Czy osoby solące potrawy przed spróbowaniem są zazwyczaj gorszymi szefami od tych, którzy czynią to po ich spróbowaniu?
A jeśli tak, to dlaczego tak jest?

Od lat badam ludzkie zachowania (nawet tak „dziwne” jak solenie), niezbyt wierząc w werbalne deklaracje.prof. dr hab. Dariusz Doliński
psycholog społeczny, Koordynator ds. rozwoju uczelni

Psychologia

Kiedy i dlaczego ludzie ufają ekspertom finansowym? Czy opinia profesjonalisty jest najważniejsza? A może doradcy mówią nam to, co chcemy słyszeć?

W Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi pracujemy nad tym, by poznać odpowiedzi na te i inne ważne pytania.prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz
Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu

Psychologia

Studiując psychologię poznawczą, lepiej zrozumiemy mechanizmy działania ludzkiego umysłu i jego ewolucyjne podstawy. A wiedza o różnicach indywidualnych posłuży do opisu istoty temperamentu, inteligencji, zdolności umysłowych i stylów poznawczych. Poznamy więc umysł jako całość - jego mechanizmy i dyspozycje.prof. dr hab. Czesław Nosal
wykładowca psychologii
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Psychologia

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Jest narzędziem rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.

Opis studiów

Uniwersytet SWPS umożliwia osobom z dyplomem studiów wyższych realizację jednolitych studiów magisterskich w indywidualnej organizacji.
Studenci posiadający tytuł magistra lub licencjata nie muszą zaliczać przedmiotów ogólnoakademickich oraz lektoratów, które zrealizowali podczas wcześniejszych studiów. Uznanie wybranych kursów oraz intensywny plan zajęć umożliwiają zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego w 7 semestrów. Zajęcia odbywają się w weekendy, co pozwala na pogodzenie studiów i pracy.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób, które uzyskały dyplom studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, i które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.
Swobodny wybór specjalności umożliwia uzupełnienie dotychczasowego wykształcenia o specjalistyczną wiedzę i kompetencje z tej dziedziny psychologii, która najbardziej odpowiada zainteresowaniom i planom zawodowym studenta.

Jedne z najlepszych studiów psychologicznych w Polsce

Uniwersytet SWPS jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia. Po raz kolejny, wraz z dwoma największymi uniwersytetami w kraju, otwiera listę rankingową „Perspektyw” z 2016 r. Więcej informacji »

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i zapewne wkrótce zostaną potwierdzone ustawą.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, badania przesiewowe dotyczące różnych zaburzeń i inne badania o charakterze społecznym, terapia pedagogiczna i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Studia na najlepszym wydziale nauk społecznych w Polsce

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu należy do grona najbardziej prestiżowych jednostek naukowych wyróżnionych kategorią A+. Według oceny MNiSW jest to najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych. Wykładowcy chętnie dzielą się ze studentami wynikami swoich najnowszych badań oraz praktyczną wiedzą zdobytą podczas realizacji projektów naukowych.

Droga do dyplomu

Uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Realizujesz specjalność, na którą składa się 12 modułów tematycznych poświęconych konkretnemu obszarowi zastosowań psychologii. Do wyboru masz jedną z 2 specjalności, dzięki czemu możesz dostosować program studiów do swoich zainteresowań. Rozpoczynasz seminarium magisterskie z wybranym promotorem.

Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Rozpoczynasz realizację specjalności, na którą składa się 6 modułów poświęconych określonej dziedzinie psychologii. Uczęszczasz na seminarium magisterskie i przygotowujesz pracę dyplomową w oparciu o zrealizowane badanie. To także czas na odbycie praktyk studenckich w wymiarze 100 godzin.

Uczęszczasz na zajęcia fakultatywne oraz przedmioty podsumowujące edukację psychologiczną.

Specjalności

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w kontekstach biznesowych. Wykorzystywana jest nie tylko w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji, lecz także w obszarach związanych z reklamą i marketingiem. Studenci zdobywają wiedzę na temat doboru kadr, wspierania rozwoju pracowników i wykorzystywania ich potencjału. Poznają uwarunkowania podejmowania decyzji i ryzyka oraz problematykę zarządzania i finansów. Uczą się prowadzić badania rynkowe, opracowywać kampanie reklamowe, a także tworzyć wartość marki.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej. Zajmuje się wyjaśnianiem psychicznych przesłanek zdrowia, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi oraz udzielaniem pomocy psychologicznej w celu rozwiązywania kryzysów życiowych i zapobiegania zaburzeniom zachowania. Nowoczesna psychologia kliniczna kładzie nacisk na społeczny charakter zdrowia oraz prorozwojowe oddziaływania prewencyjne.

przejdź do opisu specjalności »

Kadra

prof. dr hab. Dariusz Doliński

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej i psychologii reklamy.

prof. dr hab. Maciej Dymkowski

psycholog społeczny

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

filozof, specjalizuje się w filozofii kultury i filozofii psychologii

prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

psycholog, specjalizuje się w psychologii osobowości, społecznej i motywacji

prof. dr hab. Czesław S. Nosal

psycholog, prowadzi wykłady z psychologii poznawczej i różnic indywidualnych oraz seminaria magisterskie z tego zakresu.

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

psycholog społeczny, koncentruje się na badaniu takich zagadnień jak zachowania ekonomiczne, inwestowanie pieniędzy czy podejmowanie decyzji finansowych.

prof. dr hab. Helena Sęk

ekspertka w dziedzinie psychologii klinicznej i zdrowia  

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwers…

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu zachowań konsumenckich, psychologii pieniędzy oraz konstruowania testów psychologicznych.

prof. dr hab. Stanisław Kowalik

psycholog specjalizujący się w psychologii rehabilitacji

dr hab. Rafał Ohme, prof. Uniwersytetu S…

psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii emocji, komunikacji i badań nad mózgiem

dr Bogusława Błoch

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu badań rynkowych

dr Julita Koszur

psycholog społeczny i polityczny

dr Jarosław Kulbat

psycholog społeczny, konsultant i trener

dr Agata Sobków

psycholog

mgr Katarzyna Kossobudzka

certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psycholog kliniczny, pracownik Oddziału Psychiatrycznego Dziennego DCZP

dr Dorota Stasik

specjalista neuropsycholog kliniczny

dr Izabela Pawłowska

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, diagnosta

dr Grzegorz Iniewicz

specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor

dr Alicja Bukowska

psycholożka specjalizująca się w psychologii klinicznej i zdrowia

dr Tomasz Grzyb

psycholog, prowadzi zajęcia z psychologii społecznej i reklamy

dr Sławomir Jarmuż

trener biznesu, firma Moderator, 

dr Magdalena Król

psycholożka, prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka

dr Jakub Traczyk

psycholog, Prodziekan ds. studenckich

dr Zbigniew Piskorz

psycholog organizacji i zarządzania

mgr Sławomir Prusakowski

trener biznesu, firma Ab initio, prowadzi zajęcia z umiejętności społecznych i osobistych

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button wroc

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • Telefon: 71 750 72 72
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  Pokój: 18
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
  W dniach od 16 marca do 24 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie