Czy osoby solące potrawy przed spróbowaniem są zazwyczaj gorszymi szefami od tych, którzy czynią to po ich spróbowaniu?
A jeśli tak, to dlaczego tak jest?

Od lat badam ludzkie zachowania (nawet tak „dziwne” jak solenie), niezbyt wierząc w werbalne deklaracje.prof. dr hab. Dariusz Doliński
psycholog społeczny, Koordynator ds. rozwoju uczelni

Psychologia

Kiedy i dlaczego ludzie ufają ekspertom finansowym? Czy opinia profesjonalisty jest najważniejsza? A może doradcy mówią nam to, co chcemy słyszeć?

W Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi pracujemy nad tym, by poznać odpowiedzi na te i inne ważne pytania.prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz
Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu

Psychologia

Studiując psychologię poznawczą, lepiej zrozumiemy mechanizmy działania ludzkiego umysłu i jego ewolucyjne podstawy. A wiedza o różnicach indywidualnych posłuży do opisu istoty temperamentu, inteligencji, zdolności umysłowych i stylów poznawczych. Poznamy więc umysł jako całość - jego mechanizmy i dyspozycje.prof. dr hab. Czesław Nosal
wykładowca psychologii
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Psychologia

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.

Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.


Poziom: studia II stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 2 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia z psychologii, którzy chcą zdobyć kwalifikacje na poziomie magisterskim. 

To również ciekawa propozycja dla osób z dyplomem ukończenia innych kierunków, w szczególności jeśli planują karierę w zawodach, w których przygotowanie psychologiczne jest niezwykle przydatne, np. w branżach szkoleniowej, kreatywnej, human resources, medycznej czy edukacyjnej.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Studenci zdobywają wykształcenie przydatne w pracy psychologa jak również w każdej pracy wymagającej kontaktu z ludźmi. Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: marketing i PR, zarządzanie ludźmi, szkolenia, badania rynku, terapia, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, czy oświata i wychowanie.

Studia na najlepszym wydziale nauk społecznych w Polsce

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu należy do grona najbardziej prestiżowych jednostek naukowych wyróżnionych kategorią A+. Według oceny MNiSW jest to najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych. Wykładowcy chętnie dzielą się ze studentami wynikami najnowszych badań oraz praktyczną wiedzą zdobytą podczas realizacji projektów naukowych.

Studia dwustopniowe oraz jednolite magisterskie

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu oferuje studia psychologiczne I i II stopnia, a także studia jednolite magisterskie, dzięki czemu kandydat może dostosować zakres kształcenia do swoich potrzeb. Posiadanie wyłącznie licencjatu z psychologii lub wyłącznie magisterium uzyskanego na dwuletnich studiach uzupełniających nie wystarcza do wykonywania zawodu psychologa. Takie wykształcenie jest jednak bardzo przydatne wszędzie tam, gdzie sukces zawodowy zależy od umiejętności komunikowania się z ludźmi, rozumienia ich potrzeb i reakcji, oceny ich stanu psychicznego, a także działania pod presją wysokich wymagań i odpowiedzialności.

Jedne z najlepszych studiów psychologicznych w Polsce

Uniwersytet SWPS jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia. Po raz kolejny, wraz z dwoma największymi uniwersytetami w kraju, otwiera listę rankingową „Perspektyw” z 2016 r. Więcej informacji »

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i zapewne wkrótce zostaną potwierdzone ustawą.

Profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu

Do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych w zakresie psychologii konieczne jest ukończenie 5 lat studiów, bez względu na to, czy są to studia dwustopniowe czy jednolite. Oznacza to, że zarówno absolwenci studiów pięcioletnich, jak i ci, którzy ukończą studia I oraz II stopnia w zakresie psychologii, otrzymają pełne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa.

Droga do dyplomu

W ramach pierwszego roku studiów pogłębiasz wiedzę i umiejętności w zakresie temperamentu, inteligencji i osobowości człowieka oraz zapoznajesz się z wybranymi aspektami psychologii społecznej i rozwoju ludzi. Na zajęciach z diagnozy psychologicznej ćwiczysz umiejętności stosowania metod diagnostycznych, takich jak: testy inteligencji oraz wybrane metody badania osobowości.

Pierwszy rok poświęcony jest również na rozwijanie warsztatu metodologicznego. Uczysz się, jak od strony praktycznej prowadzić badania empiryczne oraz pogłębiasz umiejętności korzystania z pakietu statystycznego SPSS. Po zakończeniu modułu badawczego potrafisz samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić badania do pracy dyplomowej oraz przeanalizować ich wyniki.

Pod koniec pierwszego semestru, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierasz promotora pracy magisterskiej. Seminarium dyplomowe rozpoczynasz od drugiego semestru.

Droga do
dyplomu

Podczas drugiego roku zgłębiasz specyficzne zagadnienia z zakresu emocji i motywacji, procesów poznawczych i neurokognitywistyki oraz uczysz identyfikować zaburzenia psychiczne na konkretnych przykładach. Doskonalisz także kluczowe w zawodzie psychologa kompetencje z zakresu udzielania pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

W ramach drugiego roku studiów kontynuujesz jest seminarium magisterskie. W tym czasie realizujesz również praktykę zawodową. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy magisterskiej.

Specjalności

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej. Zajmuje się wyjaśnianiem psychicznych przesłanek zdrowia, oddziaływaniami promującymi rozwój osobisty i optymalne funkcjonowanie ludzi oraz udzielaniem pomocy psychologicznej w celu promocji zdrowia, zapobiegania zaburzeniom, rozwiązywaniu kryzysów życiowych oraz psychologicznej terapii i rehabilitacji czy interwencji w kryzysie. Nowoczesna psychologia kliniczna kładzie nacisk na społeczny charakter zdrowia oraz prorozwojowe oddziaływania prewencyjne.
więcej informacji »

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w zarządzaniu potencjałem pracowników w firmie oraz w obszarach związanych z reklamą i marketingiem. Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiowania tej specjalności umożliwiają podjęcie pracy w bardzo wielu obszarach biznesu. Psycholodzy specjalizujący się w problematyce zarządzania i finansów są zatrudniani nie tylko w przedsiębiorstwach, ale również w funduszach powierniczych, firmach doradczych czy bankach.
więcej informacji »

Kadra

prof. dr hab. Dariusz Doliński

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej i psychologii reklamy.

prof. dr hab. Czesław S. Nosal

psycholog, prowadzi wykłady z psychologii poznawczej i różnic indywidualnych oraz seminaria magisterskie z tego zakresu.

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

psycholog społeczny, koncentruje się na badaniu takich zagadnień jak zachowania ekonomiczne, inwestowanie pieniędzy czy podejmowanie decyzji finansowych.

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwers…

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu zachowań konsumenckich, psychologii pieniędzy oraz konstruowania testów psychologicznych.

prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

psycholog, specjalizuje się w psychologii osobowości, społecznej i motywacji

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia

prof. dr hab. Dariusz Galasiński

lingwista, specjalizuje się w analizie dyskursu

dr Alicja Bukowska

psycholożka specjalizująca się w psychologii klinicznej i zdrowia

dr Magdalena Król

psycholożka, prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka

mgr Sławomir Prusakowski

trener biznesu, firma Ab initio, prowadzi zajęcia z umiejętności społecznych i osobistych

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • Telefon: 71 750 72 72
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  Pokój: 18
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

W dniach od 16 marca do 24 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł

Specjalna cena dla absolwentów I stopnia psychologii Uniwersytetu SWPS

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 755 zł
2 raty 3630 zł
1 rata 7150 zł
studia niestacjonarne
10 rat 730 zł
2 raty 3510 zł
1 rata 6910 zł
 

Znajdź studia dla siebie