Filologia
szwedzka
Języki skandynawskie są sobie bliskie, więc nasi studenci zdobywają – oprócz kompetencji czynnej w zakresie języka szwedzkiego – także bierną znajomość języka norweskiego i duńskiego.dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwersytetu SWPS
Kierownik Katedry Skandynawistyki

Filologia
szwedzka
Nazwy takie jak köttbullar, fika czy mysa nic ci nie mówią?
Filologia szwedzka pozwoli ci poznać nie tylko język szwedzki, lecz także inspirującą kulturę tego kraju. Dowiedz się więcej o ekologii, polityce i życiu w Szwecji.mgr Weronika Warchoł
absolwentka filologii szwedzkiej

Filologia szwedzka to studia łączące w sobie naukę języka szwedzkiego, zagadnienia z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. Studenci zdobywają także bierną znajomość języków norweskiego i duńskiego. O wyjątkowości tego kierunku stanowią ścieżki specjalizacyjne – studenci mają do wyboru specjalizację kulturoznawczo-regionalną (studia nad całym regionem bałtyckim) oraz praktyczną ścieżkę tłumaczeniową. Języka uczą lektorzy neative speakerzy oraz wykładowcy dwujęzyczni.

Opis kierunku

Studia łączą naukę języka szwedzkiego z zagadnieniami z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. Studenci zdobywają także bierną znajomość języków norweskiego i duńskiego. O wyjątkowości tego kierunku stanowią ścieżki specjalizacyjne – studenci mają do wyboru specjalizację kulturoznawczo-regionalną (studia nad całym regionem bałtyckim) oraz praktyczną ścieżkę tłumaczeniową. Języka uczą się od lektorów szwedzkich oraz wykładowców dwujęzycznych.

pdf icon 48x48Program studiów (tryb stacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Limit miejsc: 50
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób posiadających zdolności językowe i zainteresowania humanistyczne, które pragną pogłębiać swoją wiedzę o Skandynawii. Filologia szwedzka jest atrakcyjna zarówno dla osób rozpoczynających studia, jak i dla tych, które ukończyły już inne kierunki z obszarów humanistyki, medycyny czy techniki.

Możliwość zdawania egzaminów TISUS i Swedex

Studenci Uniwersytetu SWPS mogą zdawać państwowe egzaminy TISUS (poziom C1) oraz Swedex (poziom B1 i B2), ponieważ uczelnia posiada uprawnienia do ich przeprowadzania. Studenci zdobywają także bierną znajomość języków duńskiego i norweskiego.

Podwójny dyplom Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Uppsalskiego

Program Uniwersytetu Bałtyckiego realizowany w naszej uczelni zapewnia wiedzę z zakresu nauk o społeczeństwach, kulturze i polityce państw całego regionu bałtyckiego, a absolwenci otrzymują dyplomy Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Uppsalskiego.

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku rozpoczynasz intensywną naukę języka szwedzkiego (10 godzin tygodniowo) oraz zdobywasz wiedzę propedeutyczną w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Poznajesz szwedzkie realia, historię i kulturę skandynawską. Realizujesz zajęcia z technologii informacyjnych i kształcisz kompetencje społeczne. Pierwszy rok studiów kończysz ze znajomością języka szwedzkiego na poziomie A2/B1 według skali europejskiej.

Droga do
dyplomu

Kontynuujesz praktyczną naukę języka szwedzkiego i uczysz się podstaw języka duńskiego. Rozpoczynasz także naukę gramatyki kontrastywnej i porównawczej. W trakcie tego roku wybierasz specjalizację, którą realizujesz od IV semestru. Drugi rok kończysz ze znajomością języka szwedzkiego na poziomie B2.

W trakcie tego roku łączysz studiowanie historii języka szwedzkiego z pogłębianiem wiedzy ogólnoskandynawskiej. Poznajesz kulturę Norwegii oraz rozpoczynasz naukę podstaw języka norweskiego i staroislandzkiego. Kontynuując studia specjalizacyjne, uczestniczysz w seminariach licencjackich, piszesz pracę i przygotowujesz się do egzaminu licencjackiego. Studia kończysz ze znajomością języka szwedzkiego na poziomie C1.

Specjalizacje

Specjalizacja kulturoznawczo-regionalna

Specjalizacja kulturoznawczo-regionalna: studia nad regionem bałtyckim i skandynawskim obejmuje pogłębione studia nad literaturą krajów skandynawskich oraz nad kulturami regionu bałtyckiego. Celem jest zrozumienie zjawisk kulturowych na obszarze 14 państw sąsiadujących z Morzem Bałtyckim – studenci dyskutują, dlaczego poziom zaufania społecznego w tych krajach jest tak zróżnicowany, poszukują przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów, określają, na czym polega bezpieczny byt i zrównoważony rozwój społeczeństw. Program zajęć został stworzony na Uniwersytecie Uppsalskim i jest realizowany w ponad stu uczelniach w Europie.

Specjalizacja tłumaczeniowa

W trakcie realizowania specjalizacji studenci zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie przekładu tekstów użytkowych, specjalistycznych, tłumaczenia ustnego i audiowizualnego. Poznają warsztat i narzędzia tłumacza, takie jak słowniki i specjalistyczne programy komputerowe. W trakcie realizowania specjalizacji największy nacisk kładziony jest na wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce i uzupełnianie kompetencji tłumaczeniowych o wiadomości z zakresu teorii przekładoznawstwa i analizy tekstów.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci filologii szwedzkiej znajdują zatrudnienie w firmach zorientowanych na Skandynawię – zarówno polskich, jak i skandynawskich – w szkołach językowych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach (obecnie ok. 30 wydawnictw oferuje przekłady literatury skandynawskiej). Mogą także poszukiwać pracy jako organizatorzy życia kulturalnego, eksperci medialni, polityczni bądź specjaliści w branży turystycznej.

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą rozwijać praktyczną umiejętność przekładu – zarówno ustnego, jak i pisemnego – tekstów użytkowych i artystycznych, kontynuować naukę na Uniwersytecie SWPS na studiach II stopnia: skandynawistycznych, kulturoznawczych, filologicznych czy psychologicznych, jak i na studiach podyplomowych. Ciekawą propozycją jest też oferowany przez Katedrę Skandynawistyki kurs Business Swedish przygotowujący do rozmów biznesowych. Dyplom naszej uczelni jest także przepustką na uczelnie skandynawskie.

Kadra

dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwer…

językoznawca, skandynawista, kierownik Katedry Skandynawistyki

dr hab. Jan Balbierz

literaturoznawca

mgr Paulina Rosińska

filolog szwedzki, literaturoznawca, tłumaczka literatury pięknej

dr Piotr Zborowski

językoznawca

dr Oliwia Szymańska

norwegistka, językoznawca

prof. dr hab. Lech Sokół

teatrolog, literaturoznawca

mgr Paulina Jankowska

skandynawistka, psycholog

dr Małgorzata Kłos

skandynawistka  

Gabriel Stille

lektor języka szwedzkiego

Claes Wargskog

filolog i teolog

Michelle Uller

lektorka języka norweskiego

mgr Agnieszka Stróżyk

filolog szwedzki, literaturoznawca,tłumaczka wielu szwedzkich książek dla dzieci

dr Magdalena Domeradzka

skandynawistka, językoznawca

mgr Dominika Górecka

filolog szwedzki, literaturoznawczyni, tłumaczka literatury pięknej

Dokonania i projekty

Szwedzcy dostojnicy i artyści

Uniwersytet SWPS jest ważnym ośrodkiem współpracy polsko-skandynawskiej. W 2011 r. w murach naszej uczelni gościliśmy szwedzką parę królewską (króla Karola XVI Gustawa i królową Sylwię – na zdjęciu), w 2013 –wicepremiera Szwecji Jana Björklunda, a także wielu przedstawicieli świata nauki i kultury.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Upp55

Stowarzyszenie Upp55 jest inicjatywą grupy absolwentów skandynawistyki Uniwersytetu SWPS. Celem stowarzyszenia jest promowanie kultury skandynawskiej w Polsce. W roku 2012 stowarzyszenie zorganizowało festiwal „Jakby w zwierciadle”, podczas którego w warszawskim Kinie Luna można było oglądać adaptacje filmowe literatury skandynawskiej. Stowarzyszenie ma też na swoim koncie organizację kilku imprez z muzyką skandynawską.

Czytaj więcej

Koło Naukowe Skandynawistów

Koło Naukowe Skandynawistów skupia studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania skandynawistyczne także poza zajęciami przewidzianymi w programie studiów. Członkowie KNS organizują spotkania, podczas których dyskutują o zagadnieniach związanych z kulturą i życiem społecznym Szwecji. Koło ma też swój profil na Facebooku, na którym publikuje wiadomości dotyczące Skandynawii.

Czytaj więcej

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za I rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie