Iberystyka
studia 3- lub 4-letnie
Hiszpański jest jednym z najczęściej używanych języków na świecie. Posługuje się nim blisko 550 mln ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Europie i zachodniej Afryce.mgr Iván Díaz
lektor języka hiszpańskiego

Iberystyka
studia 3- lub 4-letnie
Hiszpania, mimo kryzysu, pozostaje jednym z głównych inwestorów w Polsce. Prężnie rozwijają się również kontakty handlowe i kulturalne naszego państwa z krajami Ameryki Łacińskiej. Tak ukształtowany rynek potrzebuje profesjonalnych iberystów, orientujących się w skomplikowanym zapleczu kulturowym świata hiszpańskojęzycznego i potrafiących skutecznie wykorzystać tę wiedzę w polskiej rzeczywistości.dr Paulina Nalewajko
adiunkt w Katedrze Iberystyki

Studia obejmują naukę języka hiszpańskiego oraz wiele dziedzin związanych z kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Pozwalają poznać m.in. Hiszpanię, Meksyk, Kubę, Argentynę, Peru, Kolumbię; ich literaturę, historię, kuchnię, muzykę, sport, malarstwo, kino. Przygotowują do wielu zawodów, w których niezbędny jest nie tylko język hiszpański, ale również rozumienie latynoskiej mentalności.

Opis kierunku

Studia obejmują naukę języka hiszpańskiego oraz wiele dziedzin związanych z kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Pozwalają poznać m.in. Hiszpanię, Meksyk, Kubę, Argentynę, Peru, Kolumbię; ich literaturę, historię, kuchnię, muzykę, sport, malarstwo, kino. Przygotowują do wielu zawodów, w których niezbędny jest nie tylko język hiszpański, lecz także rozumienie latynoskiej mentalności.


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3 lub 4 lata
Ostatnie dni rekrutacji zimowej na tryb niestacjonarny!

rokrokrokrok

Wymagana znajomość jeżyka hiszpańskiego na poziomie A2

Adresaci studiów

Iberystyka to kierunek dla osób, dla których poznawanie nowych miejsc i kultur idzie w parze z zainteresowaniami lingwistycznymi. Studia skierowane są do kandydatów, którzy chcą opanować język hiszpański zarówno na potrzeby podróży, jak i codziennego życia oraz pracy. W przypadku studiów 4-letnich, nauka języka hiszpańskiego rozpoczyna się od podstaw. Na studia 3-letnie od kandydatów wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2.

Dla osób studiujących inne filologie, dziennikarstwo, nauki społeczne lub polityczne iberystyka jest atrakcyjna jako drugi kierunek.

Duża liczba godzin praktycznej nauki języka

Iberystyka na Uniwersytecie SWPS oferuje swoim studentom ponad 1000 godzin praktycznych zajęć z języka hiszpańskiego (ponad 800 godzin w przypadku studiów zaocznych). Dodatkowo zajęcia językoznawcze pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania języka i polepszyć techniki uczenia się i nauczania.

Studia w trybie 3- lub 4-letnim

Uniwersytet SWPS oferuje możliwość studiowania iberystyki zarówno osobom, które znają język hiszpański – w trybie 3-letnim, jak i osobom, które dopiero zamierzają się go nauczyć – w trybie 4-letnim.

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Droga do dyplomu

Dla osób, które nie znają języka hiszpańskiego.
Rozpoczynasz bardzo intensywną naukę języka hiszpańskiego (prawie 500 godzin na studiach dziennych, ponad 300 godzin na studiach zaocznych). Dzięki temu po pierwszym roku możesz używać języka w podróży i w codziennym życiu, w kolejnych latach studiów przyswajasz treści wykładane po hiszpańsku.

Droga do
dyplomu

Pogłębiasz swoją znajomość hiszpańskiego w ramach praktycznej nauki języka. Dzięki przedmiotom pozwalającym zrozumieć działanie języka i literatury (takim jak: Wprowadzenie do filologii), wkraczasz również w świat historii i kultury Hiszpanii oraz krajów latynoamerykańskich. Zgrupowanie przedmiotów w moduły pozwala na wykorzystanie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w ramach jednego przedmiotu na pozostałych zajęciach. Przez cały rok kontynuujesz intensywną naukę języka.

Udoskonalasz umiejętność konwersacji w języku hiszpańskim z użyciem bardziej zaawansowanych struktur i słownictwa. Zdobywasz wiedzę specjalistyczną na temat języka: jego funkcjonowania, historii i rozwoju. Uczysz się redakcji tekstów użytkowych i specjalistycznych. Dzięki lekturze najważniejszych dzieł literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej lepiej utrwalisz język i zrozumiesz ludzi z tego obszaru kulturowego. Wybierasz specjalizację, którą będziesz realizować przez cały kolejny rok.

W zależności od wyboru specjalizacji (tłumaczeniowej lub literaturoznawczo-kulturoznawczej) zdobywasz umiejętności związane z różnymi typami przekładu (m.in. tłumaczenia specjalistyczne, audiowizualne, literackie, ustne) lub pogłębiasz wiedzę na temat literatury i kultury Hiszpanii oraz krajów latynoamerykańskich (w systemie konwersatoriów). Seminarium licencjackie pomaga Ci w pisaniu pracy dyplomowej i przygotowaniu się do egzaminu. Na ostatnim roku studiów przystępujesz do kompleksowego testu z języka hiszpańskiego, z którego ocena bardzo dobra uprawnia Cię do uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość języka na poziomie C1.

Specjalizacje

Specjalizacja literaturoznawczo-kulturoznawcza

Specjalizacja ma na celu pogłębianie wiedzy studentów w obszarze literatury i kultury krajów hiszpańskojęzycznych. W ramach dwóch modułów: Literatura i kultura Hiszpanii oraz Literatura i kultura Ameryki Łacińskiej poznają oni najnowsze tendencje w literaturze oraz uczą się dostrzegać nawiązania do tekstów klasycznych. Rozpoznają nie tylko dialog kulturowy w obrębie świata hiszpańskojęzycznego, lecz także analizują podobieństwa i różnice między kulturą hiszpańskojęzyczną i polską. Zapoznają się z najważniejszymi tekstami eseistyki i krytyki literackiej. Zdobywają warsztat, który przygotowuje ich do dalszych studiów akademickich. Specjalizacja skierowana jest do osób, które fascynują się literaturą i kulturą, planują podjąć studia magisterskie, myślą o zawodzie dziennikarza albo krytyka literackiego, chciałyby pracować w instytucjach promujących kulturę.

Specjalizacja tłumaczeniowa

Specjalizacja składa się z dwóch głównych modułów: Podstawy przekładu oraz Technika i praktyka przekładu. W trakcie ich realizacji studenci dowiadują się, jakie strategie mogą stosować do przekładu różnych tekstów: informacyjnych, dziennikarskich, specjalistycznych, eseistycznych czy literackich. Poznają techniki przekładu dialogów filmowych i literatury. Zgłębiają zasady i techniki tłumaczenia ustnego (symultanicznego i konsekutywnego) oraz tłumaczenia audiowizualnego. Dowiadują się też, jak radzić sobie z tekstami trudnymi oraz co zrobić, by trafiły do odbiorcy. Zdobywają wiedzę o narzędziach wspomagających pracę tłumacza (programy komputerowe, strony internetowe). Uczą się wykorzystywać różnego typu słowniki oraz źródła specjalistyczne (drukowane i elektroniczne). Nabyte umiejętności są niezbędne w pracy tłumacza, przydatne w pracy we wszystkich firmach i instytucjach hiszpańskojęzycznych działających na terenie Polski i w polskich firmach prowadzących działalność na rynkach hiszpańskojęzycznych.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Hiszpania, mimo kryzysu, pozostaje jednym z głównych inwestorów w Polsce. Prężnie rozwijają się również kontakty handlowe i kulturalne naszego państwa z krajami Ameryki Łacińskiej. Tak ukształtowany rynek potrzebuje profesjonalnych iberystów, orientujących się w skomplikowanym zapleczu kulturowym świata hiszpańskojęzycznego i potrafiących skutecznie wykorzystać tę wiedzę w polskiej rzeczywistości. Absolwenci iberystyki znajdują zatrudnienie w biurach tłumaczeń, biurach turystycznych, szkołach językowych, centrach kultury hiszpańskiej na całym świecie, hiszpańskich i polskich firmach z różnych sektorów, liniach lotniczych, mediach, międzynarodowych serwisach internetowych.

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na Uniwersytecie SWPS na studiach filologicznych, kulturoznawczych i psychologicznych II stopnia. Mogą także wybierać spośród różnorodnej oferty studiów podyplomowych, takich jak: Logopedia i wspomaganie rozwojuPublic RelationsTłumaczenia specjalistyczne. W kolejnych latach planowane jest stworzenie studiów podyplomowych oraz niestacjonarnych studiów iberystycznych II stopnia poświęconych tłumaczeniom w parze językowej hiszpański-polski.

Kadra

prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz

językoznawca, kierownik Katedry Iberystyki

dr hab. Adam Elbanowski, prof. Uniwersyt…

tłumacz i eseista, znawca literatury i historii Ameryki Łacińskiej

dr Paulina Nalewajko

tłumaczka i literaturoznawca

dr Marta Eloy Cichocka

poetka, fotografka, tłumaczka, dziennikarka

mgr Iván Díaz

lektor języka hiszpańskiego

mgr Tomasz Sobański

tłumacz i językoznawca

dr Maciej Jaskot

językoznawca w zakresie języka hiszpańskiego i esperanto

dr Joanna Mańkowska

literaturoznawca i kulturoznawca

mgr Antonio Jiménez

lektor języka hiszpańskiego

dr hab. Nina Pluta

specjalistka w zakresie literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej

mgr Darío Gómez

lektor języka hiszpańskiego

dr Juana Mártinez Nájar

metodyk nauczania języka hiszpańskiego

mgr Julitta Gawryszewska

lektorka języka hiszpańskiego

mgr Sylwia Dąbrowska

lektorka języka hiszpańskiego

mgr Agnieszka Wiltos

lektorka języka hiszpańskiego

mgr Magadalena Rybak

lektorka języka hiszpańskiego

Darío Gomez Escudero

lektor języka hiszpańskiego

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.
Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne na studia 4-letnich (1 rok)

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 470 zł
2 raty 2340 zł
1 rata 4500 zł
studia niestacjonarne
10 rat 470 zł
2 raty 2340 zł
1 rata 4500 zł

Czesne na studiach 3-letnich i na studiach 4-letnich (od 2 roku)

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie