Starzenie się człowieka to bardzo złożony proces. Jego zrozumienie wymaga spojrzenia na rozwój i dorosłość człowieka z wielu perspektyw.
Neuronauka starzenia intelektualnego pozwala gromadzić wiedzę z zakresu wielu dziedzin i na jej podstawie przewidywać, jakie czynniki determinują przebieg zmian sprawności intelektualnej na przestrzeni dorosłego życia. Pozwala nam też pracować nad strategiami i metodami wspierania zasobów seniorów.mgr Anna Maria Wieczorek-Taraday
doktorantka, Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych Uniwersytetu SWPS,
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Mózg - umysł
- Technologia
ścieżka Psychologiczna

Mózg – umysł – technologia to innowacyjna ścieżka studiów, łącząca wiedzę psychologiczną i odkrycia biologii dotyczące funkcjonowania naszego mózgu z praktycznym zastosowaniem nowych technologii. Podczas zajęć studenci szukają m.in. odpowiedzi na pytania: jak działa ludzki mózg i jak zmienia się wraz z wiekiem, czy istnieją różnice między mózgiem kobiety i mężczyzny, skrzypka i tancerza, czy cyfrowa rzeczywistość wpływa na zmiany w pracy mózgu.

Opis ścieżki

Mózg – umysł – technologia to innowacyjna ścieżka studiów, łącząca wiedzę psychologiczną i odkrycia biologii dotyczące funkcjonowania naszego mózgu z praktycznym zastosowaniem nowych technologii. Podczas zajęć studenci szukają m.in. odpowiedzi na pytania: jak działa ludzki mózg i jak zmienia się wraz z wiekiem, czy istnieją różnice między mózgiem kobiety i mężczyzny, skrzypka i tancerza, czy cyfrowa rzeczywistość wpływa na zmiany w pracy mózgu.

pdf imageProgram studiów (studia stacjonarne)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Ścieżka psychologiczna realizowana na 2 i 3 roku.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zainteresowanych psychologią, biologią i naukami przyrodniczymi oraz najnowszymi technologiami. Jest to specjalizacja atrakcyjna dla tych, którzy chcą wniknąć w mechanizmy interakcji zachodzących pomiędzy człowiekiem a technologią.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Wydział Psychologii jest czwartą najwyżej ocenianą jednostką w kraju. Studia na Wydziale Psychologii otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji »

Unikatowe studia o profilu neuropsychologicznym

Uniwersytet SWPS prowadzi najbardziej praktyczne studia z zakresu neuropsychologii w kraju. Program ścieżki został opracowany przez wybitnych psychologów z naszej uczelni oraz naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego – wiodącej placówki prowadzącej tego rodzaju badania w Polsce.

Praktyczny program studiów

Mózg – umysł – technologia oferuje swoim studentom zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności korzystania z nowoczesnych metod badawczych, takich jak eye tracking, elektroencefalografia i metody neuroobrazowania. Są one przydatne nie tylko w pracy naukowej, ale także w coraz większej liczbie zastosowań praktycznych, takich jak biofeedback, badania użyteczności stron internetowych i aplikacji czy neuromarketing.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Rozpoczynasz też realizację ścieżki Mózg – umysł – technologia, na którą składa się 12 modułów tematycznych. Poszerzasz wiedzę dotyczącą anatomii i zasad funkcjonowania układu nerwowego, poznajesz podstawy realizacji badań z wykorzystaniem neuroobrazowania i elektroencefalografii. Zajęcia te uzupełniają przedmioty bliższe praktyki, m.in. dotyczące projektowania i badania serwisów internetowych.

Na trzecim roku kontynuujesz kształcenie swoich kompetencji w zakresie zaawansowanych metod badawczych (EEG, eye tracking), a następnie wykorzystujesz zdobyte umiejętności w czasie zajęć dotyczących neurorehabilitacji, badania aplikacji i użytkowników internetu czy neuroekonomii. Przygotowujesz pracę licencjacką pod okiem wybranego promotora.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach badawczych, agencjach interaktywnych, firmach zajmujących się badaniami użyteczności stron internetowych, ergonomią i user experience, firmach zajmujących się biofeedbackiem i treningami poznawczymi czy w instytucjach prowadzących neurorehabilitację.

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach psychologicznych II stopnia, na specjalności Neurokognitywistyka lub Projektowanie interakcji człowiek – technologia. Mogą także rozwijać swoją wiedzę na studiach podyplomowych, np. na kierunkach: User Experience Design czy Od badań mózgu do praktyki psychologicznej.

Kadra

mgr Wiesław Bartkowski

projektant interakcji i badacz systemów złożonych

prof. dr hab. Małgorzata Kossut

neurobiolog, kierownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

dr Maksymilian Bielecki

adiunkt w Zakładzie Psychofizjologii Procesów Poznawczych

dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersyt…

koordynator Laboratorium Badań Psychofizjologicznych i Eksperymentalnych

prof. dr hab. Anna Grabowska

kierownik Katedry Neuropsychologii Eksperymentalnej

dr Kamila Jankowiak-Siuda

pełnomocnik dziekana ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Psychologii

mgr Anna Duszyk

neurokognitywistka

prof. Jerzy Miziołek

kulturoznawca, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej

dr Anna Waligórska

psycholog, historyk sztuki

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie