Italianistyka
Jak to się dzieje, że gdy mowa o Italii, od razu mamy pozytywne skojarzenia? Wspaniałe krajobrazy, dobra kuchnia, serdeczni ludzie i cywilizacja biorąca swój początek ze starożytności. Znajomość języka i kultury włoskiej to najlepsza przepustka do tego fascynującego świata.dr Kamila Miłkowska-Samul
p.o. kierownik Katedry Italianistyki

Italianistyka to studia z języka włoskiego, kultury i sztuki Włoch. Pozwalają bardzo dobrze opanować język włoski, zarówno oficjalny, specjalistyczny, jak i ten, którym Włosi posługują się na co dzień. Studia dają także możliwość zdobycia wiedzy z zakresu historii, literatury i kultury Włoch oraz aktualnych realiów życia społecznego, politycznego czy gospodarczego kraju.

Opis kierunku

Italianistyka to studia z języka włoskiego, kultury i sztuki Włoch. Pozwalają bardzo dobrze opanować język włoski, zarówno oficjalny, specjalistyczny, jak i ten, którym Włosi posługują się na co dzień. Studia dają także możliwość zdobycia wiedzy z zakresu historii, literatury i kultury Włoch oraz aktualnych realiów życia społecznego, politycznego czy gospodarczego kraju

pdf icon 48x48Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf icon 48x48Program studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób ciekawych świata, otwartych na inne kultury, z pasją do języków, gotowych do systematycznej nauki i odkrywania bogactwa kulturowo-językowego Włoch. Italianistyka to dobry wybór zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają studia, jak i dla tych, które ukończyły już inny kierunek, a chciałyby poznać i wykorzystywać język włoski w sytuacjach codziennych oraz w środowisku zawodowym.

Jedyna w Warszawie...

Uniwersytet SWPS, odpowiadając na potrzeby kandydatów, jako jedyna uczelnia niepubliczna w Warszawie oferuje studia na kierunku italianistyka zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym.

Praktyczne umiejętności językowe

Program studiów obejmuje m.in. zajęcia z języka kuchni, mody, turystyki, przemysłu, a także warsztaty tłumaczeniowe, podczas których studenci podejmują pierwsze próby przekładu tekstów.

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku rozpoczynasz intensywną naukę języka włoskiego, a także poznajesz podstawy warsztatu filologa z perspektywy językoznawczej i literaturoznawczej. Zdobywasz wiedzę z zakresu gramatyki opisowej języka włoskiego (fonetyka i morfologia), co pozwoli Ci również na rozwinięcie kompetencji w zakresie praktycznego posługiwania się językiem. Zapoznajesz się z historią Półwyspu Apenińskiego, uwarunkowaniami społecznymi, ekonomicznymi tego obszaru. Rozpoczynasz kurs literatury.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku udoskonalasz znajomość języka włoskiego w ramach zajęć z praktycznej nauki i gramatyki opisowej. Poznajesz specjalistyczny język związany z obszarem kuchni i mody oraz podstawy wiedzy o uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Kontynuujesz kurs literatury. Większość przedmiotów prowadzona jest już po włosku.

Szlifujesz swoje kompetencje językowe nie tylko poprzez zajęcia z praktycznej nauki i gramatyki opisowej, lecz także w ujęciu gramatyki kontrastywnej, porównując system języka polskiego z włoskim. Poszerzasz swoje umiejętności filologiczne w ramach jednej z dwóch wybranych specjalizacji, a także przygotowujesz pracę licencjacką w ramach wybranego seminarium.

Specjalizacje

Italianistyka z językiem angielskim

Celem specjalizacji jest przede wszystkim doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego w relacji z językiem włoskim, z nastawieniem na praktyczne użycie obu języków w sytuacji zawodowej. Studenci doskonalą także wiedzę teoretyczną w zakresie translatologii. Nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności praktycznych: tworzenie oraz tłumaczenie różnego typu tekstów zarówno ustnych, jak i pisemnych, o zróżnicowanej tematyce i przeznaczeniu. Kursy specjalizacyjne pozwalają pogłębić znajomość języka angielskiego w zakresie wszystkich sprawności językowych, doskonalić umiejętności tłumaczeniowe oraz poprawnego porozumiewania się w biznesie.

Komunikacja i biznes

Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów do podjęcia wyzwań stawianych przez rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw i instytucji włoskich działających w Polsce. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę o języku, lecz także rozwijają umiejętności związane z posługiwaniem się językiem włoskim w praktyce. Podczas zajęć tworzą różnego typu teksty, ustne i pisemne, poznają również zasady tłumaczenia tekstów. Kursy w ramach tej specjalizacji przygotowują absolwentów do kontaktu zawodowego z osobami włoskojęzycznymi, do pracy w administracji i w dziedzinach takich jak: handel, zasoby ludzkie, marketing, reklama, prawo, ekonomia, finanse.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci italianistyki znajdą zatrudnienie w takich miejscach, jak: szkoły językowe, biura tłumaczeń, wydawnictwa, centra kultury włoskiej, biura turystyczne, linie lotnicze, media włoskie i polskie, międzynarodowe serwisy online oraz włoskie i polskie firmy z różnych sektorów.

Kontynuacja nauki

Absolwenci italianistyki mogą kontynuować naukę na Uniwersytecie SWPS na studiach filologicznych, kulturoznawczych i psychologicznych II stopnia. Mogą także wybierać spośród różnorodnej oferty studiów podyplomowych, takich jak: Logopedia i wspomaganie rozwoju czy Public Relations.

Kadra

dr Kamila Miłkowska-Samul

italianistka, kierownik Katedry Italianistyki

Aleksandra Kostecka-Szewc

lektor języka włoskiego

Joanna Jarczyńska

metodyk, lektor języka włoskiego

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie