(Ten) tekst to trudny kod.

Dlatego też w komunikacji społecznej często wybieram język wizualny.dr Krzysztof Moszczyński
grafika
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Komunikacja
wizualna

Komunikacja wizualna to specjalność na kierunku kreowanie komunikacji i mediów. Program studiów jest kontynuacją grafiki I stopnia prowadzonej przez Instytut Grafiki SWPS.

Opis specjalności

Komunikacja wizualna to specjalność na kierunku Komunikacja i media. Program studiów jest kontynuacją grafiki I stopnia prowadzonej przez Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Studenci zgłębiają społeczno-komunikacyjne aspekty pracy kreatywnej i projektowej z zakresu designu. Rozwijają kompetencje w zakresie projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. Doskonalą umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia, zarządzania zespołem projektowym, współpracy z klientem, a także planowania i realizacji prezentacji oraz wystąpień publicznych.Poziom: studia II stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona! !
Czas trwania: 2 lata

rokrokrokrokrok

Zobacz też:
www.grafika.swps.pl

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów kierunków artystycznych (ze szczególnym uwzględnieniem grafiki projektowej, komunikacji wizualnej, designu, zarządzania wzornictwem) oraz do absolwentów kierunków społecznych, których podstawę programową stanowi na przykład komunikacja społeczna, projektowanie komunikacji czy zarządzanie komunikacją. To dobry wybór dla osób zainteresowanych innymi – niż tylko technologiczno-graficznymi – kontekstami komunikacji wizualnej i designu. Szukamy ludzi ciekawych świata oraz tych, którzy potrafią krytycznie myśleć, lub takiego myślenia chcą się nauczyć.

Profesjonalne zaplecze techniczne

Studenci mają do dyspozycji specjalistyczne pracownie: studio fotograficzne (aparaty i kamery cyfrowe full HD, mobilny system oświetleniowy), pracownię neuropsychologiczną (zaawansowana baza empiryczna, eye-tracker, ergonomia interface, monitorowanie reakcji konsumenckich), laboratoria komputerowe (platformy: Mac OS, Windows; oprogramowanie: Adobe Creative Suite Master Collection, Adobe Creative Suite Premium, 3ds MAX, Maya, Cinema4D, Maya, Softimage, MotionBuilder, Mudbox, Fontlab Studio, Sktechbook Pro), pracownię plastyczno-drukarską (prasa drukarska, deski kreślarskie, sztalugi).

Warsztaty prowadzone przez wybitnych projektantów

Studenci biorą udział w gościnnych warsztatach prowadzonych przez ekspertów z branży projektowej, reklamowej i komunikacyjnej, takich jak Dirk Henkelmann (agencja DundP, Berlin), Eirik LaangasThomas Lewe (Volda University), Marian Misiak (studio projektowe Bersz&Misiak), Agnieszka Szpila (PZL), Katarzyna Świętek (Galeria Wnętrz Domar), Roman Rostek (RRCC).

Jedyne takie studia w Polsce

Nowatorskie podejście do projektowania opartego na wiedzy z zakresu komunikacji społecznej, psychologii oraz wiedzy technicznej (kompozycja, layout, typografia, zarządzanie kolorem, techniki wizualizacji) wyróżnia program studiów graficznych na tle propozycji innych uczelni.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku koncentrujesz się na wypracowaniu szerokich kontekstów teoretyczno-badawczo-metodologicznych w zakresie komunikacji wizualnej, grafiki i designu. Zdobywasz wiedzę i umiejętności, które pozwalają na całkowitą samodzielność przy pracy nad projektem. Powoli przygotowujesz się do dyplomu magisterskiego w dziedzinie komunikacji społecznej, komunikacji kreatywnej i projektowania komunikacji.

Droga do
dyplomu

Drugi rok studiów dostarcza studentom i studentkom szerokiego wsparcia do swobodnego i wolnego projektowania dyplomu magisterskiego. Studenci i studentki rozwijają wiedzę i kompetencje z zakresu user centered design, user experiance, service design, corporate identity, graphic design. Ważnym elementem programu studiów są nowe technologie w projektowaniu, do których wykorzystuje się szerokie zaplecze technologiczne Uniwersytetu SWPS.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Komunikacji wizualnej będą mogli podejmować pracę w ramach struktur korporacyjnych i biznesowych na następujących stanowiskach: animator, foto-grafik, ilustrator, web designer, projektant w zakresie: DTP, interface design, interaction design, copywritter, art dicrector, creative director, creative manager, strateg, analityk komunikacji, design consultant.).

Kontynuacja nauki

Absolwenci Komunikacji wizualnej mogą kontynuować naukę w ramach oferty studiów podyplomowych, takich jak: grafika reklamowa, user experiance, design thinking.

Kadra

prof. dr hab. Michael Fleischer

Communication Design, nauka o komunikowaniu, historia designu

dr hab. Jacek Joostberens, prof. Uniwers…

Projektowanie graficzne, Przygotowanie publikacji do druku, Komunikacja wizualna

Anna Gondek-Grodkiewicz

fotograf, architekt

dr Mariusz Wszołek

Kreacja, Design Thinking, Strategic Design, Corporate Identity

dr Michał Jakubowicz

Fotografia, Krótkie formy filmowe, Matryce wizualne

dr Krzysztof Moszczyński

Web design, E-publishing, Metody wizualizacji danych

dr Michał Grech

Teoria i praktyka design, Diagnostyka komunikacji, Planowanie strategiczne

prof. dr hab. Jerzy Olek

artysta, teoretyk, fotograf

Katarzyna Sowa

Typografia, Layout, Liternictwo i kaligrafia

Arkadiusz Wojnarowski

producent, dystrybutor filmowy, prezes Fundacji Magellan

Dorota Płuchowska

Praca zespołowa, Doradztwo, Ewaluacja projektów, Komunikacja interkulturowa

Agata Blat

HR, Autoprezentacja

Radosław Stelmaszczyk

Grafika bitmapowa i grafika wektorowa w projektowaniu

Prof. dr hab. Wilhelm Semaniszyn

Product design, techniki wizualizacji

Karolina Lachowska

Komunikacja i badania empiryczne

Kamil Olender

Komunikacja interkulturowa

Marcin Bartusik

Branding i Corparte Identity

Piotr Maciejczyk

Storytelling

Martyna Gliniecka

Kreacja i reklama

dr Marek Graszewicz

komunikacja społeczna

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button wroc

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • Telefon: 71 750 72 72
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  Pokój: 18
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
  W dniach od 16 marca do 24 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie