Psychologia biznesu
Świat kręci się wkoło pieniędzy. Dają one poczucie siły, ale i powodują, że odsuwamy się od innych.

Interesuje mnie, na czym jeszcze polega działanie pieniędzy na ludzi, i kto ulega im najsilniej.dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS
Prodziekan ds. nauki i rozwoju
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Image not available
Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w zarządzaniu potencjałem pracowników w firmie oraz w obszarach związanych z reklamą i marketingiem..

Opis specjalności

Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w zarządzaniu potencjałem pracowników w firmie oraz w obszarach związanych z reklamą i marketingiem. Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiowania tej specjalności umożliwiają podjęcie pracy w bardzo wielu obszarach biznesu. Psycholodzy specjalizujący się w problematyce zarządzania i finansów są zatrudniani nie tylko w przedsiębiorstwach, lecz także w funduszach powierniczych, firmach doradczych czy bankach. Uzyskane kompetencje są też pomocne w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. 

Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu różnych dziedzin psychologii. Stanowi to doskonałe uzupełnienie umiejętności zawodowych zdobytych na studiach licencjackich na tym kierunku i przydaje się w każdej pracy wymagającej kontaktu z ludźmi.


Poziom: studia II stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 2 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Specjalność skierowana jest do kandydatów zainteresowanych psychologicznymi aspektami zachowań konsumenckich i rynkowych oraz mechanizmami pozwalającymi sprawnie działać w świecie biznesu.

Kierunek polecany jest też osobom, które posiadają zmysł analityczny i chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia badań ilościowych i jakościowych, przydatnych w firmach zajmujących się badaniem i analizą rynku.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju oferujących kierunek psychologia. Studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu znalazły się w samej czołówce listy rankingowej „Perspektyw” z 2016 r. Więcej informacji »

Zajęcia prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków

Zajęcia prowadzą specjaliści z Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz firmy Moderator, jednego z liderów w branży szkoleniowo-doradczej. Studenci uczą się od ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem, współpracujących z wiodącymi firmami. Mają możliwość udziału w projektach badawczych realizowanych przez wybitnych naukowców pracujących w uczelni.

Praca w biznesie

Studenci realizują praktyki w firmach szkoleniowo-doradczych, działach marketingu, agencjach reklamowych, a także instytutach badania rynku. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas praktyk mogą z powodzeniem podjąć pracę w biznesie.

Droga do dyplomu

W ramach pierwszego roku studiów pogłębiasz wiedzę i umiejętności w zakresie temperamentu, inteligencji i osobowości człowieka. Zapoznajesz się z wybranymi aspektami psychologii społecznej i rozwoju ludzi. Rozwijasz umiejętności z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Dowiadujesz się, jak przygotować dokumentację w procesie rekrutacyjnym. Uczysz się opracowywać systemy motywacyjne oraz systemy oceniania pracowników. Poznajesz założenia procesu Assessment Center. Ćwiczysz umiejętności stosowania metod diagnostycznych, takich jak testy inteligencji. W trakcie warsztatów dowiadujesz się, jak zbadać potrzeby szkoleniowe, zaplanować i przeprowadzić profesjonalne szkolenie.

Pierwszy rok to także czas na intensywne rozwijanie warsztatu metodologicznego. Uczysz się, jak prowadzić badania empiryczne w różnych obszarach i nabywasz umiejętności korzystania z pakietu statystycznego SPSS. Po zakończeniu modułu badawczego potrafisz samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić badania oraz przeanalizować ich wyniki. Rozpoczynasz seminarium magisterskie z wybranym promotorem. 

Droga do
dyplomu

Podczas drugiego roku rozwijasz umiejętności prowadzenia badań marketingowych (ilościowych i jakościowych), zdobywania insightów konsumenckich oraz projektowania skutecznej komunikacji w biznesie. Ponadto zgłębiasz specyficzne zagadnienia z zakresu emocji i motywacji, procesów poznawczych i neurokognitywistyki oraz uczysz się identyfikować zaburzenia psychiczne. Doskonalisz także kluczowe w zawodzie psychologa kompetencje z zakresu udzielania pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

W tym czasie realizujesz również praktykę zawodową. Kontynuujesz seminarium magisterskie. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy magisterskiej.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci psychologii biznesu mogą rozwijać swoją karierę naukową, wybierając studia doktoranckie w zakresie psychologii. Uniwersytet SWPS daje także możliwość poszerzania wiedzy na studiach podyplomowych, np. na kierunkach: Psychologia praktyczna w firmie, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie potencjałem pracowników, User Experience Design, Coaching, Rynek kapitałowy: mechanizmy psychologiczne, ekonomiczne i prawne, Master Class of Management – psychologia działań menadżerskich.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pracę w branżach, w których wykorzystywana jest ogólna wiedza psychologiczna: w firmach związanych ze sprzedażą produktów i usług, firmach badawczych i działach badawczo-rozwojowych, agencjach interaktywnych i firmach związanych z nowymi technologiami, w instytucjach związanych z sektorem zdrowia i pracą socjalną, w placówkach oświatowych i wychowawczych, a także służbach mundurowych.

Kadra

prof. dr hab. Dariusz Doliński

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej i psychologii reklamy.

dr hab. Remigiusz Szczepanowski, prof. U…

psycholog, zajmuje się neurokognitywistyką, psychologią poznawczą, psychologią emocji oraz matematycznym modelowaniem zachowania

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwers…

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu zachowań konsumenckich, psychologii pieniędzy oraz konstruowania testów psychologicznych.

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

psycholog społeczny, koncentruje się na badaniu takich zagadnień jak zachowania ekonomiczne, inwestowanie pieniędzy czy podejmowanie decyzji finansowych.

prof. dr hab. Czesław S. Nosal

psycholog, prowadzi wykłady z psychologii poznawczej i różnic indywidualnych oraz seminaria magisterskie z tego zakresu.

dr Sławomir Jarmuż

trener biznesu, firma Moderator, 

dr Zbigniew Piskorz

psycholog organizacji i zarządzania

dr Izabela Pawłowska

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, diagnosta

prof. dr hab. Dariusz Galasiński

lingwista, specjalizuje się w analizie dyskursu

dr Magdalena Król

psycholożka, prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • Telefon: 71 750 72 72
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  Pokój: 18
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

W dniach od 16 marca do 24 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł

Specjalna cena dla absolwentów I stopnia psychologii Uniwersytetu SWPS

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 755 zł
2 raty 3630 zł
1 rata 7150 zł
studia niestacjonarne
10 rat 730 zł
2 raty 3510 zł
1 rata 6910 zł
 

Znajdź studia dla siebie