Grafika
Większość fotografii wykonywanych z wysokości wzroku dorosłej osoby reprezentuje punkt widzenia starzejącego się społeczeństwa. Czas to zmienićdr Michał Jakubowicz
grafika
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Grafika
Ja tu tylko stoję. Dzisiaj ja, jutro będzie ktoś inny. Nazywamy to zespołem, na który składają się prowadzący, studenci i absolwenci.dr Krzysztof Moszczyński
grafika
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Grafika oferowana przez Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu to unikatowe połączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia. Studia obejmują kompleksowe podejście do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji i kompetencji społecznych, które są atutem na rynku pracy przemysłów kreatywnych (creative industries).

Opis kierunku

Grafika oferowana przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu to unikatowe połączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia. Studia obejmują kompleksowe podejście do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji i kompetencji społecznych, które są atutem na rynku pracy przemysłów kreatywnych (creative industries).

Uczymy projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. Duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy postrzegania i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie.Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona! 

Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Zobacz też:
www.grafika.swps.pl

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób kreatywnych, które chcą zdobyć zróżnicowane kompetencje projektowe, komunikacyjne i społeczne umożliwiające tworzenie funkcjonalnego designu i grafiki. Nie kształcimy artystów w tradycyjnym tego słowa rozumieniu, ale sprawnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu.

Stawiamy na osobowości. Prezentujemy naszym studentom własną wiedzę, praktyczne umiejętności i doświadczenia, kładąc nacisk na atrakcyjność i unikatowość osobistych strategii komunikacyjnych w podejściu do problemów – tych życiowych i tych projektowych, traktowanych przez nas z równą uwagą. Osobowości wymagają inwestycji czasu. Nie ma tutaj innej waluty. Dlatego w procesie kształcenia inwestujemy w czas, inny dla każdej osobowości.

Jedyne takie studia w Polsce

Nowatorskie podejście do projektowania opartego na wiedzy z zakresu komunikacji społecznej, psychologii oraz wiedzy technicznej (kompozycja, layout, typografia, zarządzanie kolorem, techniki wizualizacji) wyróżnia program studiów graficznych na tle propozycji innych uczelni.

Warsztaty prowadzone przez wybitnych projektantów

Studenci biorą udział w gościnnych warsztatach prowadzonych przez ekspertów z branży projektowej, reklamowej i komunikacyjnej, takich jak: Dirk Henkelmann (agencja DundP, Berlin), Eirik Laangas i Thomas Lewe (Volda University), Marian Misiak (studio projektowe Bersz&Misiak), Agnieszka Szpila (PZL), Katarzyna Świętek (Galeria Wnętrz Domar), Roman Rostek (RRCC).

Profesjonalne zaplecze techniczne

Studenci mają do dyspozycji specjalistyczne pracownie: studio fotograficzne (aparaty i kamery cyfrowe full HD, mobilny system oświetleniowy), pracownię neuropsychologiczną (zaawansowana baza empiryczna, eye-tracker, ergonomia interface, monitorowanie reakcji konsumenckich), laboratoria komputerowe (platformy: Mac OS, Windows; oprogramowanie: Adobe Creative Suite Master Collection, Adobe Creative Suite Premium, 3ds MAX, Maya, Cinema4D, Softimage, MotionBuilder, Mudbox, Fontlab Studio, Sktechbook Pro), pracownię plastyczno-drukarską (prasa drukarska, deski kreślarskie, sztalugi).

Droga do dyplomu

W trakcie pierwszego roku wypracowujesz kompetencje społeczne takie jak umiejętność pracy i komunikacji w interdyscyplinarnym zespole. Zdobywasz kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania, layoutu, typografii, graphic design itp. Stawiasz pierwsze kroki w świecie, w którym najważniejsze są uwaga i kreatywność.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku studiów zdobywasz wstępne doświadczenia w pracy nad kompleksowymi projektami z zakresu kampanii reklamowych, systemów identyfikacji wizualnych, designu opakowań i tworzenia stron internetowych. Poznajesz cele i funkcje projektowania we współczesnym społeczeństwie, a także poszczególne etapy oraz specyficzne obszary pracy projektowej.

Na trzecim roku wykorzystujesz wiedzę i kompetencje zdobyte w ciągu pierwszych dwóch lat do pracy przy projektach z zakresu communication design. Uczysz się, jak zastosować metodologię design thinking oraz strategic design w praktyce. Poznajesz sposoby identyfikacji problemów projektowych i metody ich rozwiązywania. Koncentrujesz się na relacji problem – rozwiązanie w myśl idei: human centered design.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku grafika mogą zajmować stanowiska związane z projektowaniem i prototypowaniem produktów oraz usług w zakresie wizerunku organizacji: w firmach projektowych zajmujących się organizacją i optymalizacją projektowania graficznego i projektowania komunikacji, agencjach corporate identity i agencjach reklamowych, studiach projektowych, działach planowania strategicznego i działach kreacji, pracowniach projektowych i typograficznych, firmach poligraficznych i wydawniczych. Absolwenci mogą także z powodzeniem zakładać własne firmy consultingowe i projektowe.

Kontynuacja nauki

Absolwenci grafiki mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Komunikacja i media (specjalność: Komunikacja wizualna). Studia te są kontynuacją programu studiów graficznych I stopnia. Absolwenci mogą także poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności na studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS, na kierunkach: Grafika reklamowa, User Experience Design.

Kadra

prof. dr hab. Michael Fleischer

Communication Design, nauka o komunikowaniu, historia designu

dr hab. Jacek Joostberens, prof. Uniwers…

Projektowanie graficzne, Przygotowanie publikacji do druku, Komunikacja wizualna

Anna Gondek-Grodkiewicz

fotograf, architekt

dr Mariusz Wszołek

Kreacja, Design Thinking, Strategic Design, Corporate Identity

dr Michał Jakubowicz

Fotografia, Krótkie formy filmowe, Matryce wizualne

dr Krzysztof Moszczyński

Web design, E-publishing, Metody wizualizacji danych

dr Michał Grech

Teoria i praktyka design, Diagnostyka komunikacji, Planowanie strategiczne

prof. dr hab. Jerzy Olek

artysta, teoretyk, fotograf

Dorota Płuchowska

Praca zespołowa, Doradztwo, Ewaluacja projektów, Komunikacja interkulturowa

Arkadiusz Wojnarowski

producent, dystrybutor filmowy, prezes Fundacji Magellan

Katarzyna Sowa

Typografia, Layout, Liternictwo i kaligrafia

Agata Blat

HR, Autoprezentacja

Radosław Stelmaszczyk

Grafika bitmapowa i grafika wektorowa w projektowaniu

Annette Siemes

Metody badań empirycznych, Doradztwo, Kultura popularna

Prof. dr hab. Wilhelm Semaniszyn

Product design, techniki wizualizacji

Karolina Lachowska

Komunikacja i badania empiryczne

Kamil Olender

Komunikacja interkulturowa

Marcin Bartusik

Branding i Corparte Identity

Piotr Maciejczyk

Storytelling

Martyna Gliniecka

Kreacja i reklama

dr Marek Graszewicz

komunikacja społeczna

Projekty studentów

Design „Orzeł len”

Projekt systemu identyfikacji wizualnej dla firmy orzeł len (projekt koncepcyjny) w ramach projektu zaliczeniowego z modułu wizualizacyjnego.

więcej informacji »

Kampania reklamowa dla Domaru

Całościowy koncept i kreacja dla kampanii reklamowej „promocyjny weekend” dla wrocławskiej Galerii Wnętrz Domar, który został wdrożony we wrzesieniu 2013 roku. Projekt został zrealizowany w ramach zajęć blokowych z reklamy: doradztwo, planowanie strategiczne i kreacja.

więcej informacji »

Przenośny kokpit do symulacji lotniczych

Projekt stworzenia prototypu urządzenia podłączanego do komputera, odwzorowującego w możliwie wierny sposób kokpit samolotu jednosilnikowego, takiego jak cessna 172, przy jednoczesnym zachowaniu niewielkich wymiarów, łatwości w przechowywaniu i transporcie oraz zapewnieniu kosztu produkcji, który pozwoli na konkurowanie z innymi urządzeniami z rynku konsumenckiego.

więcej informacji »

Elektronicznej platforma usług administracji publicznej – e-puap

Przedmiotem projektu jest koncepcja re-designu systemu elektronicznej platformy usług administracji publicznej – e-puap. Zakresem projektu była diagnoza obecnego systemu pod kątem struktury i architektury informacji oraz zaproponowanie nowych rozwiązań w kontekście designu platformy i całościowego programu communication design nastawionego na zmianę wizerunku administracji publicznej.

więcej informacji »

Projekt pomocy dydaktycznej dla dzieci niesłyszących

Projekt polegał na stworzeniu pomocy dydaktycznej wyjaśniającej uczniom niesłyszącym twierdzenie pitagorasa. Jego głównym założeniem była idea projektowania partypacyjnego, która zakłada, że w centrum procesu jest użytkownik, będącym aktywnym uczestnikiem tworzenia rozwiązań. 

więcej informacji »

Europejska Stolica Kultury

Projekt prezentuje rozwiązanie problemu orientacji publiczności w trójwymiarowej przestrzeni w postaci dwóch typów map wydarzeń związanych z europejską stolicą kultury. Zaproponowane rozwiązanie jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnego układu map. Z jednej strony stanowi kontekstowe odniesienie do czasoprzestrzeni, z drugiej strony proponuje inny typ zwiedzania miasta skoncentrowany na refleksyjnym przeżywaniu miejsca w myśl idei „daj się zgubić”.

więcej informacji »

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button wroc

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • Telefon: 71 750 72 72
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  Pokój: 18
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
  W dniach od 16 marca do 24 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie