W kontakcie z pacjentem szczególnie istotna jest relacja. Podczas zajęć studenci ćwiczą umiejętność prowadzenia dialogu, podtrzymywania relacji oraz aktywnego słuchania, aby w przyszłości lepiej rozumieć i skuteczniej pomagać.mgr Karolina Zarychta
psycholog, psychoterapeuta, wykładowca
Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi

Psychologia
kliniczna

Jak pomóc się odchudzić? Jak wesprzeć tych, którzy chcą zmienić swoje niezdrowe nawyki? Jak wspomagać pacjentów, gdy zmagają się z przewlekłą chorobą?

Oferujemy wiedzę opartą na najnowszych badaniach.prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
Kierownik Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Psychologia
kliniczna

Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w zarządzaniu potencjałem pracowników w firmie oraz w obszarach związanych z reklamą i marketingiem..

Opis specjalności

Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej. Zajmuje się wyjaśnianiem psychicznych przesłanek zdrowia, oddziaływaniami promującymi rozwój osobisty i optymalne funkcjonowanie ludzi oraz udzielaniem pomocy psychologicznej w celu promocji zdrowia, zapobiegania zaburzeniom, rozwiązywaniu kryzysów życiowych oraz psychologicznej terapii i rehabilitacji czy interwencji w kryzysie. Nowoczesna psychologia kliniczna kładzie nacisk na społeczny charakter zdrowia oraz prorozwojowe oddziaływania prewencyjne.

Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu różnych dziedzin psychologii, która stanowi doskonałe uzupełnienie umiejętności zawodowych zdobytych na studiach I stopnia na tym kierunku i przydaje się w każdej pracy wymagającej kontaktu z ludźmi.


Poziom: studia II stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 2 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia z psychologii, którzy chcą zdobyć kwalifikacje na poziomie magisterskim. To dobry wybór dla osób zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego i somatycznego, gotowych nieść profesjonalną pomoc ludziom zgłaszającym trudności w funkcjonowaniu psychicznym, nastawionych na udzielanie wsparcia w zakresie utrzymywania zdrowia i rozwoju osobistego.

Specjalność adresowana jest do kandydatów, którzy w przyszłości chcą pracować w zawodzie psychologa, w szczególności w obszarach pracy psychologa klinicznego.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju oferujących kierunek psychologia. Studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu znalazły się w samej czołówce listy rankingowej „Perspektyw” z 2016 r. Więcej informacji »

Praktyka oparta na dowodach

Program zajęć został skonstruowany w taki sposób, aby przygotowywał studentów do prowadzenia praktyki psychologicznej opartej na najnowocześniejszej wiedzy, popartej wynikami badań naukowych (ang. evidence based-practice).

Zajęcia prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków

Zajęcia prowadzą uznani specjaliści z zakresu psychologii klinicznej. Studenci uczą się od ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem, współpracujących z wiodącymi firmami. Studenci mają możliwość udziału w projektach badawczych realizowanych przez wybitnych naukowców pracujących w uczelni.

Droga do dyplomu

W ramach pierwszego roku studiów pogłębiasz wiedzę i umiejętności w zakresie temperamentu, inteligencji i osobowości człowieka oraz zapoznajesz się z wybranymi aspektami psychologii społecznej i rozwoju ludzi. Uczysz się projektować i przeprowadzać kliniczne postępowanie diagnostyczne, stosować zasady trafnego doboru metod diagnostycznych. W ramach warsztatów nabywasz fundamentalne umiejętności kliniczne i ćwiczysz umiejętności stosowania metod diagnostycznych, takich jak testy inteligencji. Ponadto poznajesz zagadnienia z zakresu psychologii niepełnosprawności i rehabilitacji, w tym rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Pierwszy rok poświęcony jest również na intensywne rozwijanie warsztatu metodologicznego. Uczysz się, jak od strony praktycznej prowadzić badania empiryczne w różnych obszarach, oraz nabywasz umiejętności korzystania z pakietu statystycznego SPSS. Po zakończeniu modułu badawczego potrafisz samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić badania oraz przeanalizować ich wyniki.

Pod koniec pierwszego semestru, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierasz promotora pracy magisterskiej. Seminarium dyplomowe rozpoczynasz od drugiego semestru.

Droga do
dyplomu

Podczas drugiego roku zgłębiasz zagadnienia związane z zaburzeniami dzieci i młodzieży oraz poznajesz współczesne modele terapii poznawczo-behawioralnej. Podczas ćwiczeń z neuropsychologii klinicznej uczysz się planować postępowanie diagnostyczne oraz projektować program terapii neuropsychologicznej chorego z deficytami funkcji poznawczo-behawioralnych.

Ponadto zgłębiasz specyficzne zagadnienia z zakresu emocji i motywacji, procesów poznawczych i neurokognitywistyki oraz uczysz się identyfikować zaburzenia psychiczne na konkretnych przykładach. Doskonalisz także kluczowe w zawodzie psychologa kompetencje z zakresu udzielania pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

W tym czasie realizujesz również praktykę zawodową. Kontynuujesz seminarium magisterskie. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy magisterskiej.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Specjalność jest wstępem do wykonywania zawodu psychologa klinicznego lub terapeuty. Po studiach magisterskich absolwent może rozpocząć 4-letnią specjalizację w zakresie psychologii klinicznej lub rozpocząć szkolenie terapeutyczne, w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji oraz certyfikatu psychoterapeuty. Absolwenci mogą rozwijać karierę naukową na Uniwersytecie SWPS na studiach doktoranckich w zakresie psychologii. Mogą także kontynuować naukę na studiach podyplomowych, takich jak: Psychodietetyka, Psychoonkologia, Mediacje rodzinne i małżeńskie, Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie, Kryzys i interwencje kryzysowe, Seksuologia kliniczna.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w: szpitalach, klinikach oraz instytucjach medycznych zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, ośrodkach zajmujących się pomocą ludziom chorym somatycznie, firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe, szkołach, ośrodkach wychowawczych i resocjalizacyjnych, terapeutycznych i wsparcia kryzysowego, poradniach rodzinnych, małżeńskich i młodzieżowych, policji, sądownictwie, więziennictwie, służbach socjalnych, wojsku, organizacjach pozarządowych i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną.

Kadra

prof. dr hab. Czesław S. Nosal

psycholog, prowadzi wykłady z psychologii poznawczej i różnic indywidualnych oraz seminaria magisterskie z tego zakresu.

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia

prof. dr hab. Stanisław Kowalik

psycholog specjalizujący się w psychologii rehabilitacji

dr hab. Rafał Ohme, prof. Uniwersytetu S…

psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii emocji, komunikacji i badań nad mózgiem

prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

psycholog, specjalizuje się w psychologii osobowości, społecznej i motywacji

prof. Ralf Schwarzer

jeden z najwybitniejszych psychologów zdrowia

dr Jarosław Kulbat

psycholog społeczny, konsultant i trener

dr Agata Sobków

psycholog

mgr Karolina Zarychta

psycholog i psychoterapeuta

mgr Natalia Liszewska

psycholog, socjolog, terapeutka

prof. dr hab. Dariusz Galasiński

lingwista, specjalizuje się w analizie dyskursu

mgr Katarzyna Kossobudzka

certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psycholog kliniczny, pracownik Oddziału Psychiatrycznego Dziennego DCZP

dr Dorota Stasik

specjalista neuropsycholog kliniczny

dr Izabela Pawłowska

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, diagnosta

dr Grzegorz Iniewicz

specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor

dr Alicja Bukowska

psycholożka specjalizująca się w psychologii klinicznej i zdrowia

dr Magdalena Król

psycholożka, prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka

dr Julita Koszur

psycholog społeczny i polityczny

mgr Sławomir Prusakowski

trener biznesu, firma Ab initio, prowadzi zajęcia z umiejętności społecznych i osobistych

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • Telefon: 71 750 72 72
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  Pokój: 18
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

W dniach od 16 marca do 24 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł

Specjalna cena dla absolwentów I stopnia psychologii Uniwersytetu SWPS

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 755 zł
2 raty 3630 zł
1 rata 7150 zł
studia niestacjonarne
10 rat 730 zł
2 raty 3510 zł
1 rata 6910 zł
 

Znajdź studia dla siebie