Czuję więc jestem​ - mózg został stworzony nie do myślenia, ale do odczuwania. Emocje wyprzedzają poznanie, nie odwrotnie.

Czuję, więc jestem - oto prawdziwa natura człowieka. Intuicja, a nie rozum, odczytuje to, co się dzieje między ludźmi.dr hab. Rafał Ohme, prof. Uniwersytetu SWPS
ekspert w dziedzinie psychologii, komunikacji i badań nad mózgiem

PSYCHOLOGIA
w zarządzaniu i reklamie

Kiedy i dlaczego ludzie ufają ekspertom finansowym? Czy opinia profesjonalisty jest najważniejsza? A może doradcy mówią nam to, co chcemy słyszeć?

W Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi pracujemy nad tym, by poznać odpowiedzi na te i inne ważne pytania.prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz
Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu

PSYCHOLOGIA
w zarządzaniu i reklamie

Psychologia w zarządzaniu i reklamie zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami mechanizmów organizacyjnych i rynkowych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają na efektywne działanie w świecie biznesu. Rozwijają kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, doboru kadr, podejmowania ryzyka oraz komunikacji społecznej. Poznają metodologię badań rynku, a także uwarunkowania zachowań konsumenckich oraz psychologiczne mechanizmy tworzenia skutecznych oddziaływań marketingowych.

Opis ścieżki

Psychologia w zarządzaniu i reklamie zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami mechanizmów organizacyjnych i rynkowych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają na efektywne działanie w świecie biznesu. Rozwijają kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, doboru kadr, podejmowania ryzyka oraz komunikacji społecznej. Poznają metodologię badań rynku, a także uwarunkowania zachowań konsumenckich oraz psychologiczne mechanizmy tworzenia skutecznych oddziaływań marketingowych.


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych psychologicznymi aspektami zachowań konsumenckich i działań rynkowych. To dobry wybór dla osób nastawionych na praktyczne rozwiązywanie problemów z rozmaitych dziedzin biznesu, takich jak wspieranie rozwoju pracowników, projektowanie i wprowadzanie zmian w organizacji, konstruowanie skutecznych przekazów reklamowych.

Umiejętności poszukiwane na rynku pracy

Już w trakcie nauki studenci prowadzą badania empiryczne oraz stosują podstawowe metody analizy statystycznej danych ilościowych oraz analizy danych jakościowych. Dzięki temu są bardzo dobrze przygotowani do pracy po studiach.

Studia na najlepszym wydziale nauk społecznych w kraju

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu należy do grona najbardziej prestiżowych jednostek naukowych wyróżnionych kategorią A+. Według oceny MNiSW jest to najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych. Nasi wykładowcy chętnie dzielą się ze studentami wynikami swoich najnowszych badań oraz praktyczną wiedzą zdobytą podczas realizacji projektów naukowych.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju oferujących kierunek psychologia. Studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu znalazły się w samej czołówce listy rankingowej „Perspektyw” z 2016 r. Więcej informacji »

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku poznajesz kluczowe mechanizmy odpowiedzialne za społeczne, emocjonalne i poznawcze funkcjonowanie jednostek i grup. Dowiadujesz się m.in., w jaki sposób formują się postawy i jak można je zmieniać, jaką rolę w naszym życiu pełnią emocje, na czym polega myślenie oraz w jaki sposób działa nasza pamięć i uwaga. Podczas modułów warsztatowych doskonalisz umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Uczysz się wytyczać i realizować cele oraz radzić sobie ze stresem.

Droga do
dyplomu

W trakcie drugiego roku zapoznajesz się z problematyką temperamentu, inteligencji i osobowości człowieka. To czas na rozwijanie warsztatu metodologicznego: uczysz się prowadzić badania empiryczne oraz korzystać z pakietu statystycznego. Doskonalisz przy tym kompetencje niezbędne w pracy zespołowej i planowaniu pracy nad projektem.

Na trzecim roku rozpoczynasz realizację modułów związanych ze ścieżką Psychologia w zarządzaniu i reklamie. Uczysz się, jak w jaki sposób stosować nowoczesne metody doboru pracowników oraz jak wspierać rozwój ich potencjału. Poznajesz tajniki psychologicznych mechanizmów ułatwiających tworzenie skutecznych przekazów reklamowych. Poszerzasz wiedzę z zakresu zachowań konsumenckich i podejmowania decyzji, co pozwala na planowanie skutecznej komunikacji marketingowej i reklamowej skierowanej do określonych segmentów odbiorców. Pod okiem doświadczonych wykładowców praktyków samodzielnie przygotowujesz m.in. taktykę marketingu internetowego dla wybranego podmiotu z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi social media. Podczas seminarium licencjackiego przygotowujesz pracę dyplomową.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Osoby, które zdecydują się na wykonywanie zawodu psychologa i specjalizowanie się w tej dziedzinie, będą mogły kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach specjalności Psychologia biznesu. SWPS daje także możliwość poszerzania wiedzy na studiach podyplomowych, bezpośrednio po zdobyciu tytułu licencjata, np. na kierunkach: Master Class of Management – psychologia działań menedżerskich, Psychologia praktyczna w firmie, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie potencjałem pracowników, User Experience Design, Coaching.

Perspektywy zawodowe

Ścieżka przygotowuje studentów do pracy w firmach i organizacjach specjalizujących się w reklamie i marketingu, doradztwie personalnym, szkoleniach, coachingu i rozwoju osobistym, badaniach rynku i doradztwie rynkowym.

Kadra

prof. dr hab. Dariusz Doliński

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej i psychologii reklamy.

prof. dr hab. Czesław S. Nosal

psycholog, prowadzi wykłady z psychologii poznawczej i różnic indywidualnych oraz seminaria magisterskie z tego zakresu.

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwers…

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu zachowań konsumenckich, psychologii pieniędzy oraz konstruowania testów psychologicznych.

prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

psycholog, specjalizuje się w psychologii osobowości, społecznej i motywacji

dr hab. Rafał Ohme, prof. Uniwersytetu S…

psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii emocji, komunikacji i badań nad mózgiem

dr Zbigniew Piskorz

psycholog organizacji i zarządzania

dr Magdalena Król

psycholożka, prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka

dr Sławomir Jarmuż

trener biznesu, firma Moderator, 

dr Tomasz Grzyb

psycholog, prowadzi zajęcia z psychologii społecznej i reklamy

mgr Sławomir Prusakowski

trener biznesu, firma Ab initio, prowadzi zajęcia z umiejętności społecznych i osobistych

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • Telefon: 71 750 72 72
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  Pokój: 18
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

W dniach od 16 marca do 24 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie