Studentom zapewniamy indywidualną opiekę od pierwszych dni studiów. Towarzyszy im tutor, który pomaga w rozpoznaniu i rozwijaniu właściwych umiejętności. Rozmawiamy o zainteresowaniach, predyspozycjach i ułatwiamy wybór odpowiednich zajęć. Tym, którzy chcą pracować więcej – dajemy od siebie bardzo dużo.dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prawnik, karnista

PRAWO

Prawnik to zawód zaufania publicznego. Wiąże się z nieustannym zgłębianiem wiedzy i doskonaleniem warsztatu. Studia to jeden z najważniejszych etapów na długiej i wyboistej drodze. Zdobyta wiedza i kompetencje społeczne stanowią fundament przyszłej kariery. To dlatego na Uniwersytecie SWPS stawiamy na dobre wzorce, otwartość i odwagę w myśleniu.prof. dr hab. Hubert Izdebski
Radca prawny, adwokat, ekspert OECD w zakresie zarządzania publicznego, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji

PRAWO

Udział w warsztatach i symulacjach na sali sądowej, rozwiązywanie kazusów prawnych, nauka negocjacji, ciekawe specjalizacje – to tylko niektóre atrybuty programu, dzięki którym nasi studenci poznają praktyczny wymiar zawodu prawnika.dr Michał Rudy
Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Result,
ekspert prawa żywnościowego i prawa nowych technologii

PRAWO

Prawo na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu to studia o profilu praktycznym, które otwierają drogę zarówno do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, komornika, notariusza, czy też prawnika – w strukturach administracji rządowej, samorządowej i Unii Europejskiej), jak i kariery w dyplomacji, biznesie, polityce oraz w organizacjach pozarządowych.

Czym są studia prawnicze?

Prawo na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu to studia o profilu praktycznym, które otwierają drogę zarówno do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, komornika, notariusza, czy też prawnika – w strukturach administracji rządowej, samorządowej i Unii Europejskiej), jak i kariery w dyplomacji, biznesie, polityce oraz w organizacjach pozarządowych.

Odpowiednia struktura programu daje unikatową możliwość analizowania zagadnień prawnych zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i codziennej praktyki stosowania prawa. Wykładom towarzyszą zajęcia warsztatowe i symulacyjne, które pozwalają studentom na doskonalenie umiejętności praktycznych, mających zasadnicze znaczenie na rynku pracy.

Łączenie różnorodnych typów zajęć pozwala omówić daną kwestię z wielu perspektyw. W ten sposób studenci poznają wszystkie najważniejsze gałęzie obowiązującego prawa, w tym: prawo cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze, handlowe, finansowe i europejskie.


Poziom: studia jednolite magisterskie 
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 5 lat
Rekrutacja zimowa zakończona!

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób ambitnych, które chciałyby w przyszłości wykonywać zawody prawnicze – posiadających zdolności analityczne, umiejętność logicznego myślenia, interpretowania faktów oraz wyciągania wniosków.

To dobry wybór dla kandydatów, którzy rozumieją, że praca prawnika wymaga nie tylko wiedzy z zakresu ustawodawstwa, lecz także kompetencji miękkich, umiejętności interpersonalnych, zdolności mediacyjnych i znajomości podstaw psychologii. Nowoczesny program studiów – wzorowany na anglosaskich standardach – obejmuje kształcenie wszystkich tych elementów.

Zapraszamy także kandydatów, którzy myślą o pracy w międzynarodowym środowisku – specjalistyczny kurs „English for Lawyers” umożliwia bowiem zdobycie odpowiednich kompetencji językowych, na pewno bardzo pomocnych w pracy prawnika.

Anglosaski wzorzec uczenia prawa

Program studiów jest zbliżony do systemu kształcenia prawników w krajach anglosaskich. Pracujemy ze studentami na kazusach, kształcimy umiejętność zastosowania odpowiednich przepisów prawa w praktyce, znajdowania skutecznych rozwiązań dla konkretnych problemów. Nie koncentrujemy się na nauce kodeksów na pamięć.

Rozwiązania wyróżnione przez MNiSW

Studia prawnicze we Wrocławiu zostały przygotowane w oparciu o rozwiązania wypracowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, który w 2013 roku uzyskał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najbardziej innowacyjny program studiów prawniczych w Polsce.

Profesjonalne przygotowanie do aplikacji

Program studiów obejmuje zaawansowane moduły aplikacyjne. Są wśród nich moduły dla aplikacji korporacyjnych (adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza), moduły dla aplikacji sądowej i prokuratorskiej, a także moduł doradztwa podatkowego. Na piątym roku planowany jest specjalistyczny kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze – opracowany i prowadzony przez adwokatów i radców prawnych.

Opieka tutora i indywidualna ścieżka kształcenia

Studenci objęci są opieką doświadczonych tutorów, którzy wspomagają młodych adeptów prawa w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia. Na czwartym i piątym roku studenci mogą realizować tylko moduły prawnicze lub skorzystać z oferty innych kierunków oferowanych na Wydziale. Swobodny wybór zajęć pozwala na wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie prawa i dostosowanie programu studiów do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych.

Warsztat pracy prawnika

Studenci zapoznają się z warsztatem pracy prawnika i zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania tego zawodu. W programie studiów położono szczególny nacisk na zajęcia warsztatowe, symulacyjne (na przykład symulacja rozpraw sądowych), naukę przygotowywania pism procesowych, praktycznego konstruowania umów, argumentacji prawniczej, dyskusji, negocjacji i mediacji oraz rozmowy z klientem. Praktyczne ujęcie problematyki podejmowanej podczas studiów, jak również kadra wykładowców składająca się z zawodowo czynnych prawników (w tym sędziów, adwokatów i radców prawnych), zapewniają przyszłemu absolwentowi możliwość zapoznania się z warsztatem pracy prawnika i zdobycia w tym zakresie odpowiednich umiejętności.

Praktyki w kancelariach, administracji i sądownictwie

Studenci zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe podczas trzech obowiązkowych praktyk: w wymiarze sprawiedliwości, administracji publicznej oraz kancelariach zajmujących się świadczeniem usług prawnych. Pozwala to na zapoznanie się z odmienną specyfiką pracy różnych zawodów prawniczych oraz wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej. Opiekun ds. praktyk pomaga w znalezieniu miejsc stażowych i pogodzeniu praktyk ze studiami.

Nowatorskie zajęcia z zakresu prawa o robotach i sztucznej inteligencji

Planowane jest uruchomienie dodatkowych zajęć, na których studenci poznają zagadnienia dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji oraz ich wpływu na regulacje prawne. To unikalna wiedza, która pozwala świadczyć kompleksowe doradztwo regulacyjne, podatkowe i transakcyjne na rzecz podmiotów wykorzystujących zaawansowane rozwiązania techniczne w takich sektorach gospodarki, jak: budownictwo, górnictwo, energetyka, motoryzacja, medycyna, przemysł obronny i kosmiczny, lotnictwo oraz transport.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku poznajesz podstawy prawa. Na tym etapie studiów zdobywasz głównie wiedzę teoretyczną, zobrazowaną przy tym konkretnymi przykładami. Wykładom towarzyszą zajęcia warsztatowe, które pozwalają na doskonalenie umiejętności praktycznych, mających zasadnicze znaczenie na rynku pracy. Wstępna problematyka z zakresu prawa jest przedstawiona w sposób przekrojowy – zajęcia są połączone w większe moduły, takie jak moduł wstępny-prawniczy i moduł historyczno-prawny. Na pierwszym roku uczestniczysz także w zajęciach z prawa konstytucyjnego, na których zdobywasz wiedzę na temat ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i uczysz się prawnych podstaw jej funkcjonowania. Na drugim semestrze poznajesz już zasadniczą gałąź prawa, jaką jest prawo cywilne.

Droga do
dyplomu

Drugi rok studiów jest bardzo ważny – najczęściej po ukończeniu tego roku studenci podejmują decyzje w zakresie wyboru dalszej ścieżki kariery. Poznajesz warsztat przyszłego prawnika, zdobywasz wiedzę z najważniejszych gałęzi prawa, takich jak prawo cywilne i prawo karne. Zgłębiasz prawo rodzinne oraz prawo administracyjne i gospodarcze, które są obecnie najszybciej rozwijającymi się gałęziami prawa. Uczęszczasz na zajęcia w formie case study, podczas których pracujesz na konkretnych sprawach, i bierzesz udział w symulacjach rozpraw sądowych. Na praktykach zdobywasz pierwsze doświadczenia zawodowe.

Na trzecim roku doskonalisz zdolności analityczne, umiejętność logicznego myślenia, interpretowania faktów oraz wyciągania wniosków. Poznajesz tajniki prawa zobowiązań, prawa procesowego, prawa międzynarodowego, w tym rozbudowany i skomplikowany system prawa Unii Europejskiej. Podczas warsztatów praktycznych uczysz się prawa kontraktów, w tym umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym oraz umów ubezpieczeniowych. W ramach kolejnych praktyk przyglądasz się pracy sędziego lub prokuratora.

Podczas pierwszych trzech lat studiów realizujesz większość modułów obowiązkowych. W programie czwartego i piątego roku są już głównie moduły do wyboru. W zależności od swoich preferencji, możesz ułożyć indywidualny tok kształcenia, dostosowany do Twoich zainteresowań i planowanej specjalizacji zawodowej. Na przykład jeśli myślisz o pracy w prokuraturze, możesz uczęszczać na zajęcia z psychologicznych aspektów przesłuchań lub wersji śledczych. Jeśli wolisz prawo cywilne, możesz wybrać moduł ochrony własności intelektualnej. Natomiast jeśli interesuje Cię kariera prawnika w strukturach UE, możesz ukończyć kurs „English for Lawyers” oraz moduły Prawa Unii Europejskiej.

Kontynuujesz „indywidualny” program kształcenia. Jeżeli chcesz zdobyć jak największe doświadczenie jeszcze przed zakończeniem studiów i rozpoczęciem pracy, możesz uczestniczyć w pracach Studenckiej Poradni Prawnej, która jest potraktowana jako jeden z modułów z punktami ECTS. Adwokaci i radcy prawni, którzy współpracują z uczelnią, prowadzą specjalny kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze. Na piątym roku studiów uczestniczysz także w seminariach magisterskich i przygotowujesz się do obrony swojej pracy.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do konkursowych egzaminów na wszystkie aplikacje prawnicze, a także do podjęcia pracy prawnika w administracji państwowej i samorządowej (sądy, prokuratura, policja, służby penitencjarne, służby specjalne, urzędy skarbowe), w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach prawa handlowego, instytucjach ochrony zdrowia, organizacjach pozarządowych, organach ochrony prawnej, ochrony własności intelektualnej, firmach doradczych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i placówkach dyplomatycznych.

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów prawniczych mogą przystąpić do egzaminów i ubiegać się o przyjęcie na aplikację ogólną, sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską oraz notarialną. Osoby, które myślą o stopniu doktora nauk prawnych, mogą uczęszczać na Seminaria Doktorskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, obejmujące szeroki zakres zaawansowanych zagadnień prawnych. Specjalistyczny program przygotowuje do otwarcia przewodu i obrony rozprawy.

Kadra

prof. dr hab. Hubert Izdebski

specjalista prawa administracyjnego,adwokat i radca prawny

dr Michał Rudy

radca prawny, kierownik kierunku prawo, p.o. kierownik Katedry Prawa 

prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz

profesor prawa, specjalistka w zakresie prawa karnego materialnego

prof. dr hab. Jacek Sobczak

sędzia Sądu Najwyższego

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS

sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

dr Izabela Hayduk-Hawrylak

sędzia Sądu Rejonowego w Otwocku

dr Karol Rusin

adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu

dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska

radca prawny, mediator

dr Jacek Kruk

specjalista w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego

dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS

były Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, były Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych

dr hab. Bogdan Grzeloński, prof. Uniwersytetu SWPS

historyk, dyplomata, były Ambasador RP w Kanadzie

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • Telefon: 71 750 72 72
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  Pokój: 18
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

W dniach od 16 marca do 24 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie