje się w zakresie wpływu społecznego, komunikacji i aktywizacji

dr Maksymilian Bielecki

adiunkt w Zakładzie Psychofizjologii Procesów Poznawczych

dr Ewa Jarczewska-Gerc

psycholog, trener biznesowy

dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka

psycholog, mediator

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00

W dniach 9-13 stycznia 2017 roku Biuro Rekrutacji będzie czynne w godzinach 8.00 - 16.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie