Psychologia biznesu
Świat kręci się wkoło pieniędzy. Dają one poczucie siły, ale i powodują, że odsuwamy się od innych.

Interesuje mnie, na czym jeszcze polega działanie pieniędzy na ludzi, i kto ulega im najsilniej.dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS
Prodziekan ds. nauki i rozwoju
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Image not available
Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w kontekstach biznesowych. Wykorzystywana jest nie tylko w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji, lecz także w obszarach związanych z reklamą i marketingiem. Studenci zdobywają wiedzę na temat doboru kadr, wspierania rozwoju pracowników i wykorzystywania ich potencjału. Poznają uwarunkowania podejmowania decyzji i ryzyka oraz problematykę zarządzania i finansów. Uczą się prowadzić badania rynkowe, opracowywać kampanie reklamowe, a także tworzyć wartość marki.

Opis specjalności

Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w kontekstach biznesowych. Wykorzystywana jest nie tylko w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji, lecz także w obszarach związanych z reklamą i marketingiem. Studenci zdobywają wiedzę na temat doboru kadr, wspierania rozwoju pracowników i wykorzystywania ich potencjału. Poznają uwarunkowania podejmowania decyzji i ryzyka oraz problematykę zarządzania i finansów. Uczą się prowadzić badania rynkowe, opracowywać kampanie reklamowe, a także tworzyć wartość marki.Poziom: studia jednolite magisterskie 
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia skierowane są do kandydatów zainteresowanych psychologicznymi aspektami zachowań konsumenckich i rynkowych oraz mechanizmami pozwalającymi sprawnie działać w świecie biznesu. Kierunek polecany jest też osobom, które posiadają zmysł analityczny i chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia badań ilościowych i jakościowych, przydatne w firmach zajmujących się badaniem i analizą rynku

Zajęcia prowadzone przez ekspertów i praktyków

Zajęcia prowadzą specjaliści z Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz firmy Moderator, jednego z liderów w branży szkoleniowo-doradczej. Studenci uczą się od ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem, współpracujących z wiodącymi firmami.

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Podczas modułów warsztatowych studenci rozwijają kompetencje społeczne i osobiste, takie jak budowanie dobrych relacji interpersonalnych, zdolności komunikacyjne, zarządzanie sobą czy osiąganie celów. Umiejętności te są przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i pracy zawodowej.

Praca w biznesie

Studenci realizują praktyki w firmach szkoleniowo-doradczych, działach marketingu, agencjach reklamowych, a także instytutach badania rynku. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas praktyk mogą z powodzeniem podjąć pracę w biznesie.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju oferujących kierunek psychologia. Studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu znalazły się w samej czołówce listy rankingowej „Perspektyw” z 2016 r. Więcej informacji »

Studia na najlepszym wydziale nauk społecznych w Polsce

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu należy do grona najbardziej prestiżowych jednostek naukowych wyróżnionych kategorią A+. Według oceny MNiSW jest to najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych. Wykładowcy chętnie dzielą się ze studentami wynikami swoich najnowszych badań oraz praktyczną wiedzą zdobytą podczas realizacji projektów naukowych.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku poznajesz kluczowe mechanizmy odpowiedzialne za społeczne, emocjonalne i poznawcze funkcjonowanie jednostek i grup. Dowiadujesz się m.in. w jaki sposób formują się postawy i jak można je zmieniać, jaką rolę w naszym życiu pełnią emocje, na czym polega myślenie oraz w jaki sposób działa nasza pamięć i uwaga. Podczas modułów warsztatowych doskonalisz umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Uczysz się wytyczać i realizować cele oraz radzić sobie ze stresem.

Droga do
dyplomu

W trakcie drugiego roku zapoznajesz się z problematyką temperamentu, inteligencji i osobowości człowieka. Dowiadujesz się, skąd się biorą zaburzenia psychiczne i jak się przejawiają. To czas na rozwijanie warsztatu metodologicznego: uczysz się prowadzić badania empiryczne oraz korzystać z pakietu statystycznego. Doskonalisz kompetencje niezbędne w pracy zespołowej i planowaniu pracy nad projektem. W zależności od swoich zainteresowań wybierasz odpowiednie moduły fakultatywne. Na IV semestrze rozpoczynasz realizację specjalności Psychologia biznesu.

Podczas trzeciego roku zdobywasz wiedzę w zakresie psychologii ekonomicznej, podejmowania decyzji i oceny ryzyka w biznesie. Poznajesz tajniki zachowań konsumenckich, mechanizmy tworzenia skutecznych oddziaływań reklamowych oraz wpływania na zachowania klientów. Zgłębiasz zagadnienia z zakresu emocji i procesów poznawczych, osobowości, inteligencji oraz psychologicznych aspektów rozwoju człowieka. Nabywasz podstawowe kompetencje z zakresu udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej. Wybierasz moduły fakultatywne, w tym jeden w języku angielskim.

Czwarty rok studiów poświęcony jest rozwijaniu umiejętności z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Dowiadujesz się, jak przygotować dokumentację w procesie rekrutacyjnym. Uczysz się opracowywać systemy motywacyjne oraz systemy oceniania pracowników. Poznajesz założenia procesu Assessment Center. Ćwiczysz umiejętności stosowania metod diagnostycznych, takich jak testy inteligencji. W trakcie warsztatów dowiadujesz się, jak przeprowadzić profesjonalne szkolenie. Rozpoczynasz seminarium magisterskie z wybranym promotorem.

Na piątym roku rozwijasz umiejętności prowadzenia badań marketingowych (ilościowych i jakościowych) oraz zdobywania insightów konsumenckich. Doskonalisz kompetencje związane z wystąpieniami publicznymi. Możesz również wybrać moduł warsztatowy z zakresu specyficznych problemów psychologii biznesu. Kontynuujesz seminarium magisterskie i przygotowujesz pracę dyplomową.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci Psychologii biznesu mogą rozwijać swoją karierę naukową, wybierając studia doktoranckie w zakresie psychologii. SWPS daje także możliwość poszerzania wiedzy na studiach podyplomowych, np. na kierunkach: Master Class of Management – psychologia działań menedżerskich, Psychologia praktyczna w firmie, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie potencjałem pracowników, User Experience Design, Coaching, Rynek kapitałowy: mechanizmy psychologiczne, ekonomiczne i prawne.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w branży szkoleniowej jako trenerzy biznesu, w branży human resources jako specjaliści w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w branżach kreatywnych, związanych z nowymi technologiami i marketingiem interaktywnym, firmach doradczych oraz bankach, agencjach headhunterskich, agencjach reklamowych, działach marketingu i PR, ośrodkach badania opinii publicznej, firmach związanych ze sprzedażą produktów i usług, e-biznesie (agencje interaktywne, działy user experience).

Kadra

prof. dr hab. Dariusz Doliński

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej i psychologii reklamy.

prof. dr hab. Czesław S. Nosal

psycholog, prowadzi wykłady z psychologii poznawczej i różnic indywidualnych oraz seminaria magisterskie z tego zakresu.

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

psycholog społeczny, koncentruje się na badaniu takich zagadnień jak zachowania ekonomiczne, inwestowanie pieniędzy czy podejmowanie decyzji finansowych.

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwers…

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu zachowań konsumenckich, psychologii pieniędzy oraz konstruowania testów psychologicznych.

prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

psycholog, specjalizuje się w psychologii osobowości, społecznej i motywacji

dr hab. Rafał Ohme, prof. Uniwersytetu S…

psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii emocji, komunikacji i badań nad mózgiem

dr Jakub Traczyk

psycholog, Prodziekan ds. studenckich

dr Zbigniew Piskorz

psycholog organizacji i zarządzania

dr Magdalena Król

psycholożka, prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka

dr Sławomir Jarmuż

trener biznesu, firma Moderator, 

dr Tomasz Grzyb

psycholog, prowadzi zajęcia z psychologii społecznej i reklamy

dr Bogusława Błoch

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu badań rynkowych

mgr Sławomir Prusakowski

trener biznesu, firma Ab initio, prowadzi zajęcia z umiejętności społecznych i osobistych

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • Telefon: 71 750 72 72
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  Pokój: 18
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

W dniach od 16 marca do 24 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie